Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 105 - Stavební zákon
 • 106 - Stavební zákon - související zákony

jiný

 • 279 - Petice Voda je život
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
105

Návrh stavebního zákona

Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)(VHZD) (SKRV) Anna Hubáčková (UPV) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 13. schůze Podán: Lhůta pro Senát: veřejné stavitelství, stavebnictví, stavební právo, stavební povolení, regionální plánování, územní plánování, územní samospráva
106

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)(VHZD) (SKRV) Anna Hubáčková (UPV) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 13. schůze Podán: Lhůta pro Senát: daň z příjmů, ochrana životního prostředí, ochrana kulturního dědictví, daň z přidané hodnoty, stavební právo, daň z majetku, říční plavba, ochrana proti požáru, průzkum nerostných surovin, zemědělská půda, novela zákona, orgány veřejné správy, derogace, důlní dobývání
279

Petice Voda je život

Michal ChromecRadek Novotný
  (VVVK) Petr Šilar (VHZD) Petr Holeček (VUZP) 13. schůze Podán:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky