Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 105 - Stavební zákon
 • 106 - Stavební zákon - související zákony
 • 108 - Zákon o pobytu cizinců
 • 109 - Zákon o občanských průkazech
 • 110 - Zákon o občanských průkazech - související zákony

jiný

 • 279 - Petice Voda je život
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
105

Návrh stavebního zákona

105/1 VHZD 105/2 UPV 105/3 VUZP 105/4 SKRV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jaroslav Větrovský (VHZD) Petr Štěpánek (SKRV) Anna Hubáčková (UPV) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 13. schůze č.240  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. veřejné stavitelství, stavebnictví, stavební právo, stavební povolení, regionální plánování, územní plánování, územní samospráva
106

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

106/1 VHZD 106/2 UPV 106/3 VUZP 106/4 SKRV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jaroslav Větrovský (VHZD) Petr Štěpánek (SKRV) Anna Hubáčková (UPV) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 13. schůze č.241  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 284/2021 Sb. daň z příjmů, ochrana životního prostředí, ochrana kulturního dědictví, daň z přidané hodnoty, stavební právo, daň z majetku, říční plavba, ochrana proti požáru, průzkum nerostných surovin, zemědělská půda, novela zákona, orgány veřejné správy, derogace, důlní dobývání
108

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

108/1 VZOB 108/2 UPV 108/3 VZ Jan Hamáček(ministr vnitra)Tomáš Jirsa (VZOB) Roman Kraus (VZ) Michael Canov (UPV) 13. schůze č.237  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2021 Sb. cizinecké právo, identifikační průkaz, příbuzenský vztah, přibližování legislativy, cizí státní občan, povolení k pobytu, vízová politika, vystoupení z EU
109

Návrh zákona o občanských průkazech

109/1 VUZP 109/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Zbyněk Linhart (VUZP) Martin Červíček (UPV) 13. schůze č.238  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 269/2021 Sb. vysvědčení, identifikační průkaz, osobní údaje, místní orgány státní správy, biometrie
110

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

110/1 VUZP 110/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Zbyněk Linhart (VUZP) Martin Červíček (UPV) 13. schůze č.239  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 270/2021 Sb. informace, poručenství, identifikační průkaz, biometrie, cestovní pas, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva
279

Petice Voda je život

279/1 VVVK 279/2 VHZD 279/3 VUZP Michal ChromecRadek Novotný
  Jaromíra Vítková (VVVK) Petr Šilar (VHZD) Petr Holeček (VUZP) 13. schůze č.236  - bere na vědomí
  Podán:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky