Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 94 - Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • 96 - Občanský soudní řád
 • 98 - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
 • 99 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 100 - Zákon o zaměstnanosti

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 95 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • 97 - Zákon o realitním zprostředkování

senátní návrh zákona

 • 81 - Zákon mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 - senátní návrh

jiný

 • 65 - Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206
 • 70 - Zpráva o činnosti VOP 2020
 • 72 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2020
 • 80 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2020
 • 85 - Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2020
 • 90 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2020
 • 92 - Zpráva o vývoji EU v roce 2020
 • 103 - Závěry ze zasedání ER 24. a 25. 5. 2021
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
65

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim

65/1 VSP 65/2 VVVK Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jitka Chalánková (VSP) Miroslava Němcová (VVVK) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: pracovní podmínky, Mezinárodní organizace práce, mezinárodní úmluva, obtěžování na pracovišti
70

Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020

70/1 VVVK 70/2 UPV Stanislav Křeček
  Jan Tecl (VVVK) Pavel Kárník (UPV) 12. schůze č.217  - bere na vědomí
  Podán:
  72

  Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020

  72/1 VHZD 72/2 SKFA 72/3 VUZP 72/4 VUZP 72/5 UPV MIloslav Kala(prezident NKÚ)
   Herbert Pavera (VHZD) Lukáš Wagenknecht (SKFA) Pavel Kárník (UPV) Lukáš Wagenknecht (VUZP) 12. schůze č.221  - bere na vědomí
   Podán:
   80

   Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020

   80/1 UPV 80/2 VVVK 80/3 VHZD Jiří Kaucký(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
    Pavel Kárník (UPV) Leopold Sulovský (VHZD) Miroslav Plevný (VVVK) 12. schůze č.225  - bere na vědomí
    Podán:
    81

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

    Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Láska (senátor)Adéla Šípová (senátorka)
     zpravodaj pro 1. čtení - Roman Kraus(UPV) Roman Kraus (VZ) (VHZD) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.232  - změna lhůty
     Senátní návrh vzat zpět navrhovatelem.
     Podán: Lhůta pro výbory:
     85

     Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2020

     85/1 VVVK 85/2 UPV Eduard Stehlík(předseda ÚSTR)
      Václav Chaloupek (VVVK) Pavel Kárník (UPV) 12. schůze č.226  - bere na vědomí
      Podán:
      90

      Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020

      90/1 VHZD Petr Mlsna(předseda ÚOHS)
       Jaroslav Větrovský (VHZD) 12. schůze č.227  - bere na vědomí
       Podán:
       92

       Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2020

       92/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
        Mikuláš Bek (VEU) 12. schůze č.223  - bere na vědomí
        Podán:
        94

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        94/1 VUZP 94/2 UPV 94/3 SKRV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Lukáš Wagenknecht (VUZP) Jiří Vosecký (SKRV) Ondřej Feber (UPV) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2021 Sb. regionální politika, regionální finance, regionální pomoc, Evropský fond pro regionální rozvoj, rozpočet kraje
        95

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

        95/1 VHZD 95/2 UPV Petr Dolínek(poslanec)Michal Kortyš (VHZD) Martin Červíček (UPV) 12. schůze č.219  - pozměňovací návrhy
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2021 Sb. pozemní doprava, bezpečnost dopravy, dopravní značky, dopravní přestupek, silniční síť, taxi, hromadná doprava
        96

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        96/1 UPV 96/2 VSP 96/3 VHZD Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jan Holásek (UPV) Adéla Šípová (VSP) Lumír Aschenbrenner (VHZD) 12. schůze č.218  - pozměňovací návrhy
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 286/2021 Sb. vlastnictví, soudní řízení, občanské právo, výkon rozhodnutí, výkonná moc
        97

        Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů

        97/1 VHZD 97/2 UPV Vojtěch Munzar(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Kos (VHZD) Zdeněk Hraba (UPV) 12. schůze č.220  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2021 Sb. odborná kvalifikace, trh nemovitostí, obchod s nemovitostmi, epidemie, doplnění kvalifikace, živnost
        98

        Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

        98/1 VHZD 98/2 VSP 98/3 UPV 98/4 VZOB Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Herbert Pavera (VHZD) Marek Hilšer (VSP) Anna Hubáčková (UPV) Jan Sobotka (VZOB) 12. schůze č.211  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2021 Sb. strojní zařízení, pracovní podmínky, technické předpisy a normy, odborná kvalifikace, bezpečnost při práci, průmyslové znečišťování, průmyslové ekologické riziko
        99

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

        99/1 VSP 99/2 UPV 99/3 VHZD Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Šárka Jelínková (VSP) Vladislav Vilímec (VHZD) Anna Hubáčková (UPV) 12. schůze č.212  - pozměňovací návrhy
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2021 Sb. sociální zabezpečení, sociální dávky, epidemie, státní podpora, dítě, rodičovský příspěvek, rodinné přídavky
        100

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - OPRAVENÉ ZNĚNÍ

        100/1 VSP 100/2 UPV 100/3 VHZD Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Miluše Horská (VSP) Hana Žáková (VHZD) Michael Canov (UPV) 12. schůze č.213  - schvaluje návrh zákona
        Dne 20. května 2021 bylo Senátu postoupeno opravené znění návrhu zákona.
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2020 Sb. politika zaměstnanosti, mzda, podpora v nezaměstnanosti, podpora zaměstnanosti, částečný pracovní úvazek
        103

        Mimořádné zasedání Evropské rady (24. a 25. května 2021) - závěry

        103/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
         Mikuláš Bek (VEU) 12. schůze č.207  - bere na vědomí
         Podán:
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         K 021/13
         Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti

         (5827/21)
         COM (2021) 50

         Česká verze
         doručena dne 2.2.2021
         Historie tisku EU
         VEU
         David Smoljak

         8.6.2021
         č. 83 K 021/13/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo práce a sociálních věcíVSP
         • Usnesení přijato
         • 1.6.2021

          
         12. schůze
         č. 214 - závěrečné usnesení přijato
         9.6.2021
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         stárnutí obyvatelstvapéče o senioryzdravotní péčetrh práceceloživotní vzděláváníchudobadůchodový plánvstup do zaměstnáníobyvatelé v aktivním věku
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 023/13
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)

         (6532/21)
         COM (2021) 85

         Česká verze
         doručena dne 26.2.2021
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Čunek

         27.4.2021
         č. 70 N 023/13/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo průmyslu a obchodu 12. schůze
         č. 206 - závěrečné usnesení přijato
         9.6.2021
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         velkoobchodregulace telekomunikacípřeshraniční tok datmobilní telefonpřenosová síťochrana spotřebitelecenová regulacekomunikační sazbymaloobchod
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 030/13
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv

         (6649/21)
         COM (2021) 102

         Česká verze
         doručena dne 5.3.2021
         Historie tisku EU
         VEU
         David Smoljak

         8.6.2021
         č. 84 K 030/13/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo práce a sociálních věcíVSP
         • Usnesení přijato
         • 1.6.2021

          
         12. schůze
         č. 215 - závěrečné usnesení přijato
         9.6.2021
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (24.08.2021)
         IPEX

         akce EUvytváření pracovních příležitostíprofesní přípravaodborná kvalifikacesociální zabezpečeníevropská sociální politikasociální právatrh prácepolitika zaměstnanosti EUzačlenění do společnosti
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         K 031/13
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády

         (6974/21)
         COM (2021) 118

         Česká verze
         doručena dne 11.3.2021
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Čunek

         2.6.2021
         č. 75 K 031/13/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 12. schůze
         č. 208 - závěrečné usnesení přijato
         9.6.2021
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         digitalizace dokumentůnovinkapolitika EUkomunikační systémdigitální technologiejednotný digitální trhpočítačová gramotnosttechnologická změnatrvale udržitelný rozvoj
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 035/13
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce

         (7407/21)
         COM (2021) 141

         Česká verze
         doručena dne 25.3.2021
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         8.6.2021
         č. 85 K 035/13/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zemědělstvíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 2.6.2021

          
         12. schůze
         č. 210 - závěrečné usnesení přijato
         9.6.2021
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis

         reakce Komise (09.08.2021)
         IPEX

         certifikace ekologické produkcezemědělská výrobabiopotravinaakvakulturazemědělsky využívaná půdainformace pro spotřebiteleakce EUzemědělsko-potravinářský sektorekologické zemědělstvíudržitelné zemědělství
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         K 040/13
         Společné sdělení Evropské radě Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem

         (7416/21)
         JOIN (2021) 8

         Česká verze
         doručena dne 26.3.2021
         Historie tisku EU
         VZOB
         Pavel Fischer

         2.6.2021
         č. 63 K 040/13/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zahraničních věcíVEU
         • Usnesení přijato
         • 2.6.2021

          
         12. schůze
         č. 222 - závěrečné usnesení přijato
         10.6.2021
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         vnější vztahy Evropské uniepolitika spolupráceTureckodvoustranný vztahzahraniční politikapolitická situaceregionální bezpečnostobchodní vztahy
         Registr Rady EU

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík