Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 44 - Zákon o mimořádném příspěvku při nařízené karanténě
 • 46 - Pandemický zákon
 • 47 - Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

senátní návrh zákona

 • 59 - Novela zákona o volbách - senátní návrh
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
44

Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů

44/1 VSP 44/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Adéla Šípová (VSP) Anna Hubáčková (UPV) 6. schůze č.119  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: sociální zabezpečení, sociální příspěvek, všeobecné zdravotní pojištění, zaměstnavatel, podpora v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění
46

Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

46/1 VZ 46/2 UPV Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Roman Kraus (VZ) Ondřej Feber (UPV) 6. schůze č.117  - pozměňovací návrhy
č.118  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2021 Sb. zdravotní politika, epidemie, zdraví veřejnosti, ochranné zařízení, zdravotnické zařízení
47

Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021

47/1 VHZD 47/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Jaroslav Větrovský (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 6. schůze č.121  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2021 Sb. finanční zrovnoprávnění, samostatná výdělečná činnost, podnikatel, dohoda o provedení prací, osoba samostatně výdělečně činná, odškodnění
59

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

59/2 SKUCR Zdeněk Hraba (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Petr Holeček (senátor)Marek Hilšer (senátor)Pavel Kárník (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Mikuláš Bek (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Horník (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Jan Holásek (senátor)Josef Bazala (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Jiří Růžička (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Adéla ŠípováOndřej Feber (UPV) (SKUCR) (SKKZ) 6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.120  - přikazuje
  Návrh senátního návrhu zákona byl vzat zpět navrhovatelem.
  Podán: Lhůta pro výbory:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky