Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 30 - Horní zákon
 • 31 - Zákon o nouzových zásobách ropy
 • 32 - Zákon o zdravotnických prostředcích
 • 33 - Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 34 - Soudní řád správní
 • 35 - Zákon o hasičském záchranném sboru
 • 36 - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy

senátní návrh zákona

 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 341 - Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

jiný

 • 37 - Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
30

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30/1 VHZD 30/2 VUZP Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jiří Vosecký (SKRV) Petr Vícha (VUZP) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát: produkty důlního dobývání, nerostné zdroje, průzkum nerostných surovin, důlní provoz
31

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

31/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Hana Žáková (VHZD) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát: hospodaření se zdroji, ropná politika, energetická krize, ropa, zásoby, strategická rezerva
32

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

32/1 VZ 32/2 UPV Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Anna Hubáčková (UPV) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát: informační systém, bezpečnost výrobku, uvedení výrobku na trh, správní kontrola, prostředky zdravotnické techniky
33

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

33/1 VZ 33/2 UPV Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Anna Hubáčková (UPV) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát: ceník, prostředky zdravotnické techniky, lékařská diagnóza, režijní náklady
34

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

34/1 UPV Marek Benda(zástupce skupiny poslanců)Tomáš Goláň (UPV) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát: správní soud, soudní přezkum, správní odvolání, soud vyšší instance
35

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

35/1 VZOB 35/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)(VZOB) Martin Červíček (UPV) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát: pojištění zákonné odpovědnosti, povinné pojištění, ochrana proti požáru, naléhavá pomoc, dopravní nehoda, první pomoc
36

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

36/1 VHZD Josef Kott(zástupce skupiny poslanců)Petr Šilar (VHZD) 5. schůze Podán: Lhůta pro Senát: ochrana živočišné říše, chráněný druh, náhrada škody
37

Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

 
  5. schůze Podán:
  312

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

  Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra Vítková(VVVK) 5. schůze Podán:
   341

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Gándhínagaru dne 22. února 2020

   341/1 VUZP 341/2 VZOB  Renata Chmelová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 5. schůze Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, ochrana zvířat, živočišná říše
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky