Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 30 - Horní zákon
 • 31 - Zákon o nouzových zásobách ropy
 • 32 - Zákon o zdravotnických prostředcích
 • 33 - Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích
 • 38 - Zákon o kompenzačním bonusu - omezení podnikatelské činnosti
 • 39 - Zákon o úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 34 - Soudní řád správní
 • 35 - Zákon o hasičském záchranném sboru
 • 36 - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy

senátní návrh zákona

 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

jiný

 • 37 - Kandidáti na místopředsedu SZIF 2. volba

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
30

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

30/1 VHZD 30/2 VUZP 30/3 SKRV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jiří Vosecký (SKRV) Petr Vícha (VUZP) 5. schůze č.99  - pozměňovací návrhy
č.100  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2021 Sb. produkty důlního dobývání, nerostné zdroje, průzkum nerostných surovin, důlní provoz
31

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

31/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Hana Žáková (VHZD) 5. schůze č.101  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 53/2021 Sb. hospodaření se zdroji, ropná politika, energetická krize, ropa, zásoby, strategická rezerva
32

Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

32/1 VZ 32/2 UPV Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Anna Hubáčková (UPV) 5. schůze č.107  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2021 Sb. informační systém, bezpečnost výrobku, uvedení výrobku na trh, správní kontrola, prostředky zdravotnické techniky
33

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

33/1 VZ 33/2 UPV Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Anna Hubáčková (UPV) 5. schůze č.108  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2021 Sb. ceník, prostředky zdravotnické techniky, lékařská diagnóza, režijní náklady
34

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

34/1 UPV Marek Benda(zástupce skupiny poslanců)Tomáš Goláň (UPV) 5. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2021 Sb. správní soud, soudní přezkum, správní odvolání, soud vyšší instance
35

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

35/1 VZOB 35/2 UPV Jan Hamáček(poslanec)Patrik Kunčar (VZOB) Martin Červíček (UPV) 5. schůze č.110  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 51/2021 Sb. pojištění zákonné odpovědnosti, povinné pojištění, ochrana proti požáru, naléhavá pomoc, dopravní nehoda, první pomoc
36

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

36/1 VHZD Josef Kott(zástupce skupiny poslanců)Petr Šilar (VHZD) 5. schůze č.111  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 50/2021 Sb. ochrana živočišné říše, chráněný druh, náhrada škody
37

Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

 
  5. schůze Podán:
  38

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

  38/1 VHZD 38/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Jaroslav Větrovský (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 5. schůze č.104  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2021 Sb. finanční zrovnoprávnění, samostatná výdělečná činnost, podnikatel, epidemie, osoba samostatně výdělečně činná, odškodnění
  39

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

  39/1 VSP 39/2 UPV Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)(VSP) Anna Hubáčková (UPV) 5. schůze č.109  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2021 Sb. sociální zabezpečení, sociální dávky, všeobecné zdravotní pojištění, epidemie, příspěvek na péči, dítě, domácí péče
  312

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

  312/1 VVVK 312/2 VVVK Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 5. schůze č.112  - změna lhůty
   Podán: Lhůta pro výbory:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 086/12
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň

   (11855/20)
   COM (2020) 662

   Česká verze
   doručena dne 16.10.2020
   Historie tisku EU
   VEU
   Jaroslav Doubrava

   20.1.2021
   č. 28 K 086/12/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 5. schůze
   č. 102 - závěrečné usnesení přijato
   27.1.2021
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (16.08.2021)
   IPEX

   bezpečnost budovvýkonnost energetikyvybavenost stavebinvesticezlepšování bydlenítechnologická změnaúspora energiesnižování plynných emisístavba
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík