Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 5 - Zákon o zbraních
 • 6 - Zákon o prověřování zahraničních investic
 • 7 - Zákon o náhradním výživném
 • 9 - Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • 10 - Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - související zákony
 • 11 - Zákon o daních
 • 14 - Zákon o evidenci skutečných majitelů
 • 15 - Novela zákona o utajovaných informací
 • 16 - Novela zákona o spotřebních daních
 • 20 - Zákon o očkovací látce proti COVID-19
 • 21 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • 22 - Zákon o úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s COVID-19
 • 23 - Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži
 • 25 - Zákon o opatřeních - soudní řízení

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 4 - Zákon o nakládání se zbraněmi
 • 8 - Občanský soudní řád
 • 12 - Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
 • 13 - Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • 18 - Zákon o daních z příjmů

senátní návrh zákona

 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 301 - Akta Světové poštovní unie
 • 302 - Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
 • 306 - Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
 • 309 - Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba

jiný

 • 17 - Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
 • 19 - Kandidáti na místopředsedu SZIF
 • 26 - Závěry ze zasedání ER 10. - 11. 12.
 • 27 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
4

Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

4/1 VZOB 4/2 UPV Jiří Mašek(zástupce skupiny poslanců)Václav Láska (VZOB) Zdeněk Hraba (UPV) 3. schůze č.86  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 14/2021 Sb. vojenské vybavení, veřejná bezpečnost, zbrojní politika, obranná politika, kontrola zbrojení, střelná zbraň a střelivo
5

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

5/1 VZOB 5/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Zdeněk Hraba (UPV) 3. schůze č.77  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 13/2021 Sb. vojenské vybavení, Česká republika, osobní zbraň, uplatňování právních předpisů EU, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, implementující opatření státu
6

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

6/1 VHZD 6/2 VZOB 6/3 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) Pavel Fischer (VZOB) Tomáš Goláň (UPV) 3. schůze č.66  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 34/2021 Sb. obranná politika, investice, nadnárodní společnost, zahraniční investice, finanční kontrola, rizikový kapitál, zahraniční kapitál
7

Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

7/1 VSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Miluše Horská (VSP) 3. schůze č.70  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 588/2020 Sb. sociální zabezpečení, vyživovací povinnost, ochrana dítěte, vyživovaná osoba, neúplná rodina, rozvedená osoba, státní podpora, dítě, pohledávka
8

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

8/1 UPV Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)Jan Holásek (UPV) 3. schůze č.90  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2021 Sb. soudní řízení, rozsudek, výkon rozhodnutí, správní řízení, pohledávka
9

Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

9/1 VUZP 9/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Petr Holeček (VUZP) Anna Hubáčková (UPV) 3. schůze č.78  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2021 Sb. informační systém, legislativa, územní samospráva, internet, úřední list
10

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

10/1 VUZP 10/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Petr Holeček (VUZP) Anna Hubáčková (UPV) 3. schůze č.79  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 36/2021 Sb. informační systém, legislativa, územní samospráva, internet, úřední list
11

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

11/1 VHZD 11/4 VHZD 11/2 UPV 11/3 VUZP Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Tomáš Goláň (UPV) 3. schůze č.62  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 Sb. daňový systém, daň, vyhýbání se daním, vybírání daní, daňové orgány
12

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

12/1 VHZD Ivan Bartoš(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (VHZD) 3. schůze č.89  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 587/2020 Sb. poslanec parlamentu, odměňování, finanční příjem členů parlamentu, mzda, politika úsporných opatření, stanovení mzdy, státní zástupce, soudce a státní zástupce, soudce, ústřední orgány státní správy, státní úředník, mzdové tarify
13

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13/1 VHZD Jan Řehounek(zástupce skupiny poslanců)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 3. schůze č.59  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 524/2020 Sb. pojištění, odborná kvalifikace, zkouška, zajištění, obchodní zprostředkovatel
14

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

14/1 UPV 14/2 VHZD 14/3 SKFA Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Alena Schillerová(ministr financí)Tomáš Goláň (UPV) Lukáš Wagenknecht (SKFA) Ladislav Kos (VHZD) 3. schůze č.82  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2021 Sb. svěřenská společnost, provozní výsledek, podnikatel, společník
15

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

15/1 VZOB 15/2 UPV Andrej Babiš(předseda vlády)Patrik Kunčar (VZOB) Ondřej Feber (UPV) 3. schůze č.57  - schvaluje návrh zákona
Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 523/2020 Sb. služební tajemství, epidemie, nedostatečná kvalifikace, důvěrná informace, státní tajemství, omezené šíření informací
16

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

16/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 3. schůze č.58  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 584/2020 Sb. spotřební daň, osvobození od daní, epidemie, daňová asignace, pivo
17

Kandidát na místopředsedu Úřadu na ochranu osobních údajů

Jiří Kaucký(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  3. schůze č.71  - volí
  Podán:
  18

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  18/1 VHZD 18/2 UPV Jan Bauer(zástupce skupiny poslanců)Michal Kortyš (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 3. schůze č.65  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2021 Sb. daňový poplatník, veřejně prospěšná služba, daňová úleva, nevýdělečný sektor, finanční pomoc, epidemie, dárce
  19

  Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

   
   3. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   20

   Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   20/1 VZ 20/2 VSP Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Marek Hilšer (VSP) 3. schůze č.75  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 569/2020 Sb. distribuce, všeobecné zdravotní pojištění, vakcína, očkování
   21

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

   21/1 VZ Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZ) 3. schůze č.76  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 585/2020 Sb. profesní příprava, zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, zdravotnické školství, pomocná lékařská profese, zdravotní personál
   22

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

   22/1 VSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Karpíšek (VSP) 3. schůze č.72  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 586/2020 Sb. politika zaměstnanosti, mzda, podpora v nezaměstnanosti, boj proti nezaměstnanosti, podpora zaměstnanosti, částečný pracovní úvazek
   23

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   23/1 VZOB 23/2 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)(VZOB) Martin Červíček (UPV) 3. schůze č.83  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: vězeňské právo, vězeňský personál, nápravně výchovné zařízení, policie
   25

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

   25/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jan Holásek (UPV) 3. schůze č.84  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 601/2020 Sb. soudní řízení, oběť, trestní řízení, výkon rozhodnutí, epidemie, solventnost
   26

   Zasedání Evropské rady (10. a 11. prosince 2020) - závěry

   26/1 VEU Abdrej Babiš(předseda vlády)
    Mikuláš Bek (VEU) 3. schůze č.69  - bere na vědomí
    Podán:
    27

    Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021

     
     3. schůze č.87  - schvaluje
     Podán:
     301

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě

     301/1 VHZD 301/2 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Cieńciała (VHZD) Jaroslav Zeman (VZOB) 3. schůze č.67  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: specializovaná instituce OSN, Světová poštovní unie, ratifikace dohody, poštovní služba
     302

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

     302/1 VHZD 302/2 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Michal Kortyš (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 3. schůze č.68  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, původní výrobek, osvědčení o původu
     306

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu

     306/1 VHZD 306/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 3. schůze č.63  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: členský stát EU, Česká republika, vypovědění smlouvy, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic
     309

     Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013

     309/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Ladislav Václavec (VZOB) 3. schůze č.81  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Francie, Niger, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Sahel
     312

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

     312/1 VVVK Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 3. schůze č.60  - přikazuje
      Podán: