Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 13. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 5 - Zákon o zbraních
 • 6 - Zákon o prověřování zahraničních investic
 • 7 - Zákon o náhradním výživném
 • 9 - Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků
 • 10 - Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků - související zákony
 • 11 - Zákon o daních
 • 14 - Zákon o evidenci skutečných majitelů
 • 15 - Novela zákona o utajovaných informací
 • 16 - Novela zákona o spotřebních daních
 • 20 - Zákon o očkovací látce proti COVID-19
 • 21 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • 22 - Zákon o úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s COVID-19
 • 23 - Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži
 • 25 - Zákon o opatřeních - soudní řízení

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 4 - Zákon o nakládání se zbraněmi
 • 8 - Občanský soudní řád
 • 12 - Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
 • 13 - Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • 18 - Zákon o daních z příjmů

senátní návrh zákona

 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 301 - Akta Světové poštovní unie
 • 302 - Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
 • 306 - Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
 • 309 - Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba

jiný

 • 17 - Kandidát na místopředsedu ÚOOÚ
 • 19 - Kandidáti na místopředsedu SZIF
 • 26 - Závěry ze zasedání ER 10. - 11. 12.
 • 27 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
4

Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

4/1 VZOB 4/2 UPV Jiří Mašek(zástupce skupiny poslanců)Václav Láska (VZOB) Zdeněk Hraba (UPV) 3. schůze č.86  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 14/2021 Sb. vojenské vybavení, veřejná bezpečnost, zbrojní politika, obranná politika, kontrola zbrojení, střelná zbraň a střelivo
5

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

5/1 VZOB 5/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Zdeněk Hraba (UPV) 3. schůze č.77  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 13/2021 Sb. vojenské vybavení, Česká republika, osobní zbraň, uplatňování právních předpisů EU, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, implementující opatření státu
6

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)

6/1 VHZD 6/2 VZOB 6/3 UPV Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jaromír Strnad (VHZD) Pavel Fischer (VZOB) Tomáš Goláň (UPV) 3. schůze č.66  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 34/2021 Sb. obranná politika, investice, nadnárodní společnost, zahraniční investice, finanční kontrola, rizikový kapitál, zahraniční kapitál
7

Návrh zákona o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

7/1 VSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Miluše Horská (VSP) 3. schůze č.70  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 588/2020 Sb. sociální zabezpečení, vyživovací povinnost, ochrana dítěte, vyživovaná osoba, neúplná rodina, rozvedená osoba, státní podpora, dítě, pohledávka
8

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů

8/1 UPV Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)Jan Holásek (UPV) 3. schůze č.90  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 38/2021 Sb. soudní řízení, rozsudek, výkon rozhodnutí, správní řízení, pohledávka
9

Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

9/1 VUZP 9/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Petr Holeček (VUZP) Anna Hubáčková (UPV) 3. schůze č.78  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 35/2021 Sb. informační systém, legislativa, územní samospráva, internet, úřední list
10

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

10/1 VUZP 10/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Petr Holeček (VUZP) Anna Hubáčková (UPV) 3. schůze č.79  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 36/2021 Sb. informační systém, legislativa, územní samospráva, internet, úřední list
11

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

11/1 VHZD 11/4 VHZD 11/2 UPV 11/3 VUZP Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Tomáš Goláň (UPV) 3. schůze č.62  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 609/2020 Sb. daňový systém, daň, vyhýbání se daním, vybírání daní, daňové orgány
12

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

12/1 VHZD Ivan Bartoš(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (VHZD) 3. schůze č.89  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 587/2020 Sb. poslanec parlamentu, odměňování, finanční příjem členů parlamentu, mzda, politika úsporných opatření, stanovení mzdy, státní zástupce, soudce a státní zástupce, soudce, ústřední orgány státní správy, státní úředník, mzdové tarify
13

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13/1 VHZD Jan Řehounek(zástupce skupiny poslanců)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 3. schůze č.59  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 524/2020 Sb. pojištění, odborná kvalifikace, zkouška, zajištění, obchodní zprostředkovatel
14

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů

14/1 UPV 14/2 VHZD 14/3 SKFA Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Alena Schillerová(ministr financí)Tomáš Goláň (UPV) Lukáš Wagenknecht (SKFA) Ladislav Kos (VHZD) 3. schůze č.82  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2021 Sb. svěřenská společnost, provozní výsledek, podnikatel, společník
15

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

15/1 VZOB 15/2 UPV Andrej Babiš(předseda vlády)Patrik Kunčar (VZOB) Ondřej Feber (UPV) 3. schůze č.57  - schvaluje návrh zákona
Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 523/2020 Sb. služební tajemství, epidemie, nedostatečná kvalifikace, důvěrná informace, státní tajemství, omezené šíření informací
16

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

16/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 3. schůze č.58  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 584/2020 Sb. spotřební daň, osvobození od daní, epidemie, daňová asignace, pivo
17

Kandidát na místopředsedu Úřadu na ochranu osobních údajů

Jiří Kaucký(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  3. schůze č.71  - volí
  Podán:
  18

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  18/1 VHZD 18/2 UPV Jan Bauer(zástupce skupiny poslanců)Michal Kortyš (VHZD) Tomáš Goláň (UPV) 3. schůze č.65  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2021 Sb. daňový poplatník, veřejně prospěšná služba, daňová úleva, nevýdělečný sektor, finanční pomoc, epidemie, dárce
  19

  Kandidáti pro volbu místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

   
   3. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   20

   Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   20/1 VZ 20/2 VSP Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZ) Marek Hilšer (VSP) 3. schůze č.75  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 569/2020 Sb. distribuce, všeobecné zdravotní pojištění, vakcína, očkování
   21

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

   21/1 VZ Jan Blatný(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZ) 3. schůze č.76  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 585/2020 Sb. profesní příprava, zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, zdravotnické školství, pomocná lékařská profese, zdravotní personál
   22

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

   22/1 VSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Karpíšek (VSP) 3. schůze č.72  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 586/2020 Sb. politika zaměstnanosti, mzda, podpora v nezaměstnanosti, boj proti nezaměstnanosti, podpora zaměstnanosti, částečný pracovní úvazek
   23

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   23/1 VZOB 23/2 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)(VZOB) Martin Červíček (UPV) 3. schůze č.83  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: vězeňské právo, vězeňský personál, nápravně výchovné zařízení, policie
   25

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.

   25/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jan Holásek (UPV) 3. schůze č.84  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 601/2020 Sb. soudní řízení, oběť, trestní řízení, výkon rozhodnutí, epidemie, solventnost
   26

   Zasedání Evropské rady (10. a 11. prosince 2020) - závěry

   26/1 VEU Abdrej Babiš(předseda vlády)
    Mikuláš Bek (VEU) 3. schůze č.69  - bere na vědomí
    Podán:
    27

    Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2021

     
     3. schůze č.87  - schvaluje
     Podán:
     301

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě

     301/1 VHZD 301/2 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Cieńciała (VHZD) Jaroslav Zeman (VZOB) 3. schůze č.67  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: specializovaná instituce OSN, Světová poštovní unie, ratifikace dohody, poštovní služba
     302

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

     302/1 VHZD 302/2 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Michal Kortyš (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 3. schůze č.68  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, původní výrobek, osvědčení o původu
     306

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu

     306/1 VHZD 306/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) 3. schůze č.63  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: členský stát EU, Česká republika, vypovědění smlouvy, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic
     309

     Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013

     309/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Ladislav Václavec (VZOB) 3. schůze č.81  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory: Francie, Niger, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Sahel
     312

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

     312/1 VVVK 312/2 VVVK Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 3. schůze č.60  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 080/12
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový EVP pro výzkum a inovace

      (11400/20)
      COM (2020) 628

      Česká verze
      doručena dne 1.10.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      15.12.2020
      č. 20 K 080/12/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
      • Usnesení přijato
      • 9.12.2020

       
      3. schůze
      č. 74 - závěrečné usnesení přijato
      16.12.2020
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.08.2021)
      IPEX

      vztahy mezi průmyslem a výzkumemnovinkainvesticevýzkumný pracovníkvědecká spoluprácevýzkumná politika EUvýzkum a vývoj
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová
      N 001/13
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii

      (12477/20)
      COM (2020) 682

      Česká verze
      doručena dne 30.10.2020
      Historie tisku EU
      VEU
      David Smoljak

      15.12.2020
      č. 23 N 001/13/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo práce a sociálních věcíVSP
      • Usnesení přijato
      • 8.12.0220

       
      3. schůze
      č. 73 - závěrečné usnesení přijato
      16.12.2020
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (16.08.2021)
      IPEX

      stanovení mzdypracovní podmínkyminimální mzdapracovní právoživotní úroveňpolitika zaměstnanosti EUkolektivní vyjednáváníživotní podmínkykolektivní smlouvačlenský stát EU
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová