Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
27. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 308 - Živnostenský zákon

senátní návrh zákona

 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 264 - Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech
 • 278 - Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba
 • 293 - Změny k Úmluvě o práci na moři
 • 295 - Změny příl. 2 a 3 Dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků

jiný

 • 266 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
 • 274 - Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
 • 311 - Informace o jednání ER 1. a 2. řijna 2020
 • 313 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020
 • 314 - Informace delegací za 12. funkční období
 • 315 - Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční období
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
199

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

199/1 UPV Zdeněk Hraba (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlJan Holásek (UPV) 27. schůze č.512  - změna lhůty
  Podán: Lhůta pro výbory:
  264

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

  264/1 VUZP 264/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 27. schůze č.500  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, škodliviny, znečišťování překračující hranice, znečišťování atmosféry
  266

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019

  266/1 VHZD 266/2 SKSP Hana Továrková(předseda ČTÚ)
   František Bradáč (VHZD) Ladislav Faktor (SKSP) 27. schůze č.509  - bere na vědomí
   Podán:
   274

   Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019

   274/1 VVVK 274/2 UPV Eduard Stehlík(předseda ÚSTR)
    Václav Chaloupek (VVVK) Tomáš Goláň (UPV) 27. schůze č.510  - bere na vědomí
    č.511  - doprovodné usnesení
    Podán:
    278

    Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013

    278/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Pavel Fischer (VZOB) 27. schůze č.505  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: armáda, Mali, NATO, vojska v zahraničí, profesionální armáda, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly
    293

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018

    293/1 VZSP 293/2 VZOB Jana MaláčováLumír Kantor (VZSP) Jaroslav Zeman (VZOB) 27. schůze č.507  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, pracovní podmínky, Mezinárodní organizace práce, posádka
    295

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v Durbanu dne 8. prosince 2018

    295/1 VUZP 295/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 27. schůze č.501  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: environmentální politika, spolupráce v oblasti životního prostředí, ochrana živočišné říše, ptáci
    308

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    308/1 VHZD Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Ladislav Kos (VHZD) 27. schůze č.506  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 422/2020 Sb. profesní příprava, cestovní ruch, epidemie, živnost, cestovní kancelář, správní formality
    311

    Mimořádné zasedání Evropské rady (1. a 2. října 2020) - závěry

    311/1 VEU Abdrej Babiš(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) 27. schůze č.502  - bere na vědomí
     Podán:
     313

     Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020

      
      27. schůze č.514  - bere na vědomí
      Podán:
      314

      Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 12. funkční období

       
       27. schůze č.515  - bere na vědomí
       Podán:
       315

       Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu ve 12. funkční období

        
        27. schůze č.517  - bere na vědomí
        Podán: