Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
26. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 297 - Zákon o zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 303 - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu 2020
 • 304 - Školský zákon

senátní návrh zákona

 • 299 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh

jiný

 • 195 - Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
 • 271 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
 • 291 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
 • 296 - Kandidáti na předsedu ÚOOÚ

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
195

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu

195/1 VZOB 195/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) 26. schůze č.483  - vyslovuje souhlas
Podán: armáda, Čad, Nigérie, Mali, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, terorismus
271

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019

271/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
  Karel Kratochvíle (VHZD) 26. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.490  - odročuje jednání
  Podán:
  291

  Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019

  291/1 VHZD Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
   (VHZD) 26. schůze č.491  - bere na vědomí
   Podán:
   296

   Návrhy kandidátů na předsedu Úřadu na ochranu osobních údajů

   296/1 VK  
    (VK) 26. schůze č.488  - volí
    Podán:
    297

    Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

    297/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) 26. schůze č.482  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 386/2020 Sb. daň z příjmů, nemovitost, nabytí vlastnictví, daň z majetku, daň z převodu nemovitosti
    299

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

    299/1 VVVK Miluše Horská zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 26. schůze č.493  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: kulturní dědictví, Česká republika, státní svátek, druhá světová válka
    303

    Návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

    303/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) 26. schůze č.486  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2020 Sb. hlasování, způsob hlasování, místní volby, parlamentní volby, epidemie
    304

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

    304/1 VVVK 304/2 UPV Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Drahoš (VVVK) Michael Canov (UPV) 26. schůze č.489  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 349/2020 Sb. distanční vzdělávání, programované vyučování, školní vzdělávání, epidemie, povinná školní docházka
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    K 044/12
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025

    (6678/20)
    COM (2020) 152

    Česká verze
    doručena dne 9.3.2020
    Historie tisku EU
    VEU
    Hana Žáková

    11.8.2020
    č. 191 K 044/12/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 26. schůze
    č. 487 - závěrečné usnesení přijato
    20.8.2020
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    sladění pracovního a soukromého životarovné zacházenídiskriminace na základě pohlavírovnost žen a mužůúčast ženstrategie EUpráva ženboj proti zločinusexuálně motivované násilí
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    Projednávání v PSP

    Jana Zatloukalová