Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
26. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 297 - Zákon o zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

mezinárodní smlouva

 • 264 - Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech

jiný

 • 266 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
 • 271 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
 • 291 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
264

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a B Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

264/1 VUZP 264/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) (VZOB) 26. schůze Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, škodliviny, znečišťování překračující hranice, znečišťování atmosféry
266

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019

266/1 VHZD 266/2 SKSP Hana Továrková(předseda ČTÚ)
  František Bradáč (VHZD) (SKSP) 26. schůze Podán:
  271

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019

  271/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
   Karel Kratochvíle (VHZD) 26. schůze Podán:
   291

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2019

   Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
    (VHZD) 26. schůze Podán:
    297

    Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

    Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) 26. schůze Podán: Lhůta pro Senát: daň z příjmů, nemovitost, nabytí vlastnictví, daň z majetku, daň z převodu nemovitosti
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky