Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
25. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 281 - Zákon o oběhu osiva a sadby
 • 282 - Zákon o implementaci daňových předpisů EU
 • 283 - Zákon o námořní plavbě
 • 284 - Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
 • 285 - Zákon o silniční dopravě
 • 286 - Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v EU
 • 287 - Zákon o bankách
 • 288 - Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
 • 289 - Zákon o urychlení výstavby liniových staveb
 • 290 - Trestní zákoník

senátní návrh zákona

 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh
 • 263 - Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky
 • 277 - Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 245 - Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu
 • 252 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní

jiný

 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ
 • 195 - Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
 • 215 - Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR
 • 225 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2019
 • 246 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2019
 • 258 - Rozpočtová strategie na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR 2020
 • 265 - Působení sil MO v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022
 • 266 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2019
 • 271 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2019
 • 273 - Zpráva o vývoji EU v roce 2019
 • 274 - Výroční zpráva ÚSTR a ABS za rok 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
162

Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
  František Bradáč (VHZD) (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) 25. schůze Podán:
  195

  Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu

  195/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) 25. schůze Podán: armáda, Čad, Nigérie, Mali, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, terorismus
  199

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

  Zdeněk Hraba (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl25. schůze Podán:
   215

   Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

   215/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) 25. schůze Podán: armáda, Spojené království, NATO, vojska v zahraničí, vojenský výcvik, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
   225

   Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019

   MIloslav Kala(prezident NKÚ)
    (VHZD) (UPV) 25. schůze Podán:
    245

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

    245/1 VVVK 245/2 VZOB Andrej Babiš(předseda vlády)Jaromíra Vítková (VVVK) (VZOB) 25. schůze Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, sport, dopování, farmaceutický výrobek, hormon, povzbuzující prostředek, Světová antidopingová agentura
    246

    Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019

    246/2 VVVK Ivana Janů(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
     (UPV) (VHZD) (VVVK) 25. schůze Podán:
     252

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení

     252/1 VZOB Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)(VZOB) 25. schůze Podán: Lhůta pro výbory: nebezpečná látka, ratifikace dohody, zbraň hromadného ničení, zakázaná zbraň, řízení výroby, dovozní omezení, vývozní omezení, mezinárodní úmluva, chemická zbraň
     258

     Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2021-2023 a Konvergenční program České republiky (2020)

     258/2 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
      (VHZD) (VEU) 25. schůze Podán:
      263

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků

      263/1 VHZD 263/5 VHZD 263/2 VUZP 263/3 UPV Zdeněk Nytra (senátor)Martin Červíček (senátor)Petr Vícha (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Zdeněk Hraba (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jan Tecl (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)
       zpravodaj pro 1. čtení - Vladislav Vilímec(VHZD) (SKRV) (UPV) (VUZP) 25. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
       265

       Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023

       Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) 25. schůze Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, udržování míru, nadnárodní ozbrojené síly
       266

       Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019

       Hana Továrková(předseda ČTÚ)
        (VHZD) (SKSP) 25. schůze Podán:
        271

        Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019

        Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
         (VHZD) 25. schůze Podán:
         273

         Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2019

         Andrej Babiš(předseda vlády)
          Václav Hampl (VEU) 25. schůze Podán:
          274

          Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019

          Eduard Stehlík(předseda ÚSTR)
           (VVVK) (UPV) 25. schůze Podán:
           277

           Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

           Lumír Kantor (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Hana Žáková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)Jan Horník (senátor)Miluše Horská (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Václav Hampl (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Milan Štěch (senátor)Petr Šilar (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jiří Čunek (senátor)
            zpravodaj pro 1. čtení - Peter Koliba25. schůze Podán:
            281

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

            Miroslav Toman(ministr zemědělství)(VHZD) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: rostlinná výroba, osivo, sadba, ochrana odrůd rostlin, rozmnožování rostlin, přibližování legislativy
            282

            Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

            Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: daň z příjmů, Evropská unie, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, mezinárodní spolupráce, dvojí zdanění
            283

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

            Karel Havlíček(ministr dopravy)(VHZD) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: námořní doprava, pracovní právo, námořní právo, námořní plavba, volný pohyb pracovníků, lodní vlajka
            284

            Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

            Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: demografický rozbor, demografická statistika, osobní údaje, sčítání lidu, evidence obyvatelstva
            285

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

            Karel Havlíček(ministr dopravy)(VHZD) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: nákladní doprava, silniční doprava, dopravní právo, pravidla silničního provozu, nákladní vozidlo, bezpečnost silničního provozu
            286

            Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

            Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: fiskální politika, mezinárodní spolupráce, dvojí zdanění, evropská daňová spolupráce
            287

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

            Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: finanční instituce, daň z příjmů, finanční služby, banka, daň z příjmů právnických osob, bankovní právo, bankovní politika, bankovní tajemství, úvěrové družstvo, spořitelna
            288

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

            Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)(VZOB) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: chemický výrobek, nebezpečná látka, mezinárodní úmluva, chemická zbraň
            289

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

            Karel Havlíček(ministr dopravy)(VHZD) (VUZP) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: vodohospodářské stavby, stavební povolení, dopravní infrastruktura, energetická rozvodná síť, územní plánování, správní řízení
            290

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

            Marie Benešová(ministr spravedlnosti)(UPV) 25. schůze Podán: Lhůta pro Senát: trestní sankce, trestní řízení, pokuta, alternativní trest, trestní zákoník
            Tisky EU
            Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
            Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky