Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
8. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 61 - Zákon o ochraně spotřebitele
 • 62 - Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
 • 63 - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
 • 64 - Zákon o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
 • 65 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 70 - Zákon o pobytu cizinců na území České republiky

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 66 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 67 - Zákon o registru smluv
 • 68 - Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 69 - Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
 • 71 - Zákon o podpoře sportu
 • 72 - Zákon o obcích

mezinárodní smlouva

 • 37 - Dohoda o partnerství mezi EU a Singapurem
 • 38 - Dohoda ČR - Slovensko - státní hranice

jiný

 • 48 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2018
 • 55 - Závěry z jednání ER 21. - 22. března 2019
 • 75 - Informace vláda o zasedání ER 10. dubna 2019
 • 77 - Návrhy kandidátů na funkci zástupce VOP
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
37

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé

37/1 VEU 37/2 VZOB Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Raduan Nwelati (VEU) Jan Sobotka (VZOB) 8. schůze č.153  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, členský stát EU, Evropská unie, Singapur, dohoda o spolupráci
38

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze

38/1 VZOB Jan Hamáček(ministr vnitra)Ladislav Václavec (VZOB) 8. schůze č.149  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, dokumentační záznam, hranice
48

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2018

48/1 VEU 48/2 UPV Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Marie Benešová(ministr spravedlnosti)
  Václav Hampl (VEU) Miroslav Antl (UPV) 8. schůze č.147  - bere na vědomí
  Podán:
  55

  Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) (21. března 2019) - závěry, Zasedání Evropské rady (21. a 22. března 2019) - závěry

  55/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 8. schůze č.151  - bere na vědomí
   Podán:
   61

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

   61/1 VHZD Marta Nováková(ministr průmyslu a obchodu)Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) 8. schůze č.139  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2019 Sb. antidiskriminační politika, spotřebitel, prodej, ochrana spotřebitele, platba, poskytování služeb
   62

   Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

   62/1 UPV 62/2 VZSP Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Zdeněk Hraba (UPV) Lumír Kantor (VZSP) 8. schůze č.144  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2019 Sb. veřejná správa, profesní status, odborná kvalifikace, veřejná instituce, osoba samostatně výdělečně činná, poradenství, znalecký posudek
   63

   Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

   63/1 UPV Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Zdeněk Hraba (UPV) 8. schůze č.145  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 354/2019 Sb. zpracování informací, překlad, tlumočení, osobní údaje, ochrana soukromí, výslech, znalecký posudek, soudní dokazování, ochrana údajů
   64

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

   64/1 UPV 64/2 VZSP Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Zdeněk Hraba (UPV) Lumír Kantor (VZSP) 8. schůze č.146  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2019 Sb. odborná kvalifikace, překlad, tlumočení, výslech, oprávnění k výkonu služby, znalecký posudek, soudní dokazování
   65

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   65/1 VHZD 65/2 VUZP Dan Ťok(ministr dopravy)Vladimír Kremlík(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) Zbyněk Linhart (VUZP) 8. schůze č.140  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2019 Sb. loď, plavební síť, říční plavba, přibližování legislativy, sladění norem, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo, mezinárodní vodní cesta
   66

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

   66/1 VHZD 66/2 VUZP Lukáš Bartoň(zástupce skupiny poslanců)Jiří Cieńciała (VHZD) Ivo Valenta (VUZP) 8. schůze č.141  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: volný čas, trestní odpovědnost, říční plavba, alkoholismus, alkoholický nápoj, plavební řád, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo
   67

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

   67/1 VUZP 67/2 VHZD 67/3 UPV Jakub Michálek(zástupce skupiny poslanců)Petr Vícha (VUZP) Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Burian (UPV) 8. schůze č.143  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2019 Sb. informační politika, obchodní informace, zpřístupňování informací, veřejná instituce, veřejné vlastnictví, právo na informace, veřejný sektor
   68

   Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.

   68/1 VHZD Karel Rais(poslanec)Ladislav Kos (VHZD) 8. schůze č.155  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 264/2019 Sb. bydlení, spoluvlastnictví, daň z majetku, daňová úleva, daň z převodu vlastnictví
   69

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

   69/1 VHZD Patrik Nacher(zástupce skupiny poslanců)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 8. schůze č.154  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2019 Sb. otevírací doba, obchodní pravidla, státní svátek, velkoobchodní prodej, maloobchodní prodejna
   70

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   70/1 VZOB 70/2 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Jiří Dienstbier (VZOB) Radek Sušil (UPV) 8. schůze č.148  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2019 Sb. integrace přistěhovalců, Česká republika, cizinecké právo, cizí státní občan, povolení k pobytu, vstup cizinců, vyhoštění, kontrola migrací, vízová politika
   71

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   71/1 VVVK 71/2 UPV Milan Hnilička(zástupce skupiny poslanců)Pavel Štohl (VVVK) Anna Hubáčková (UPV) 8. schůze č.156  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2019 Sb. sport, státní podpora, sportovní organizace
   72

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

   72/1 VUZP 72/2 VHZD 72/3 UPV Jana Mračková Vildumetzová(zástupce skupiny poslanců)Ivo Bárek (VUZP) Vladislav Vilímec (VHZD) Michael Canov (UPV) 8. schůze č.157  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2019 Sb. příjem, poslanec parlamentu, odměňování, souběh příjmů, finanční příjem členů parlamentu, územní samospráva, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu, ministr
   75

   Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) (10. dubna 2019) - závěry, ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY učiněné se souhlasem Spojeného království o prodloužení lhůty podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU

   75/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 8. schůze č.150  - bere na vědomí
    Podán:
    77

    Návrhy kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv

    77/1 VVVK  
     Jan Tecl (VVVK) 8. schůze č.142  - volí
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky