Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 41 - Zákon o předcházení ekologické újmě
 • 44 - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 • 45 - Zákon o finanční kontrole

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 42 - Transplantační zákon
 • 43 - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy
 • 51 - Lesní zákon

jiný

 • 18 - Zpráva o životním prostředí ČR 2017
 • 39 - Zpráva o peticích 2018
 • 40 - Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady v souvislosti s vystoupením VB z EU
 • 47 - Žádost prezidenta - ústavní soudce
 • 49 - Zasedání ER 21.-22.3. komentovaný pořad
 • 265 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
18

Zpráva o životním prostředí České republiky 2017

18/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Holeček (VUZP) 7. schůze č.128  - bere na vědomí
Podán: environmentální politika, ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
39

Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 a Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2018 a Výroční zpráva za rok 2018 pro mediální oblast

 
  7. schůze č.130  - bere na vědomí
  Podán:
  40

  Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

  40/1 VEU 40/3 VEU 40/2 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Mikuláš Bek (VEU) Michal Kortyš (VHZD) 7. schůze č.121  - vyslovuje souhlas
  č.122  - doprovodné usnesení
  Podán: financování rozpočtu (EU), Spojené království, finanční pomoc, vystoupení z EU
  41

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  41/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 7. schůze č.125  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 98/2019 Sb. opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, prevence znečištění, havarijní znečištění, přibližování legislativy, ekologická odpovědnost, prevence environmentálních rizik
  42

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

  42/1 VZSP Věra Adámková(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Malý (VZSP) 7. schůze č.123  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 97/2019 Sb. cizí státní občan, transplantace orgánů
  43

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

  43/1 VHZD Jan Volný(zástupce skupiny poslanců)Petr Šilar (VHZD) 7. schůze č.129  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 100/2019 Sb. ochrana zvířat, chráněný druh, ptáci, náhrada škody, škoda
  44

  Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  44/1 VUZP Jan Hamáček(ministr vnitra)Ivo Valenta (VUZP) 7. schůze č.124  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 99/2019 Sb. veřejná správa, internet, mobilní telefon, služba ve veřejném zájmu, webová stránka, elektronická správa dokumentů
  45

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  45/1 VHZD 45/2 VUZP Alena Schillerová(ministr financí)Vladislav Vilímec (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) 7. schůze č.119  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 126/2019 Sb. veřejné finance, veřejná správa, účetnictví veřejných institucí, obec, územní samospráva, finanční kontrola
  47

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.)

  47/1 UPV 47/2 VVVK  
   Miroslav Antl (UPV) Pavel Štohl (VVVK) 7. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   49

   Zasedání Evropské rady (21. a 22. března 2019) - komentovaný návrh pořadu jednání

   49/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
    (VEU) 7. schůze č.117  - bere na vědomí
    Podán:
    51

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

    51/1 VHZD Monika Oborná(zástupce skupiny poslanců)(VHZD) 7. schůze č.132  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2019 Sb. rozmnožování rostlin, ochrana lesa, boj proti hmyzu, ochrana rostlinné říše, těžba dřeva
    265

    Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

    265/1 VVVK Veronika SunBohumil BartošekJiří Pokorný
     (VVVK) (VZOB) 7. schůze č.131  - schvaluje
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 002/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky

     (15011/18)
     COM (2018) 773

     Česká verze
     doručena dne 29.11.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     19.3.2019
     č. 44 K 002/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVUZP
     • Usnesení přijato
     • 13.3.2019

      
     7. schůze
     č. 126 - závěrečné usnesení přijato
     20.3.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     vliv na životní prostředí
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 008/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence

     (15641/18)
     COM (2018) 795

     Česká verze
     doručena dne 17.12.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     19.3.2019
     č. 43 K 008/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 7. schůze
     č. 118 - závěrečné usnesení přijato
     20.3.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (20.05.2019)
     IPEX

     vzdělávánídatové právopoužití výpočetní technikynovinkanová technologiejednotný digitální trhumělá inteligenceinformatika a průmysl zpracování datšíření inovací
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 010/12
     Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem

     (15721/18)
     COM (2018) 842

     Česká verze
     doručena dne 18.12.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.3.2019
     č. 46 K 010/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředí 7. schůze
     č. 127 - závěrečné usnesení přijato
     20.3.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     čistá technologiesledování životního prostředísnižování plynných emisíuhlíkpolitika životního prostředí EUdohled nad trhemskleníkový plynletecká doprava
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 011/12
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU

     (5472/19)
     COM (2019) 8

     Česká verze
     doručena dne 18.1.2019
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Čunek

     19.3.2019
     č. 45 K 011/12/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 14.3.2019

      
     7. schůze
     č. 120 - závěrečné usnesení přijato
     20.3.2019
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (14.05.2019)
     IPEX

     daňharmonizace danírozhodovánídaňový systémdaňová reformajednotný trhevropská daňová spoluprácelegislativní proces EUvětšina hlasůdaňové právo
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská