Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 2 - Zákon o platu představitelů státní moci

jiný

 • 13 - Zasedání ER 13. a 14. 12. 2018
 • 14 - Informace vlády o mimořádném jednání ER
 • 343 - Zasedání ER - závěry
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
2

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

2/1 VHZD Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Vladislav Vilímec (VHZD) 3. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 316/2018 Sb. poslanec parlamentu, mzdová politika, poslanec EP, finanční příjem členů parlamentu, mzda, stanovení mzdy, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správy, státní úředník
13

Zasedání Evropské rady (13. a 14. prosince 2018) - komentovaný návrh pořadu jednání

13/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
  Václav Hampl (VEU) 3. schůze č.42  - bere na vědomí
  Podán:
  14

  Informace vlády České republiky o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady dne 25. listopadu 2018 (brexit)

  14/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
   Václav Hampl (VEU) 3. schůze č.41  - bere na vědomí
   Podán:
   343

   Zasedání Evropské rady (18. října 2018) - závěry

   343/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 3. schůze č.40  - bere na vědomí
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky