Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 313 - Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích

senátní návrh zákona

 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
 • 245 - Zákon o volbách do PČR
 • 312 - Zákon o státním občanství České republiky

mezinárodní smlouva

 • 277 - Úmluva o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003
 • 281 - Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
 • 282 - Dohoda ČR a Království Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
 • 284 - Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

jiný

 • 226 - Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
 • 262 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
 • 278 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017
 • 279 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017
 • 308 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
225

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

225/1 VZSP 225/2 VZSP 225/3 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 17. schůze č.505  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  226

  Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"

  226/1 VVVK  
   (VVVK) Jitka Seitlová (VUZP) 17. schůze č.504  - schvaluje
   Podán:
   245

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   245/1 UPV 245/4 UPV 245/2 VUZP 245/3 SKUCR Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 17. schůze č.506  - odročuje jednání
    Podán: Lhůta pro výbory:
    262

    Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017

    262/1 UPV 262/2 VVVK 262/3 VHZD Ivana Janů(předseda Úřadu na ochranu osobních údajů)
     Michael Canov (UPV) Petr Holeček (VHZD) Jaromíra Vítková (VVVK) 17. schůze č.503  - bere na vědomí
     Podán:
     277

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim

     277/1 VZSP 277/2 VZOB Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) Tomáš Jirsa (VZOB) 17. schůze č.500  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory:
     278

     Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

     278/1 VHZD 278/2 SKSP Jaromír Novák(předseda ČTÚ)
      František Bradáč (VHZD) Zuzana Baudyšová (SKSP) 17. schůze č.490  - bere na vědomí
      Podán:
      279

      Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2017

      279/1 VHZD Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
       Karel Kratochvíle (VHZD) 17. schůze č.491  - bere na vědomí
       Podán:
       281

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót

       281/1 VHZD 281/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Jaroslav Zeman (VZOB) 17. schůze č.492  - dává souhlas k ratifikaci
       Podán: Lhůta pro výbory:
       282

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách

       282/1 VHZD 282/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 17. schůze č.485  - dává souhlas k ratifikaci
       Podán: Lhůta pro výbory:
       284

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016

       284/1 VHZD 284/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Jiří Cieńciała (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) 17. schůze č.486  - dává souhlas k ratifikaci
       Podán: Lhůta pro výbory:
       308

       Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017

       308/1 VHZD Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
        Jaromír Strnad (VHZD) 17. schůze č.497  - bere na vědomí
        Podán:
        312

        Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

        312/1 UPV Tomáš Grulich zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) 17. schůze č.507  - schvaluje senátní návrh zákona
        Podán: Lhůta pro výbory:
        313

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        313/1 VHZD Dan Ťok(ministr dopravy)František Bradáč (VHZD) 17. schůze č.484  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 193/2018 Sb. národní implementace práva Společenství, doklady vozidla, dopravní doklady, technická kontrola, přepravní předpisy, silniční doprava, pozemní doprava, motorové vozidlo
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        N 123/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993, směrnice evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

        (7876/18)
        COM (2018) 185

        Česká verze
        doručena dne 12.4.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Šárka Jelínková

        20.6.2018
        č. 231 N 123/11/01
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo průmyslu a obchodu 17. schůze
        č. 493 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (25.10.2018)
        IPEX

        informace pro spotřebitelezveřejňování censpotřebitelská politikajednotný trhtrestní sankcenekalá reklamaustanovení příčící se dobrým mravůmelektronický obchodsrovnávací reklamaochrana spotřebitele
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 125/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení

        (8115/18)
        COM (2018) 226

        Česká verze
        doručena dne 18.4.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        8.8.2018
        č. 246 N 125/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo spravedlnostiUPV
        • Usnesení přijato
        • 11.7.2018

         
        17. schůze
        č. 498 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        osobní údajevýměna informacívýslech svědkaposkytování služebjednotný trhochrana datpřeshraniční spolupráceInternetžaloba v trestním řízení
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 126/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech

        (8110/18)
        COM (2018) 225

        Česká verze
        doručena dne 18.4.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        8.8.2018
        č. 246 N 126/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo spravedlnostiUPV
        • Usnesení přijato
        • 11.7.2018

         
        17. schůze
        č. 498 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        žaloba v trestním řízeníosobní údajevýměna informacíposkytování služebtrestný čintřetí zeměochrana datInternetpočítačová kriminalita
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 129/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

        (8342/18)
        COM (2018) 209

        Česká verze
        doručena dne 17.4.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        10.7.2018
        č. 240 N 129/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Český báňský úřad 17. schůze
        č. 495 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (17.12.2018)
        IPEX

        přibližování legislativyterorismusvýbušninanedovolený obchodtržní zvyklosticivilní ochranapovolení k prodejiobchodní omezenínebezpečná látkachemický výrobek
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 131/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

        (8413/18)
        COM (2018) 238

        Česká verze
        doručena dne 27.4.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Libor Michálek

        10.7.2018
        č. 238 N 131/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo průmyslu a obchodu 17. schůze
        č. 494 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        obchodní zprostředkovatelposkytování služebochrana spotřebitelezboží a službyustanovení příčící se dobrým mravůmInternetelektronický obchodobchodní smlouvadigitální technologiejednotný trh
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        N 142/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

        (8560/18)
        COM (2018) 239

        Česká verze
        doručena dne 8.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jiří Dušek

        8.8.2018
        č. 247 N 142/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo spravedlnosti 17. schůze
        č. 499 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        obchodní rejstříkpřeshraniční tok datzpřístupňování informacízprostředkování datkodifikace komunitárního právadigitalizace dokumentůhospodářská koncentrace
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 143/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

        (9040/18)
        COM (2018) 274

        Česká verze
        doručena dne 18.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        8.8.2018
        č. 251 N 143/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 17. schůze
        č. 487 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (17.12.2018)
        IPEX

        bezpečnost silničního provozusilniční síťsilniční provozdopravní infrastrukturaspolečná dopravní politikatransevropská síťdopravní značkydopravní síťdopravní nehoda
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 144/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

        (9006/18)
        COM (2018) 286

        Česká verze
        doručena dne 23.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        8.8.2018
        č. 251 N 144/11/01
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 17. schůze
        č. 487 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        dopravní nehodaevropská normamotorové vozidlopneumatikabezpečnostní zařízeníekologická normatechnická normahomologacebezpečnostní normabezpečnost silničního provozu
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        J 140/11
        Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním

        (8679/18)
        COM (2018) 244

        Česká verze
        doručena dne 4.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Eva Syková

        8.8.2018
        č. 244 J 140/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zdravotnictvíVZSP
        • Usnesení přijato
        • 11.7.2018

         
        17. schůze
        č. 501 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        epidemiezdraví veřejnostiinformační systémvýzkum a vývojpřeshraniční spolupráceočkovánízpřístupňování informacívakcínačlenský stát EUinfekční nemoc
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 145/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) č. 2017/2226, nařízení (EU) č. 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

        (8853/18)
        COM (2018) 302

        Česká verze
        doručena dne 17.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        8.8.2018
        č. 245 N 145/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 17. schůze
        č. 502 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (21.11.2018)
        IPEX

        vnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenstvívýměna informacínelegální migracevízová politikapřeshraniční spoluprácecizí státní občanhraniční kontrolaSchengenský informační systém
        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Kateřina Kramešová
        N 146/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla

        (8922/18)
        COM (2018) 284

        Česká verze
        doručena dne 18.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        8.8.2018
        č. 256 N 146/11/01
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 17. schůze
        č. 488 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        nákladní vozidloautobusužitkové vozidlomotorové palivoopatření na kontrolu znečištěnísnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlypalivoskleníkový plynspotřeba energie
        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        N 147/11
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

        (9075/18)
        COM (2018) 277

        Česká verze
        doručena dne 22.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        8.8.2018
        č. 255 N 147/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo dopravy 17. schůze
        č. 489 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        členský stát EUdopravní síťsprávní řízenítransevropská síťzáměr zájmu Společenství
        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Jana Zatloukalová
        N 154/11
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

        (9465/18)
        COM (2018) 340

        Česká verze
        doručena dne 29.5.2018
        Historie tisku EU
        VEU
        Petr Orel

        8.8.2018
        č. 257 N 154/11/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 8.8.2018

         
        17. schůze
        č. 496 - závěrečné usnesení přijato
        15.8.2018
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (03.01.2019)
        IPEX

        opatření na kontrolu znečištěnívliv na životní prostředírybářský průmyslzboží krátkodobé spotřebyochrana životního prostředíodpadnakládání s odpademekologická politika Společenstvíznečišťování mořeplast
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík