Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
16. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 288 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 289 - Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • 290 - Zákon o distribuci pojištění a zajištění - související zákony
 • 291 - Zákoník práce
 • 293 - Státní záruka ČR na zajištění zápůjčky ČNB pro MMF
 • 294 - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 • 296 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • 299 - Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
 • 300 - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
 • 306 - Zákon o důchodovém pojištění

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 303 - Zákon o vysokých školách
 • 304 - Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 • 305 - Školský zákon

senátní návrh zákona

 • 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
 • 261 - Zákon o silničním provozu
 • 312 - Zákon o státním občanství České republiky

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 292 - Zákon o obcích
 • 298 - Správní řád

mezinárodní smlouva

 • 246 - Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
 • 247 - Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 249 - Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
 • 264 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • 271 - Fiskální pakt
 • 272 - Smlouva ČR - Bělorusko o důchodovém zabezpečení
 • 274 - Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci

jiný

 • 242 - Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
 • 254 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
 • 255 - Zpráva o činnosti VOP 2017
 • 266 - Zpráva o vývoji EU v roce 2017
 • 301 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 307 - Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června

senátní návrh schválený v PS

 • 295 - Zákon o Ústavním soudu
 • 297 - Zákon o daních z příjmů
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
239

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

239/1 VUZP 239/2 VHZD Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)František Bradáč (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Petr Šilar (senátor)Jiří Šesták (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Michael Canov (senátor)Ladislav Kos (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Orel (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk NytraZdeněk Nytra (VUZP) Lumír Aschenbrenner (VHZD) 16. schůze č.478  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:
  242

  Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

  242/1 VVVK 242/2 VHZD 242/3 VUZP Jaromíra Vítková
   Zdeněk Papoušek (VVVK) Jiří Cieńciała (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 16. schůze č.454  - žádá
   Podán:
   246

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)

   246/1 UPV 246/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Taťána Malá(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 16. schůze č.471  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: plavení dříví, školní docházka
   247

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

   247/1 VVVK 247/2 UPV 247/3 VVVKPS 247/4 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Václav Homolka (VVVKPS) Jaroslav Větrovský (UPV) Ladislav Václavec (VZOB) 16. schůze č.468  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: průmyslová ekonomika
   249

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu

   249/1 VHZD 249/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)František Bradáč (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 16. schůze č.449  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   254

   Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017

   254/1 VHZD 254/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
    Jan Veleba (VHZD) Michael Canov (UPV) 16. schůze č.441  - bere na vědomí
    Podán:
    255

    Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017

    255/1 VVVK 255/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)Zuzana Baudyšová (VVVK) Emilie Třísková (UPV) 16. schůze č.442  - bere na vědomí
    Podán:
    261

    Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

    261/1 VHZD 261/2 VUZP Ivo Valenta (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Jiří Cieńciała (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Patrik Kunčar (senátor)
     František Bradáč (VHZD) Jaroslav Malý (VZSP) Jiří Carbol (VUZP) 16. schůze č.479  - změna lhůty
     Podán: Lhůta pro výbory:
     264

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

     264/1 UPV 264/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Taťána Malá(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaroslav Zeman (VZOB) 16. schůze č.472  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory:
     266

     Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2017

     266/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 16. schůze č.440  - bere na vědomí
      Podán:
      271

      Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

      271/1 VHZD 271/2 VEU 271/3 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Petr Šilar (VHZD) Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (SKUCR) Zdeněk Brož (VZOB) 16. schůze č.452  - odročuje jednání
      Podán: Lhůta pro výbory:
      272

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018

      272/1 VZSP 272/2 VZOB Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) Patrik Kunčar (VZOB) 16. schůze č.460  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      274

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018

      274/1 VVVK 274/2 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Berka (VVVK) Jaroslav Zeman (VZOB) 16. schůze č.469  - dává souhlas k ratifikaci
      Podán: Lhůta pro výbory:
      288

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

      288/1 VUZP 288/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 16. schůze č.465  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2018 Sb.
      289

      Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění

      289/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 16. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2018 Sb.
      290

      Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

      290/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 16. schůze č.445  - nezabývat se
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2018 Sb.
      291

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      291/1 VZSP Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Lumír Kantor (VZSP) 16. schůze č.458  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2018 Sb.
      292

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

      292/1 VUZP 292/2 VHZD 292/3 SKRV Ivo Vondrák(zástupce Moravskoslezského kraje)Zdeněk Nytra (VUZP) Miloš Vystrčil (SKRV) Jiří Cieńciała (VHZD) 16. schůze č.438  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2018 Sb. Latinskoamerické sdružení volného obchodu
      293

      Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

      293/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 16. schůze č.446  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2018 Sb.
      294

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

      294/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) 16. schůze č.447  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2018 Sb.
      295

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

      295/1 UPV Eliška Wagnerová(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil (UPV) 16. schůze č.464  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 173/2018 Sb.
      296

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

      296/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Taťána Malá(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 16. schůze č.470  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2018 Sb.
      297

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

      297/1 VHZD Libor Michálek(zástupce Senátu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 16. schůze č.475  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 174/2018 Sb.
      298

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

      298/1 UPV 298/2 VUZP Martin Netolický(zástupce Pardubického kraje)Jiří Dienstbier (UPV) Radko Martínek (VUZP) 16. schůze č.437  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 176/2018 Sb.
      299

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

      299/1 VUZP 299/2 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jiří Carbol (VUZP) Jiří Burian (UPV) 16. schůze č.444  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 177/2018 Sb.
      300

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

      300/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 16. schůze č.448  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/20118 Sb.
      301

      Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

      Jiří Šesták(zástupce výboru Senátu)Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)
       16. schůze č.476  - schvaluje
       Podán:
       303

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.

       303/1 VVVK Helena Válková(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Berka (VVVK) 16. schůze č.466  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2018 Sb.
       304

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       304/1 VHZD 304/2 UPV 304/3 VUZP Martin Kolovratník(zástupce skupiny poslanců)Jiří Cieńciała (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) 16. schůze č.443  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2018 Sb.
       305

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

       305/1 VVVK 305/2 VUZP Václav Klaus(zástupce skupiny poslanců)Jiří Růžička (VVVK) Zbyněk Linhart (VUZP) 16. schůze č.467  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2018 Sb.
       306

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

       306/1 VZSP Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) 16. schůze č.459  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2018 Sb.
       307

       Závěry ze zasedání Evropské rady konané ve dnech 28. - 29. června

       307/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
        Václav Hampl (VEU) 16. schůze č.439  - schvaluje
        Podán:
        312

        Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

        312/1 UPV Tomáš Grulich
         zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) 16. schůze č.480  - přikazuje
         Podán: Lhůta pro výbory:
         Tisky EU
         Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
         N 116/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

         (7173/18)
         COM (2018) 252

         Česká verze
         doručena dne 15.3.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Tomáš Grulich

         20.6.2018
         č. 233 N 116/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zahraničních věcí 16. schůze
         č. 456 - závěrečné usnesení přijato
         19.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         třetí zeměmigrační politika Společenstvívnější hranice Evropské uniecizí státní občanvízová politikaSchengenská dohoda
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Kateřina Kramešová
         N 117/11
         Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

         (7419/18)
         COM (2018) 147

         Česká verze
         doručena dne 22.3.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Libor Michálek

         20.6.2018
         č. 225 N 117/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 15.5.2018

          
         16. schůze
         č. 450 - závěrečné usnesení přijato
         18.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         harmonizace danídaňová soustavadaň z příjmů právnických osobposkytování služebdigitální technologiezávod
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 118/11
         Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb

         (7420/18)
         COM (2018) 148

         Česká verze
         doručena dne 22.3.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Libor Michálek

         20.6.2018
         č. 225 N 118/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo financíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 15.5.2018

          
         16. schůze
         č. 450 - závěrečné usnesení přijato
         18.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         daňová soustavaharmonizace danídigitální technologiedaň z příjmů právnických osobposkytování služeb
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         J 119/11
         Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

         (7416/18)
         COM (2018) 132

         Česká verze
         doručena dne 22.3.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Šárka Jelínková

         20.6.2018
         č. 228 J 119/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
         • Usnesení přijato
         • 10.5.2018

          
         16. schůze
         č. 461 - závěrečné usnesení přijato
         19.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         pracovní sílatrh práceosoba samostatně výdělečně činnáčlenský stát EUsociální zabezpečeníevropská sociální politika
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 120/11
         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

         (7809/18)
         COM (2018) 173

         Česká verze
         doručena dne 13.4.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         20.6.2018
         č. 229 N 120/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zemědělstvíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 12.6.2018

          
         16. schůze
         č. 462 - závěrečné usnesení přijato
         19.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         dodávkapotravinářský průmyslobchodní filiálkaustanovení příčící se dobrým mravůmdodavatelochrana spotřebitelezemědělsko-potravinářský sektormalé a střední podnikyomezování soutěže
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 122/11
         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES

         (7877/18)
         COM (2018) 184

         Česká verze
         doručena dne 12.4.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Libor Michálek

         20.6.2018
         č. 230 N 122/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo spravedlnosti 16. schůze
         č. 473 - závěrečné usnesení přijato
         19.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         odškodněnísoudní příkazochrana spotřebitelespotřebitelská politikajednotný trhporušení komunitárního právaspolečný zájem
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Jana Zatloukalová
         N 124/11
         Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu

         (8175/18)
         COM (2018) 212

         Česká verze
         doručena dne 20.4.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Jiří Dušek

         20.6.2018
         č. 232 N 124/11/03
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo vnitra 16. schůze
         č. 455 - závěrečné usnesení přijato
         19.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         povolení k pobytusvoboda pohybuobčan Společenstvícizí státní občanvolný pohyb osobosobní údajeobčanství EUidentifikační průkazvnější hranice Evropské unie
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Kateřina Kramešová
         N 128/11
         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

         (8411/18)
         COM (2018) 213

         Česká verze
         doručena dne 17.4.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Tomáš Grulich

         20.6.2018
         č. 222 N 128/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Finanční analytický úřad 16. schůze
         č. 451 - závěrečné usnesení přijato
         18.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         justice a vnitřní věcipřeshraniční spoluprácefinanční transakceorganizovaný zločinterorismusboj proti zločinutrestní právobankovní dohledvýměna informacíhospodářský trestný čin
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Kateřina Kramešová
         K 127/11
         Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018

         (8076/18)
         COM (2018) 450

         Česká verze
         doručena dne 19.4.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Václav Hampl

         20.6.2018
         č. 234 K 127/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zahraničních věcí 16. schůze
         č. 457 - závěrečné usnesení přijato
         19.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         SrbskodemokratizaceTureckoČerná Horaregionální spolupráceAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonierozšiřování Evropské unieBosna a HercegovinaKosovo
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         J 130/11
         Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018

         (9194/18)
         COM (2018) 403

         Česká verze
         doručena dne 23.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Vladimír Plaček

         20.6.2018
         č. 221 J 130/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 16. schůze
         č. 453 - závěrečné usnesení přijato
         18.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         hospodářská reformarozpočtový schodekhospodářská politikaČeská republikaveřejná zakázkastabilizační programsprávní formalitydůchodové pojištěníreforma školstvípolitika zaměstnanosti
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Dita Voleská
         N 132/11
         Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další

         (8518/18)
         COM (2018) 179

         Česká verze
         doručena dne 3.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Petr Orel

         10.7.2018
         č. 239 N 132/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Ministerstvo zemědělstvíVHZD
         • Usnesení přijato
         • 27.6.2018

          
         16. schůze
         č. 463 - závěrečné usnesení přijato
         19.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         potravinová legislativatržní zvyklostiprůhlednost administrativypovolení k prodejibezpečnost potravinzdravotní inspekcepotravinářský průmyslEvropský úřad pro bezpečnost potravinochrana spotřebitele
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Milan Petřík
         N 141/11
         Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

         (8713/18)
         COM (2018) 218

         Česká verze
         doručena dne 8.5.2018
         Historie tisku EU
         VEU
         Libor Michálek

         10.7.2018
         č. 237 N 141/11/02
         •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

          
         Úřad vlády 16. schůze
         č. 474 - závěrečné usnesení přijato
         19.7.2018
         Všechna hlasování
         Stenografický zápis


         IPEX

         právo na informacezprostředkování datporušení komunitárního právakorupcepolitická morálkaveřejná morálka
         Registr Rady EU

         Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

         The Legislative Observatory (Evropský parlament)

         Projednávání v PSP

         Kateřina Kramešová
         <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0