Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
7. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 108 - Stavební zákon
 • 109 - Novela zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví
 • 110 - Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
 • 111 - Zákon o pobytu cizinců
 • 112 - Zákon o občanských průkazech
 • 113 - Zákon o pedagogických pracovnících
 • 114 - Zákon o kybernetické bezpečnosti
 • 115 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 116 - Zákon o zaměstnanosti
 • 117 - Zákona o důchodovém pojištění
 • 119 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • 120 - Zákon o specifických zdravotních službách
 • 122 - Zákon o pohřebnictví
 • 125 - Zákon o přestupcích - související zákony
 • 126 - Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 118 - Zákon o státních svátcích
 • 121 - Zákon o Veřejném ochránci práv
 • 123 - Zákon o silničním provozu
 • 124 - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených chráněnými živočichy

mezinárodní smlouva

 • 75 - Protokol k dohodě ČR Japonsko o sociálním zabezpečení

jiný

 • 87 - Výroční zpráva ÚZSVM za rok 2016
 • 96 - Konvergenční program - Duben 2017
 • 98 - Pokyny Evropské rady
 • 127 - Národní program reforem ČR 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
75

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017

75/1 VZSP 75/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Žaloudík (VZSP) Zdeněk Brož (VZOB) 7. schůze č.190  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
87

Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2016

87/1 VHZD Kateřina Arajmu(generální ředitel ÚZSVM)
  Ladislav Kos (VHZD) 7. schůze č.181  - bere na vědomí
  Podán:
  96

  Konvergenční program České republiky - Duben 2017

  96/1 VHZD 96/2 VEU Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)
   Jan Hajda (VHZD) Vladimír Plaček (VEU) 7. schůze č.175  - bere na vědomí
   Podán:
   98

   Pokyny Evropské rady z 29. dubna 2017 v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU

   98/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 7. schůze č.178  - bere na vědomí
    Podán:
    108

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    108/1 VUZP 108/2 UPV 108/3 VHZD 108/4 SKRV Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Jitka Seitlová (VUZP) Božena Sekaninová (SKRV) Jaromír Strnad (VHZD) Jaroslav Větrovský (UPV) 7. schůze č.180  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 225/2017 Sb.
    109

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy

    109/1 VHZD Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) 7. schůze č.170  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2017 Sb.
    110

    Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

    110/1 VHZD 110/2 VUZP 110/3 UPV 110/4 SKSP Jiří Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Karel Kratochvíle (VHZD) Renata Chmelová (SKSP) Jaroslav Větrovský (UPV) Jan Horník (VUZP) 7. schůze č.171  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 194/2017 Sb.
    111

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    111/1 VZOB 111/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Jiří Dienstbier (UPV) 7. schůze č.166  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2017 Sb.
    112

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    112/1 VUZP 112/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Zdeněk Nytra (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 7. schůze č.167  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2017 Sb.
    113

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    113/1 VVVK 113/2 UPV Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Růžička (VVVK) Michael Canov (UPV) 7. schůze č.165  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát:
    114

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony

    114/1 VZOB 114/2 VUZP 114/3 UPV Bohuslav Sobotka(předseda vlády)František Bublan (VZOB) Renata Chmelová (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) 7. schůze č.177  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2017 Sb.
    115

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    115/1 VZSP 115/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 7. schůze č.187  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 200/2017 Sb.
    116

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    116/1 VZSP 116/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Žaloudík (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 7. schůze č.188  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2017 Sb.
    117

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    117/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) 7. schůze č.189  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2017 Sb.
    118

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

    118/1 VVVK 118/2 UPV Robin Böhnisch(zástupce skupiny poslanců)Václav Chaloupek (VVVK) Miroslav Nenutil (UPV) 7. schůze č.182  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2017 Sb.
    119

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

    119/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 7. schůze č.185  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2017 Sb.
    120

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    120/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Lumír Kantor (VZSP) 7. schůze č.186  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2017 Sb. rybářská flotila
    121

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

    121/1 VVVK 121/2 UPV Jan Chvojka(poslanec)Václav Homolka (VVVK) Jiří Dienstbier (UPV) 7. schůze č.176  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 198/2017 Sb.
    122

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    122/1 VUZP 122/2 UPV 122/3 VZSP 122/4 SKRV Karla ŠlechtováJiří Carbol (VUZP) Vladimír Plaček (SKRV) Jiří Vosecký (VZSP) Michael Canov (UPV) 7. schůze č.172  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 193/2017 Sb. měď
    123

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    123/1 VHZD 123/2 VUZP Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Jiří Cieńciała (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 7. schůze č.183  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 199/2017 Sb.
    124

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

    124/1 VHZD Josef Kott(zástupce skupiny poslanců)Karel Kratochvíle (VHZD) 7. schůze č.184  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2017 Sb.
    125

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

    125/1 UPV 125/2 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) Zdeňka Hamousová (VUZP) 7. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2017 Sb.
    126

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    126/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) 7. schůze č.174  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2017 Sb.
    127

    Národní program reforem České republiky 2017

    127/1 VEU 127/2 VHZD Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Vladimír Plaček (VEU) Jan Hajda (VHZD) 7. schůze č.179  - bere na vědomí
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 024/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využití Schengenského informačního systému pro navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

     (15812/16)
     COM (2016) 881

     Anglická verze
     doručena dne 23.12.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 84 N 024/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 168 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.09.2017)
     IPEX

     cizí státní občanzpětná migraceSchengenský informační systémvýměna informacíosobní údajevnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenstvínelegální migraceochrana datsběr dat
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     N 025/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1987/2006

     (15813/16)
     COM (2016) 882

     Anglická verze
     doručena dne 23.12.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 84 N 025/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 168 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.09.2017)
     IPEX

     ochrana datinformační systémpolitika spolupráceevropská bezpečnostvnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenstvíhraniční kontrolaSchengenský informační systémjustice a vnitřní věcivýměna informací
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     N 026/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU

     (15814/16)
     COM (2016) 883

     Anglická verze
     doručena dne 23.12.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 84 N 026/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 168 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (27.09.2017)
     IPEX

     migrační politika Společenstvívnější hranice Evropské unieochrana datinformační systémpolitika spolupráceevropská bezpečnostspolupráce v oblasti justiceSchengenský informační systémpolicejní spolupráce EUvýměna informací
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     K 032/11
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o účinnější návratové politice v Evropské unii - Aktualizovaný akční plán

     (6943/17)
     COM (2017) 200

     Česká verze
     doručena dne 3.3.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 85 K 032/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 169 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (03.10.2017)
     IPEX

     Schengenský informační systémcizinecké právozpětná migracecizí státní občanprogram Společenstvímigrujícímigrační politikapomoc uprchlíkům
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     J 033/11
     Doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES

     (6949/17)
     C (2017) 1600

     Česká verze
     doručena dne 8.3.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.5.2017
     č. 85 J 033/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 7. schůze
     č. 169 - závěrečné usnesení přijato
     31.5.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     zpětná migracecizí státní občanmigrační politika Společenstvínelegální migracevnější hranice Evropské unieazylové právopovolení k pobytutřetí zeměvyhoštění
     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková