Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
28. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 331 - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
  • 332 - Zákon o ochraně ovzduší
  • 333 - Zákon o nakládání s GMO
  • 335 - Zákon o střetu zájmů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

  • 334 - Zákon o pozemních komunikacích

senátní návrh zákona

  • 297 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh
  • 323 - Energetický zákon - senátní návrh
  • 336 - Novela zákona o o Ústavním soudu - senátní návrh

mezinárodní smlouva

  • 303 - Protokol o přístupu Černé Hory k NATO
  • 304 - Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
  • 322 - Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením
  • 325 - Dohoda EU a státy SADC EPA o hospodářském partnerství

jiný

  • 338 - Návrh na působ. sil MO v Irácké republice
  • 339 - Prohlášení z Bratislavy 16. 9. 2016
  • 340 - Návrh pořadu ER 20. - 21. října 2016
  • 341 - Informace komisí za rok 2016
  • 342 - Informace stálých delegací za 10. funkční období

senátní návrh schválený v PS

  • 330 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
297

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

297/1 VZSP 297/2 VVVK Zdeněk Papoušek (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří VoseckýJiří Vosecký (VZSP) Zdeněk Berka (VVVK) 28. schůze č.559  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: sociální politika, sociální zabezpečení, ochrana dítěte, hlídání dětí, práva dítěte, sociální služby, právo na spravedlnost, zvláštní výchovná péče, dítě
303

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě

303/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 28. schůze č.542  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, obranná politika, NATO, Černá Hora, přistoupení k dohodě, vojenská spolupráce
304

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015

304/1 VUZP 304/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) Zdeněk Brož (VZOB) 28. schůze č.555  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: environmentální politika, spolupráce v oblasti životního prostředí, ochrana živočišné říše, ptáci
322

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením

322/1 VZOB 322/2 UPV Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)
    Václav Láska (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 28. schůze č.543  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    323

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    323/1 VUZP 323/2 VHZD Jitka Seitlová (senátorka)Ivana Cabrnochová (senátorka)Petr Bratský (senátor)Václav Láska (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří CarbolJiří Carbol (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 28. schůze č.560  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: elektrárna, vodní energie, elektrická energie, cenová podpora, podpůrná cena, výroba energie
    325

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé

    325/1 VHZD 325/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Libor Michálek (VHZD) Lubomír Franc (VZOB) 28. schůze č.544  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, OECD, ratifikace dohody, hospodářská spolupráce, spolupráce Jih-Jih, jižní Afrika
    330

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

    330/1 VZSP 330/2 VUZP Jaroslav Zeman(zástupce Senátu)Miloš Vystrčil(zástupce Senátu)Dagmar Terelmešová(zástupce Senátu)Dagmar Terelmešová (VZSP) Zdeňka Hamousová (VUZP) 28. schůze č.558  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2016 Sb.
    331

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    331/1 VHZD 331/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 28. schůze č.552  - schvaluje
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 368/2016 Sb. finanční instituce se zvláštním posláním, trestná činnost, praní špinavých peněz, implementující opatření státu, terorismus, organizovaný zločin, věda o nebezpečí
    332

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    332/1 VUZP 332/2 UPV Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Miroslav Antl (UPV) 28. schůze č.553  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 369/2016 Sb. opatření na kontrolu znečištění, průmyslové znečišťování, znečišťování motorovými vozidly, znečišťování atmosféry, snižování plynných emisí, atmosféra, spalovací plyny, znečišťující příměsi v atmosféře
    333

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

    333/1 VUZP 333/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) Jan Hajda (VHZD) 28. schůze č.554  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2016 Sb. regulace zemědělské výroby, biotechnologie, geneticky modifikovaná rostlina, genetické inženýrství, správní dohled, ekologické zemědělství, geneticky modifikovaný organismus
    334

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

    334/1 VHZD 334/2 VUZP Věra Kovářová(zástupce skupiny poslanců)Jan Veleba (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 28. schůze č.550  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2016 Sb. pozemní doprava, městská infrastruktura, dopravní infrastruktura, silniční síť, rozvod elektřiny
    335

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    335/1 UPV 335/2 MIV 335/3 VUZP Jiří Dienstbier(ministr vlády ČR)Miloš Malý (UPV) Zdeňka Hamousová (VUZP) Jiří Oberfalzer (MIV) 28. schůze č.551  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 14/2017 Sb. trestní sankce, veřejná funkce, neslučitelnost, nabytí vlastnictví, zneužití pravomoci, osobní vlastnictví
    336

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

    336/1 UPV 336/2 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Miloš MalýMiroslav Nenutil (UPV) 28. schůze č.561  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: disciplinární právo, soudce a státní zástupce, soudce, ústavní soud, správní delikt
    338

    Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu

    338/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Josef Táborský (VZOB) 28. schůze č.557  - vyslovuje souhlas
    Podán:
    339

    Prohlášení z neformálního zasedání 27 hlav států a předsedů vlád, které se konalo dne 16. září 2016 v Bratislavě

    339/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 28. schůze č.540  - bere na vědomí
      Podán:
      340

      Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 20. a 21. října 2016

      340/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
        Václav Hampl (VEU) 28. schůze č.541  - bere na vědomí
        Podán:
        341

        Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2016

         
          28. schůze č.562  - bere na vědomí
          Podán:
          342

          Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 10. funkční období

           
            28. schůze č.563  - bere na vědomí
            Podán:
            Tisky EU
            Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
            K 082/10
            Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie

            (7688/16)
            JOIN (2016) 18

            Česká verze
            doručena dne 7.4.2016
            Historie tisku EU
            VZOB
            Patrik Kunčar

            23.8.2016
            č. 159 K 082/10/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo obrany České republikyVEU
            • Usnesení přijato
            • 13.7.2016

             
            28. schůze
            č. 556 - závěrečné usnesení přijato
            19.10.2016
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (16.01.2017)
            IPEX

            katastrofa způsobená člověkemevropská bezpečnostprůmyslové ekologické rizikospolečná zahraniční a bezpečnostní politikatrestné činy proti bezpečnosti státupočítačová kriminalitaveřejná bezpečnostbezpečnost dopravyzdravotní riziko
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            Projednávání v PSP

            Lukáš Vacík
            N 089/10
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

            (8715/16)
            COM (2016) 270

            Anglická verze
            doručena dne 11.5.2016
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            13.9.2016
            č. 229 N 089/10/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 28. schůze
            č. 546 - závěrečné usnesení přijato
            19.10.2016
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (30.03.2017)
            IPEX

            osoba bez státního občanstvíčlenský stát EUcizí státní občantřetí zeměazylové právovnější hranice Evropské uniemigrační politika EU
            Projednávání v PSP

            Raimonda Lišková
            K 096/10
            Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí

            (10022/16)
            COM (2016) 377

            Česká verze
            doručena dne 10.6.2016
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            13.9.2016
            č. 231 K 096/10/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 28. schůze
            č. 547 - závěrečné usnesení přijato
            19.10.2016
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (09.02.2017)
            IPEX

            migrační politika EUcizí státní občanintegrace přistěhovalcůakční programuprchlíkpovolení k pobytučlenský stát EU
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Raimonda Lišková
            N 105/10
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

            (11316/16)
            COM (2016) 466

            Česká verze
            doručena dne 18.7.2016
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            18.10.2016
            č. 237 N 105/10/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 28. schůze
            č. 548 - závěrečné usnesení přijato
            19.10.2016
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis


            IPEX

            azylové právouprchlíkmigrační proudmigrační politika EUpovolení k pobytuprávní postavenípřibližování legislativycizí státní občančlenský stát EUosoba bez státního občanství
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Raimonda Lišková
            N 106/10
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU

            (11317/16)
            COM (2016) 467

            Česká verze
            doručena dne 19.7.2016
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            18.10.2016
            č. 237 N 106/10/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 28. schůze
            č. 548 - závěrečné usnesení přijato
            19.10.2016
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis


            IPEX

            migrační politika EUazylové právotřetí zeměuprchlíkosoba bez státního občanstvípomoc uprchlíkůmcizí státní občan
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Raimonda Lišková
            N 107/10
            Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

            (11318/16)
            COM (2016) 465

            Česká verze
            doručena dne 18.7.2016
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            18.10.2016
            č. 237 N 107/10/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 28. schůze
            č. 548 - závěrečné usnesení přijato
            19.10.2016
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis


            IPEX

            osoba bez státního občanstvípomoc uprchlíkůmmigrační politika EUcizí státní občanuprchlíktřetí zeměazylové právo
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Raimonda Lišková
            N 108/10
            Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

            (11313/16)
            COM (2016) 468

            Česká verze
            doručena dne 19.7.2016
            Historie tisku EU
            VEU
            Tomáš Grulich

            18.10.2016
            č. 238 N 108/10/02
            •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

             
            Ministerstvo vnitra 28. schůze
            č. 549 - závěrečné usnesení přijato
            19.10.2016
            Všechna hlasování
            Stenografický zápis

            reakce Komise (27.02.2017)
            IPEX

            pomoc uprchlíkůmčlenský stát EUcizí státní občanintegrace přistěhovalcůprogram EUuprchlíkmigrační proudazylové právomigrační politika EUpřesun obyvatelstva
            Registr Rady EU

            Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

            The Legislative Observatory (Evropský parlament)

            Projednávání v PSP

            Raimonda Lišková