Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
26. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 287 - Zákon o státním podniku
 • 288 - Atomový zákon
 • 289 - Atomový zákon - související zákony
 • 290 - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
 • 291 - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství
 • 292 - Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 293 - Celní zákon
 • 294 - Celní zákon - související zákony
 • 295 - Zákon o spotřebitelském úvěru
 • 296 - Zákon o spotřebitelském úvěru - související zákony
 • 302 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

senátní návrh zákona

 • 189 - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - senátní návrh
 • 213 - Zákon o místním referendu - senátní návrh
 • 297 - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - senátní návrh
 • 301 - Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky - senátní

mezinárodní smlouva

 • 252 - Dohoda ČR Belize o výměně informací v daňových záležitostech
 • 268 - Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

jiný

 • 251 - Návrh na působení sil AČR v letech 2017 - 2018
 • 299 - Návrhy na státní vyznamenání
 • 300 - Závěry ze zasedání ER dne 28. června 2016

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
189

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

189/1 VUZP 189/3 VUZP 189/2 VHZD Miluše Horská (senátorka)Zbyněk Linhart (senátor)Petr Šilar (senátor)Jan Horník (senátor)Václav Hampl (senátor)Alena Šromová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Luděk Jeništa (senátor)František Bradáč (senátor)Jiří Šesták (senátor)Jiří Čunek (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Radko MartínekRadko Martínek (VUZP) Jan Veleba (VHZD) 26. schůze č.504  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: veřejné finance, hospodářská podpora, regionální hospodářství, územní samospráva, obecní rozpočet, rozpočet kraje
213

Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

213/1 UPV 213/2 VUZP 213/3 VUZP Eliška Wagnerová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Václav Láska (senátor)Miluše Horská (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Jiří Šesták (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Radko Martínek (VUZP) 26. schůze č.505  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: volební systém, místní volby, referendum, ústavní právo
251

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019

251/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)
  Josef Táborský (VZOB) 26. schůze č.486  - vyslovuje souhlas
  Podán:
  252

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016

  252/1 VHZD 252/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 26. schůze č.499  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  268

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990), podepsaný dne 25. listopadu 2014 ve Varšavě

  268/1 VHZD 268/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Lubomír Franc (VZOB) 26. schůze č.500  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  287

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

  287/1 VHZD Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Libor Michálek (VHZD) 26. schůze č.489  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2016 Sb. struktura podniku, typ podniku, veřejný majetek, podnikové vedení, správa podniku, veřejné vlastnictví, veřejný sektor
  288

  Návrh atomového zákona

  288/1 VHZD 288/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)František Bradáč (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 26. schůze č.490  - schvaluje návrh zákona
  č.491  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 263/2016 Sb. jaderná elektrárna, mírové využití energie, jaderné právo, jaderná bezpečnost, ionizující záření
  289

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

  289/1 VHZD 289/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)František Bradáč (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 26. schůze č.492  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: jaderná elektrárna, mírové využití energie, radioaktivní odpad, jaderné právo, jaderná bezpečnost
  290

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  290/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Gawlas (VUZP) 26. schůze č.485  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2016 Sb. znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, informační systém, sledování životního prostředí, nebezpečná látka
  291

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

  291/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) 26. schůze č.493  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 323/2016 Sb. bankovnictví, měnová politika, státní pokladna, odolnost materiálu, elektronické bankovnictví, peníze, peněžní zásoba, národní měna, papírové peníze
  292

  Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

  292/1 VHZD 292/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Jan Horník (VUZP) 26. schůze č.494  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2016 Sb. nemovitý majetek, nemovitost, spoluvlastnictví, daň z převodu vlastnictví, daň z převodu nemovitosti
  293

  Návrh celního zákona

  293/1 VHZD 293/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 26. schůze č.495  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 242/2016 Sb. celní politika, členský stát EU, celní právo, celní území EU, clo, celní formality, celní kontrola, zjednodušení celních postupů
  294

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

  294/1 VHZD 294/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) Miroslav Antl (UPV) 26. schůze č.496  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 243/2016 Sb. společná celní politika, celní právo, trestní právo, daňové právo, ústřední orgány státní správy, clo, celní kontrola
  295

  Návrh zákona o spotřebitelském úvěru

  295/1 VHZD 295/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Petr Bratský (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 26. schůze č.497  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2016 Sb. spotřební úvěr, obchodní úvěr, ochrana spotřebitele, chování spotřebitele, prodej na úvěr, nákup na úvěr
  296

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

  296/1 VHZD 296/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Petr Bratský (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 26. schůze č.498  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2016 Sb. spotřební úvěr, bankovní dohled, centrální banka
  297

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

  297/1 VZSP 297/2 VVVK Zdeněk Papoušek (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří VoseckýJiří Vosecký (VZSP) Zdeněk Berka (VVVK) 26. schůze č.503  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: sociální politika, sociální zabezpečení, ochrana dítěte, hlídání dětí, práva dítěte, sociální služby, právo na spravedlnost, zvláštní výchovná péče, dítě
  299

  Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

  Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)
   26. schůze č.502  - schvaluje
   Podán:
   300

   Závěry ze zasedání Evropské rady dne 28. června 2016

   300/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Zdeněk Besta (VEU) 26. schůze č.483  - konstatuje
    Podán:
    301

    Návrh senátního návrhu ústavního zákona Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

    Zdeněk Brož(zástupce výboru Senátu)
     zpravodaj pro 1. čtení - Eliška Wagnerová26. schůze č.488  - zamítá senátní návrh zákona
     Podán:
     302

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

     302/1 VHZD 302/2 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Bratský (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) 26. schůze č.484  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2016 Sb. environmentální politika, vliv na životní prostředí, dopravní infrastruktura, přibližování legislativy, inženýrské stavby, prevence environmentálních rizik
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 081/10
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí

     (7687/16)
     COM (2016) 148

     Česká verze
     doručena dne 7.4.2016
     Historie tisku EU
     VEU
     Lumír Aschenbrenner

     13.7.2016
     č. 213 K 081/10/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 14.6.2016

      
     26. schůze
     č. 501 - závěrečné usnesení přijato
     14.7.2016
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (07.10.2016)
     IPEX

     akční programdaň z přidané hodnotyjednotný trhpolitika spoluprácemalé a střední podnikyelektronický obchodharmonizace danívybírání daní
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská