Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
25. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 273 - Zákon o důchodovém pojištění I.
 • 274 - Zákon o o důchodovém pojištění II.
 • 275 - Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
 • 277 - Zákon o zbraních
 • 278 - Zákon o právu shromažďovacím
 • 279 - Zákon o některých přestupcích
 • 280 - Zákon o odpovědnosti za přestupky

jiný

 • 281 - Konvergenční program 2016
 • 283 - Národní program reforem 2016
 • 286 - Komentovaný pořad jednání ER
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
273

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

273/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) 25. schůze č.472  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2016 Sb. příjem, sociální zabezpečení, navýšení mezd, důchodce, důchodový plán
274

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

274/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Vladimír Plaček (VZSP) 25. schůze č.473  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2016 Sb. podmínky pro odchod do důchodu, důchodový plán, horník
275

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

275/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) 25. schůze č.466  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2016 Sb. mezinárodní dohoda, legislativní proces, publikace zákona, úřední list, aplikace zákona, elektronická správa dokumentů
277

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

277/1 VZOB 277/2 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Václav Láska (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 25. schůze č.467  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2016 Sb. vojenské vybavení, odborná kvalifikace, osobní zbraň, střelná zbraň a střelivo, zabavení věci, seznam
278

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

278/1 VVVK 278/2 UPV 278/3 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Jiří Šesták (VVVK) Martin Tesařík (VUZP) Eliška Wagnerová (UPV) 25. schůze č.468  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2016 Sb. svoboda slova, svoboda projevu, právo na demonstrace, svoboda shromažďování
279

Návrh zákona o některých přestupcích

279/1 UPV 279/2 VUZP ministr vnitra Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Jan Horník (VUZP) 25. schůze č.470  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2016 Sb. správní právo, disciplinární právo, správní delikt
280

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

280/1 UPV 280/2 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Jan Horník (VUZP) 25. schůze č.469  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2016 Sb. správní právo, odpovědnost, správní delikt, správní sankce
281

Konvergenční program České republiky - aktualizace květen 2016

281/1 VHZD 281/2 VEU Andrej Babiš(ministr financí)
  Jan Hajda (VHZD) Zdeněk Besta (VEU) 25. schůze č.471  - bere na vědomí
  Podán:
  283

  Národní program reforem České republiky 2016

  283/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
   (VEU) 25. schůze č.474  - bere na vědomí
   Podán:
   286

   Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 28. a 29. června 2016

   286/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    (VEU) 25. schůze č.476  - bere na vědomí
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    K 078/10
    Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst

    (7195/16)
    COM (2016) 155

    Česká verze
    doručena dne 17.3.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    7.6.2016
    č. 199 K 078/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchodu 25. schůze
    č. 478 - závěrečné usnesení přijato
    15.6.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (26.08.2016)
    IPEX

    výkonnost energetikyudržení pracovní příležitostizměna klimatumezinárodní trhnovinkaomezování soutěževýroba železa a ocelikonkurenceschopnost
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 085/10
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016-2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy

    (8097/16)
    COM (2016) 179

    Česká verze
    doručena dne 20.4.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    7.6.2016
    č. 196 K 085/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 25. schůze
    č. 480 - závěrečné usnesení přijato
    15.6.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (27.09.2016)
    IPEX

    správní formalityakční programdigitální technologiepřenos datpoužití výpočetní technikyelektronická správaochrana údajůjednotný trhinformační technologie
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    N 083/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

    (7675/16)
    COM (2016) 194

    Česká verze
    doručena dne 8.4.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    7.6.2016
    č. 197 N 083/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 25. schůze
    č. 479 - závěrečné usnesení přijato
    15.6.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    hraniční kontrolacizí státní občanzpracování datSchengenská dohodavýměna informacívízová politikabiometrievnější hranice Evropské unieinformační systém
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková
    N 084/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)

    (7676/16)
    COM (2016) 196

    Česká verze
    doručena dne 8.4.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    7.6.2016
    č. 197 N 084/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 25. schůze
    č. 479 - závěrečné usnesení přijato
    15.6.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    cestujícívnější hranice Evropské uniecizí státní občanhraniční kontrolazpracování datinformační systémvízová politikavýměna informacíSchengenská dohoda
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková
    N 087/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (revize mechanismu pozastavení)

    (8727/16)
    COM (2016) 290

    Česká verze
    doručena dne 11.5.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Zdeněk Besta

    7.6.2016
    č. 198 N 087/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo zahraničních věcí 25. schůze
    č. 477 - závěrečné usnesení přijato
    15.6.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (11.08.2016)
    IPEX

    vízová politikaSchengenská dohodatřetí zeměcizí státní občanvnější hranice Evropské unie
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Petr Martinec
    J 088/10
    Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2016

    (9121/16)
    COM (2016) 324

    Česká verze
    doručena dne 20.5.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Václav Hampl

    7.6.2016
    č. 202 J 088/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 25. schůze
    č. 475 - závěrečné usnesení přijato
    15.6.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    hospodářská reformaveřejné financeČeská republikahospodářská politikavýzkum a vývojveřejná zakázkatrh prácestabilizační programfiskální politikasprávní formality
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jan Grinc