Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
23. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 245 - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
 • 246 - Trestní řád
 • 247 - Zákon o Státním pozemkovém úřadu
 • 248 - Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích

senátní návrh zákona

 • 196 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 213 - Zákon o místním referendu - senátní návrh
 • 250 - Zákon o odpovědnosti způsobenou při výkonu veřejné moci

mezinárodní smlouva

 • 199 - Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Kazachstánem

jiný

 • 241 - Návrh na působení Leteckého poradního týmu v Irácké republice
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
196

Návrh senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

196/1 VHZD 196/2 UPV 196/3 SKSP Alena Dernerová (senátorka)Jiří Šesták (senátor)Zuzana Baudyšová (senátorka)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Radko Martínek (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Karel KratochvíleKarel Kratochvíle (VHZD) Petr Bratský (SKSP) Eliška Wagnerová (UPV) 23. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro výbory:
  199

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé

  199/1 VHZD 199/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)František Čuba (VHZD) Jaroslav Palas (VZOB) 23. schůze č.423  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, Evropská unie, dohoda o spolupráci, ratifikace dohody, Kazachstán
  213

  Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  213/1 UPV 213/2 VUZP 213/3 VUZP Eliška Wagnerová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Václav Láska (senátor)Miluše Horská (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Jiří Šesták (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Radko Martínek (VUZP) 23. schůze č.425  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory: volební systém, místní volby, referendum, ústavní právo
  241

  Návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v období ode dne schválení Parlamentem České republiky do 31. prosince 2018 v celkovém počtu do 35 osob

  241/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)
   František Bublan (VZOB) 23. schůze č.422  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   245

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů

   245/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 23. schůze č.417  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2016 Sb. trestní odpovědnost, trestný čin, právnická osoba
   246

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

   246/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 23. schůze č.418  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2016 Sb. parlamentní imunita, trestní řízení, trestní zákoník, korupce, trestní stíhání
   247

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   247/1 VHZD 247/2 UPV 247/3 VUZP 247/4 SKRV Marian Jurečka(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) Petr Šilar (SKRV) Miloš Malý (UPV) Pavel Eybert (VUZP) 23. schůze č.420  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2016 Sb. převod vlastnictví, pravomoc instituce, systém vlastnictví půdy, půda ve vlastnictví státu
   248

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   248/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Hajda (VHZD) 23. schůze č.421  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2016 Sb. zpracovaný potravinářský výrobek, sociální problém, tabák, kouření, tabákový průmysl, značení zboží nálepkami, informace pro spotřebitele, označení výrobku
   250

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Horníka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

   Jan Horník (senátor)Jiří Šesták (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Leopold Sulovský (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil23. schůze č.424  - zamítá senátní návrh zákona
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 077/10
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

    (6987/16)
    COM (2016) 128

    Česká verze
    doručena dne 10.3.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Jaroslav Doubrava

    19.4.2016
    č. 180 N 077/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo práce a sociálních věcí 23. schůze
    č. 416 - závěrečné usnesení přijato
    27.4.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (21.07.2016)
    IPEX

    pracovní podmínkyjednotný trhpracovní právopracovník v zahraničíodměňovánívolný pohyb pracovníkůsvoboda poskytovat službyposkytování služebpřeshraniční pracovníkrovné zacházení
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    K 080/10
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Zlepšit společný evropský azylový systém a zdokonalit zákonné možnosti

    (7665/16)
    COM (2016) 197

    Česká verze
    doručena dne 8.4.2016
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    26.4.2016
    č. 188 K 080/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 23. schůze
    č. 419 - závěrečné usnesení přijato
    27.4.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (17.08.2016)
    IPEX

    biometriepomoc uprchlíkůmzpětná migracenelegální migracepřesun obyvatelstvavnější hranice Evropské uniemigrační politika EUazylové právouprchlík
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková