Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
21. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 220 - Veřejné zakázky
 • 221 - Veřejné zakázky - související
 • 222 - Rozpočtová pravidla
 • 223 - Zákon o daních z příjmu
 • 224 - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury
 • 225 - Zákon o uznávání odborné kvalifikace
 • 226 - Zákon o státní památkové péči
 • 227 - Zákon o audiovizi

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 228 - Zákon o státních svátcích

senátní návrh zákona

 • 183 - Zákon o veřejných kulturních institucích
 • 196 - Zákon o elektronických komunikacích

mezinárodní smlouva

 • 180 - Smlouva ČR Albánie o soc. zabezpečení
 • 181 - Smlouva ČR Tunis o soc. zabezpečení

jiný

 • 207 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2015
 • 232 - Závěry z ER a Prohlášení EU a Turecka
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
180

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015

180/1 VZSP 180/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Ivana Cabrnochová (VZSP) Hassan Mezian (VZOB) 21. schůze č.391  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory:
181

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze 20. listopadu 2015

181/1 VZSP 181/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Ivana Cabrnochová (VZSP) Hassan Mezian (VZOB) 21. schůze č.392  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Tunisko, Česká republika
183

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Šestáka a dalších senátorů o veřejných kulturních institucích a o změně a doplnění některých zákonů

183/1 VVVK 183/2 UPV Jiří Šesták (senátor)Petr Bratský (senátor)Eliška Wagnerová (senátorka)Zdeněk Berka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Zdeněk Papoušek (senátor)Jan Horník (senátor)Zdeněk Brož (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří Oberfalzer(VVVK) Radek Sušil (UPV) 21. schůze č.393  - schvaluje
Podán: Lhůta pro výbory: kulturní politika, kultura, struktura státní správy, činnost základních institucí, veřejná správa, kulturní organizace, právnická osoba, veřejná instituce, správa instituce
196

Návrh senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

196/1 VHZD 196/2 UPV 196/3 SKSP Alena Dernerová (senátorka)Jiří Šesták (senátor)Zuzana Baudyšová (senátorka)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Radko Martínek (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Karel KratochvíleKarel Kratochvíle (VHZD) Petr Bratský (SKSP) Eliška Wagnerová (UPV) 21. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.394  - schvaluje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  207

  Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2015

  207/1 VEU Jiří Dienstbier(ministr vlády ČR)
   Václav Hampl (VEU) 21. schůze č.390  - bere na vědomí
   Podán:
   220

   Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek

   220/1 VUZP 220/2 UPV 220/3 VHZD Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Radko Martínek (VUZP) Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Burian (UPV) 21. schůze č.380  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2016 Sb. veřejná zakázka, soutěžní politika, vypsání soutěže, soutěžní řízení
   221

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

   221/1 VUZP 221/2 UPV 221/3 VHZD Karla ŠlechtováRadko Martínek (VUZP) Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Burian (UPV) 21. schůze č.381  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2016 Sb. veřejné finance, veřejná zakázka, vypsání soutěže, soutěžní řízení
   222

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   222/1 VHZD 222/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 21. schůze č.377  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 128/2016 Sb. rozpočtová pravidla, státní rozpočet
   223

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

   223/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 21. schůze č.378  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2016 Sb. daňový systém, daň z příjmů, vybírání daní, daňový poplatník
   224

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

   224/1 VHZD 224/2 VUZP Dan Ťok(ministr dopravy)Libor Michálek (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 21. schůze č.383  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 129/2016 Sb. dopravní politika, dopravní infrastruktura, veřejná instituce, státní financování
   225

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   225/1 VVVK 225/2 VZSP Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jaroslav Malý (VVVK) Alena Šromová (VZSP) 21. schůze č.382  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 126/2016 Sb. zpracování dat, odborná kvalifikace, uznání diplomu, uznání studia, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, politika zaměstnanosti EU
   226

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

   226/1 VVVK Daniel Herman(ministr kultury)Jiří Šesták (VVVK) 21. schůze č.385  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2016 Sb. kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, sídlo, historické místo
   227

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   227/1 VVVK Daniel Herman(ministr kultury)Jiří Oberfalzer (VVVK) 21. schůze č.386  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2016 Sb. odvětví komunikace, audiovizuální dokument, parafiskalita, filmový průmysl, televize, audiovizuální koprodukce
   228

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

   228/1 VVVK 228/2 VUZP Augustin Karel Andrle Sylor(zástupce skupiny poslanců)Jiří Čunek (VVVK) Petr Gawlas (VUZP) 21. schůze č.387  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: doba odpočinku, volno po pracovním týdnu, státní svátek
   232

   Závěry ze zasedání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. a 18. března 2016 a společné Prohlášení EU a Turecka přijaté dne 18. března 2016

   232/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Tomáš Grulich (VEU) 21. schůze č.389  - schvaluje
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 048/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů

    (14649/15)
    COM (2015) 586

    Česká verze
    doručena dne 26.11.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Lumír Aschenbrenner

    15.3.2016
    č. 167 N 048/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 25.2.2016

     
    21. schůze
    č. 379 - závěrečné usnesení přijato
    6.4.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (30.06.2016)
    IPEX

    depozitní penízebankovní vkladspolečné pojištěnízajištěnísolventnostjednotný trhbankovní systémfinanční institucebankovní politikainvestiční společnost
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 052/10
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu

    (14926/15)
    COM (2015) 625

    Česká verze
    doručena dne 4.12.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    15.3.2016
    č. 168 N 052/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo spravedlnostiUPV
    • Usnesení přijato
    • 17.2.2016

     
    21. schůze
    č. 388 - závěrečné usnesení přijato
    6.4.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (11.08.2016)
    IPEX

    boj proti zločinupomoc obětem trestné činnostilidská právafinancovánívýměna informacípráva jednotlivceterorismuspřeshraniční spolupráceprostor svobody, bezpečnosti a práva
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková
    N 062/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

    (14991/15)
    COM (2015) 613

    Česká verze
    doručena dne 8.12.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    15.3.2016
    č. 169 N 062/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 25.2.2016

     
    21. schůze
    č. 384 - závěrečné usnesení přijato
    6.4.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    posádkaochrana životního prostředíEvropská agentura pro bezpečnost letectvícivilní letectvívzdušná bezpečnostletecký provozletištěletadlo
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    K 063/10
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro letectví v Evropě

    (14992/15)
    COM (2015) 598

    Česká verze
    doručena dne 8.12.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    15.3.2016
    č. 169 K 063/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 25.2.2016

     
    21. schůze
    č. 384 - závěrečné usnesení přijato
    6.4.2016
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (12.08.2016)
    IPEX

    vzdušná bezpečnostsnižování plynných emisíkonkurenceschopnostletecká dopravainvesticevzdušný prostorosobní dopravanovinkavytváření pracovních příležitostí
    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík