Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
16. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 153 - Zákon o ukončení důchodového spoření
 • 154 - Zákony související s ukončením zákona o důchodového spoření
 • 155 - Zákon o majetku České republiky
 • 156 - Spotřební daně
 • 157 - Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci
 • 158 - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 • 159 - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu - související zákony
 • 160 - Zákon o loteriích

senátní návrh zákona

 • 161 - Zákon o státním podniku
 • 165 - Stykový zákon

mezinárodní smlouva

 • 121 - Úmluva o účincích průmyslových havárií

jiný

 • 52 - Petice "Prezidente, odejděte!"
 • 164 - Změna usnesení Senátu č. 635
 • 167 - Výsledky zasedání EU - Turecko
 • 168 - Komentovaný návrh pořadu jednání ER
 • 169 - Pravidla hospodaření sen. klubů na rok 2016
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
52

Petice vyzývající Senát Parlamentu České republiky k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana

52/1 VVVK 52/2 VVVK Michal Majzner
  Jiří Šesták (VVVK) Eliška Wagnerová (SKUCR) 16. schůze č.304  - bere na vědomí
  č.305  - vyslovuje souhlas
  č.306  - konstatuje
  Podán:
  121

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014

  121/1 VUZP 121/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Patrik Kunčar (VZOB) 16. schůze č.300  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  153

  Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

  153/1 VHZD 153/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)František Bradáč (VHZD) Radek Sušil (UPV) 16. schůze č.291  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 376/2015 Sb. pojišťovna, náhrada za dohodu, důchodový plán, finanční vyrovnávání, penzijní připojištění
  154

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

  154/1 VHZD 154/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)František Bradáč (VHZD) Radek Sušil (UPV) 16. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 377/2015 Sb. pojišťovna, důchodový plán, penzijní připojištění
  155

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  155/1 VHZD 155/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Libor Michálek (VHZD) Emilie Třísková (UPV) 16. schůze č.298  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 51/2016 Sb. vlastnictví, veřejná správa, Česká republika, odpovědnost, nemovitý majetek, veřejný majetek
  156

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  156/1 VHZD 156/2 VUZP Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 16. schůze č.301  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 382/2015 Sb. energetická politika, spotřební daň, náhradní palivo, daňová úleva
  157

  Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci

  157/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dagmar Terelmešová (VZSP) 16. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 381/2015 Sb. důchodce, sociální dávky, důchodový plán, zvláštní dávky
  158

  Návrh zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

  158/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) 16. schůze č.289  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2015 Sb. finanční instituce, bankovnictví, finanční trh, měnová krize, banka, bankovní dohled, přibližování legislativy, centrální banka, zadluženost
  159

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů

  159/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jiří Hlavatý (VHZD) 16. schůze č.290  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 375/2015 Sb. finanční instituce, bankovnictví, finanční trh, měnová krize, banka, bankovní dohled, zadluženost
  160

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

  160/1 VHZD 160/2 UPV 160/3 VVVK 160/4 VUZP 160/5 VZSP Andrej Babiš(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Vladimír Plaček (VZSP) Petr Vícha (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) Milan Pešák (VVVK) 16. schůze č.299  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 380/2015 Sb. daňový systém, daňový podnět, hazardní hry, automatická hra
  161

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  161/1 VHZD Libor Michálek (senátor)Zuzana Baudyšová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)Jiří Carbol (senátor)Alena Dernerová (senátor)Václav Hampl (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Václav Láska (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)
   zpravodaj pro 1. čtení - Jiří HlavatýJiří Hlavatý (VHZD) 16. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.296  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   164

   Návrh na změnu usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 23. října 2014 č. 635 k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017

   164/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)
    (VZOB) 16. schůze č.303  - vyslovuje souhlas
    Podán:
    165

    Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)

    165/1 UPV 165/2 VEU 165/3 VUZP Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Václav Hampl (VEU) Miloš Vystrčil (VUZP) 16. schůze č.295  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, hlasování o zákonu, jednací řád parlamentu, schválení zákona, dvoukomorový systém, parlamentní dokument
    167

    Výsledky zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU s Tureckem dne 29. listopadu 2015 v Bruselu

    167/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     (VEU) 16. schůze č.293  - bere na vědomí
     Podán:
     168

     Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 17. - 18. prosince 2015

     168/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 16. schůze č.294  - bere na vědomí
      Podán:
      169

      Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2016

      Jan Hajda(zástupce výboru Senátu)
       16. schůze č.297  - schvaluje
       Podán:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky