Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 10. funkčním období

mezinárodní smlouva

 • 63 - Dohoda o účasti Chorvatska v EHS
 • 69 - Dohoda o hospodářském partnerství ES - CARIFORA
 • 72 - Změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu
 • 90 - Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte
 • 94 - Dohoda ČR Izrael - pracovní dovolená

jiný

 • 104 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2014
 • 105 - Zpráva ČNB dohled nad fin. trhem 2014
 • 109 - Inrofmace operace NATO "Active Fence"
 • 116 - Zpráva o vývoji EU 2014
 • 119 - Žádost prezidenta - ústavní soudce
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
63

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském prostoru

63/1 VEU 63/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Zdeněk Besta (VEU) Zdeněk Brož (VZOB) 12. schůze č.239  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: jednotný trh, Chorvatsko, dohoda (EU), přistoupení k dohodě, Evropský hospodářský prostor
69

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé

69/1 VHZD 69/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Jan Veleba (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 12. schůze č.240  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: země AKP, Caricom, ratifikace dohody, hospodářská spolupráce, Evropské společenství
72

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

72/1 VVVK 72/2 VZOB Marcel Chládek(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
  Václav Homolka (VVVK) Jozef Regec (VZOB) 12. schůze č.237  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  90

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení

  90/1 UPV 90/2 VZOB 90/3 VVVK Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)(UPV) (VVVK) Hassan Mezian (VZOB) 12. schůze č.241  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  94

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 8. června 2015 v Jeruzalémě

  94/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)(VZOB) 12. schůze č.242  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán:
  104

  Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2014

  104/1 VHZD Petr Rafaj
   (VHZD) 12. schůze č.230  - schvaluje
   č.231  - bere na vědomí
   Podán:
   105

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014

   105/1 VHZD Miroslav Singer
    (VHZD) 12. schůze č.228  - schvaluje
    č.229  - bere na vědomí
    Podán:
    109

    Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice

    109/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) 12. schůze č.233  - bere na vědomí
    Podán: technologie, Turecko, NATO, Česká republika, vojenské letectvo
    116

    Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2014

    116/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     (VEU) 12. schůze č.234  - bere na vědomí
     Podán:
     119

     Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jaromír Jirsa)

     119/1 UPV 119/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
      (UPV) (VVVK) 12. schůze č.225  - schvaluje
      č.226  - schvaluje
      č.227  - vyslovuje souhlas
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 017/10
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro jednotný digitální trh v EU

      (8672/15)
      COM (2015) 192

      Česká verze
      doručena dne 7.5.2015
      Historie tisku EU
      VEU
      Jaroslav Doubrava

      28.7.2015
      č. 86 K 017/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo průmyslu a obchodu 12. schůze
      č. 236 - závěrečné usnesení přijato
      23.9.2015
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (17.11.2015)
      IPEX

      informační společnosttelekomunikaceelektronický obchodpočítačová kriminalitadigitální technologieochrana spotřebiteleochrana údajůautorské právo
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Milan Petřík
      K 021/10
      SDĚLENÍ(en) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší regulace pro lepší výsledky - Agenda EU

      (9079/15)
      COM (2015) 215

      Česká verze
      doručena dne 21.5.2015
      Historie tisku EU
      VEU
      Zdeněk Besta

      16.9.2015
      č. 99 K 021/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 12. schůze
      č. 235 - závěrečné usnesení přijato
      23.9.2015
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (08.02.2016)
      IPEX

      iniciativa EUEvropská unieprávo EUčinnost orgánůfondy (EU)program EUprůhlednost administrativyinstituce Evropské unie
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      K 022/10
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Návrh interinstitucionální dohody o lepší právní úpravě

      (9121/15)
      COM (2015) 216

      Česká verze
      doručena dne 27.5.2015
      Historie tisku EU
      VEU
      Zdeněk Besta

      16.9.2015
      č. 99 K 022/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Úřad vlády 12. schůze
      č. 235 - závěrečné usnesení přijato
      23.9.2015
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (08.02.2016)
      IPEX

      uplatňování právních předpisů EUdohoda mezi orgánylegislativní proces EUinterinstitucionální spolupráce (EU)instituce Evropské uniezpůsob vyhodnocenírovnováha institucí (EU)
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jiří Kautský
      K 024/10
      Sdělení_Akční plán EU proti převádění migrantů

      (9345/15)
      COM (2015) 285

      Česká verze
      doručena dne 1.6.2015
      Historie tisku EU
      VEU
      Tomáš Grulich

      16.9.2015
      č. 101 K 024/10/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo vnitra 12. schůze
      č. 238 - závěrečné usnesení přijato
      23.9.2015
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (22.12.2015)
      IPEX

      oblast Středomoří (EU)migrujícítřetí zeměobchodování s lidmiorganizovaný zločinloďnelegální migracemigrační politika EUvnější hranice Evropské unie
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Raimonda Lišková