Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 95 - Zákon o zaměstnanosti
 • 96 - Zákoník práce
 • 97 - Zákon o regulaci reklamy
 • 98 - Zákon o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
 • 99 - Zákon o pyrotechnice
 • 100 - Zákon o přestupcích
 • 101 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění

senátní návrh zákona

 • 20 - Zákoník práce - senátní návrh
 • 102 - Zákon o státním podniku
 • 103 - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • 107 - Zákon o České televizi

mezinárodní smlouva

 • 51 - Dohoda ČR Etiopie - letecká doprava
 • 53 - Dohoda ČR Jamajka - letecká doprava
 • 54 - Dohod ČR Cookovy ostrovy - daňové záležitosti
 • 57 - Dohoda o Visegrádském patentovém institutu
 • 60 - Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování
 • 68 - Dohoda EU Island k Rámc.úml.OSN o změně klimatu

jiný

 • 56 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2014
 • 61 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2014
 • 71 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2014
 • 73 - Konvergenční program 2015
 • 85 - Národní program reforem
 • 106 - Návrhy na státní vyznamenání
 • 108 - Závěry ER z 25. - 26. června
 • 117 - Návrhy kandidátů na předsedu ÚOOÚ

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
20

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

20/1 VZSP 20/2 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Jan Látka (senátor)Karel Kratochvíle (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Eva Syková (senátorka)Pavel Štohl (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Miroslav Nenutil (senátor)Milada Emmerová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří VoseckýJiří Vosecký (VZSP) 10. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.183  - odročuje jednání
  Návrh zákona byl vzat zpět navrhovatelem.
  Podán: Lhůta pro výbory:
  51

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě

  51/1 VHZD 51/2 VZOB DanŤok(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 10. schůze č.198  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  53

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě

  53/1 VHZD 53/2 VZOB Dan Ťok(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 10. schůze č.199  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  54

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015

  54/1 VHZD 54/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)František Čuba (VHZD) Václav Láska (VZOB) 10. schůze č.196  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  56

  Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014

  56/1 UPV 56/2 VVVK Emilie Benešová
   Miroslav Nenutil (UPV) Jiří Šesták (VVVK) 10. schůze č.174  - bere na vědomí
   Podán:
   57

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015

   57/1 VHZD 57/2 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Libor Michálek (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 10. schůze č.194  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   60

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)

   60/1 UPV 60/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Hassan Mezian (VZOB) 10. schůze č.195  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   61

   Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014

   61/1 UPV 61/2 VVVK 61/3 VHZD Igor Němec
    Jiří Burian (UPV) Leopold Sulovský (VHZD) Zuzana Baudyšová (VVVK) 10. schůze č.176  - bere na vědomí
    Podán:
    68

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

    68/1 VUZP 68/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.190  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    71

    Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014

    71/1 VHZD 71/2 SKSP Jaromír Novák
     František Bradáč (VHZD) Petr Bratský (SKSP) 10. schůze č.178  - bere na vědomí
     Podán:
     73

     Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2015

     73/1 VHZD 73/2 VEU Andrej Babiš(ministr financí)
      Jan Hajda (VHZD) Zdeněk Besta (VEU) 10. schůze č.197  - bere na vědomí
      Podán:
      85

      Národní program reforem České republiky pro rok 2015

      85/1 VEU 85/2 VHZD 85/3 VVVK Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
       Václav Hampl (VEU) Jan Hajda (VHZD) Eva Syková (VVVK) 10. schůze č.188  - bere na vědomí
       Podán:
       95

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       95/1 VZSP 95/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Zdeněk Papoušek (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 10. schůze č.201  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2015 Sb.
       96

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony

       96/1 VZSP 96/2 UPV Michalea Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Radek Sušil (VZSP) Eliška Wagnerová (UPV) 10. schůze č.203  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb.
       97

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       97/1 VVVK 97/2 UPV Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Oberfalzer (VVVK) Stanislav Juránek (UPV) 10. schůze č.191  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2015 Sb.
       98

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       98/1 VHZD 98/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Karel Kratochvíle (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 10. schůze č.192  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 201/2015 Sb.
       99

       Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

       99/1 VHZD Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Veronika Vrecionová (VHZD) 10. schůze č.193  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2015 Sb.
       100

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       100/1 UPV 100/2 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Pavel Eybert (VUZP) 10. schůze č.204  - schvaluje návrh zákona
       č.205  - doprovodné usnesení
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2015 Sb.
       101

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

       101/1 VZSP 101/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Alena Šromová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 10. schůze č.189  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 200/2015 Sb.
       102

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

       Libor Michálek (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Václav Láska (senátor)Ivana Cabrnochová (senátorka)
        zpravodaj pro 1. čtení - Jiří Hlavatý10. schůze č.179  - vrací navrhovateli k dopracování
        Podán:
        103

        Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, Ivany Cabrnochové a Jitky Seitlové, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

        Libor Michálek (senátor)Ivana Cabrnochová (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)
         zpravodaj pro 1. čtení - František Bradáč10. schůze č.180  - zamítá senátní návrh zákona
         Podán:
         106

         Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

         Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)
          10. schůze č.184  - schvaluje
          Podán:
          107

          Návrh senátního návrhu zákona senátora Jan Veleby, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

          Jan Veleba (senátor)
           zpravodaj pro 1. čtení - Jiří Oberfalzer10. schůze č.181  - zamítá senátní návrh zákona
           Podán:
           108

           Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 25. - 26. června 2015

           108/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
            Tomáš Grulich (VEU) 10. schůze č.187  - bere na vědomí
            Podán:
            117

            Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

             
             10. schůze č.186  - volí
             Podán:
             Tisky EU
             Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
             N 016/10
             Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území

             (8356/15)
             COM (2015) 177

             Česká verze
             doručena dne 28.4.2015
             Historie tisku EU
             VEU
             Jan Látka

             16.6.2015
             č. 79 N 016/10/02
             •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

              
             Ministerstvo zemědělstvíVUZP
             • Usnesení přijato
             • 10.6.2015

              
             10. schůze
             č. 200 - závěrečné usnesení přijato
             23.7.2015
             Všechna hlasování
             Stenografický zápis

             reakce Komise (18.11.2015)
             IPEX

             zdravotní inspekcepovolení k prodejilidská výživainformace pro spotřebiteletržní zvyklostikrmivageneticky modifikovaný organismus
             Registr Rady EU

             Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

             The Legislative Observatory (Evropský parlament)

             Projednávání v PSP

             Dita Voleská