Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
9. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 79 - Trestní zákoník
 • 80 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 81 - Zákon o důchodovém spoření
 • 82 - Zákon o spotřebních daních
 • 87 - Zákon o ochraně veřejného zdraví

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 77 - Občanský soudní řád
 • 78 - Zákon o místních poplatcích
 • 86 - Opatření proti leg. výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • 88 - Zákon o veřejných dražbách
 • 89 - Plemenářský zákon

mezinárodní smlouva

 • 26 - Smlouva ČR - Rakousko o policejní spolupráci
 • 44 - Změny harmonogramu Úmluvy o regulaci velrybářství

jiný

 • 1 - Petice veř. pořádek a soc. věci
 • 62 - Zpráva o činnosti VOP 2014
 • 75 - Návrh na prodloužení doby působení Britského vojen. týmu v ČR
 • 83 - Komentovaný pořad jednání ER
 • 91 - Operace Island
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí

1/1 VVVK Daniel Jiránek
  (VVVK) Zdeňka Hamousová (VUZP) 9. schůze č.164  - vyslovuje souhlas
  č.165  - schvaluje
  Podán:
  26

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu

  26/1 UPV 26/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 9. schůze č.159  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  44

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014

  44/1 VUZP 44/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) (VZOB) 9. schůze č.144  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  62

  Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014

  62/1 VVVK 62/2 UPV Anna Šabatová
   Jiří Čunek (VVVK) Miroslav Nenutil (UPV) 9. schůze č.147  - bere na vědomí
   Podán:
   75

   Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

   75/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)(VZOB) 9. schůze č.154  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   77

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   77/1 UPV JeronýmTejc(zástupce skupiny poslanců)Eliška Wagnerová (UPV) 9. schůze č.152  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2015 Sb. soudní řízení, výkon rozhodnutí, pohledávka
   78

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   78/1 VUZP 78/2 UPV Kristýna Zelienková(zástupce skupiny poslanců)Pavel Eybert (VUZP) Emilie Třísková (UPV) 9. schůze č.167  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 266/2015 Sb. ochrana dítěte, místní daň, nezletilost
   79

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

   79/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 9. schůze č.151  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2015 Sb. ochrana životního prostředí, trestní právo, trestní zákoník, počítačová kriminalita, praní špinavých peněz, terorismus
   80

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   80/1 VHZD 80/2 UPV 80/3 VUZP Dan Ťok(ministr dopravy)Petr Bratský (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) Miloš Malý (UPV) 9. schůze č.143  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 268/2015 Sb. pozemní doprava, kontrola provozu, silniční stavby, dopravní infrastruktura, místní orgány státní správy, orgány veřejné správy, silniční provoz, bezpečnost silničního provozu
   81

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů

   81/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 9. schůze č.169  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2015 Sb. důchodový plán, penzijní připojištění
   82

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   82/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 9. schůze č.170  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2015 Sb. daň ze spotřeby, daň z pohonných hmot, spotřební daň, tabák, tabákový průmysl
   83

   Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 25. - 26. června 2015

   83/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    (VEU) 9. schůze č.149  - bere na vědomí
    Podán:
    86

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

    86/1 UPV 86/2 VHZD Petr Fiala(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Libor Michálek (VHZD) 9. schůze č.158  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2015 Sb. finanční instituce, boj proti zločinu, trestná činnost, hospodářský trestný čin, praní špinavých peněz, terorismus, organizovaný zločin
    87

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    87/1 VZSP 87/2 UPV 87/3 VUZP Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) Jitka Seitlová (VUZP) Vladimír Plaček (UPV) 9. schůze č.157  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2015 Sb. zdravotní politika, ochrana proti hluku, infekční nemoc, poskytování služeb, zdravotní riziko, zdraví veřejnosti, užitková voda, pitná voda, veřejná hygiena
    88

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

    88/1 VHZD Jan Volný(zástupce skupiny poslanců)Petr Šilar (VHZD) 9. schůze č.162  - nezabývat se
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2015 Sb. aukční prodej, papírové peníze
    89

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů

    89/1 VHZD Ondřej Benešík(zástupce skupiny poslanců)Karel Kratochvíle (VHZD) 9. schůze č.163  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2015 Sb. hospodářská zvířata, zemědělská politika, hospodářské zvíře, podpora zemědělství, podpora podnikání, veřejné vlastnictví
    91

    Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015

    91/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)František Bublan (VZOB) 9. schůze č.155  - vyslovuje souhlas
    Podán: země NATO, NATO, Island, vzdušný prostor, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 007/10
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí

    (6107/15)
    COM (2015) 46

    Česká verze
    doručena dne 11.2.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Peter Koliba

    8.4.2015
    č. 51 N 007/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. schůze
    č. 153 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (24.08.2015)
    IPEX

    vstup do zaměstnánínezaměstnanost mladýchpráce mládežepřístup k zaměstnánívytváření pracovních příležitostívyloučení ze společnostiboj proti nezaměstnanostichudobaoperativní programEvropský sociální fond
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Milan Petřík
    K 011/10
    Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí Zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020

    (6595/15)
    COM (2015) 82

    Česká verze
    doručena dne 26.2.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    12.5.2015
    č. 67 K 011/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    • Usnesení přijato
    • 12.5.2015

     
    9. schůze
    č. 148 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (02.10.2015)
    IPEX

    energetická rozvodná síťbezpečnost dodávkycena energiezměna klimaturozvod elektřinykonkurenceschopnosttransevropská síť
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    K 009/10
    Sdělení Komise_Pařížský protokol-plán boje proti globální změně klimatu po roce 2020

    (6588/15)
    COM (2015) 81

    Česká verze
    doručena dne 26.2.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    12.5.2015
    č. 66 K 009/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 12.5.2015

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 29.4.2015

     
    9. schůze
    č. 145 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (02.10.2015)
    IPEX

    trvale udržitelný rozvojskleníkový plynfinanční pomocsnižování plynných emisívliv na životní prostředízměna klimatuinvestice
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    K 010/10
    Balíček opatření k energetické unii Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru,Výboru regionů a Evropské investiční bance Rámcová strategie pro vytvoření odolné energetické unie s pomocí progresivní politiky v oblasti změny klimatu

    (6594/15)
    COM (2015) 80

    Česká verze
    doručena dne 26.2.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    12.5.2015
    č. 67 K 010/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo dopravyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 12.5.2015

     
    9. schůze
    č. 148 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (02.10.2015)
    IPEX

    ochrana spotřebitelebezpečnost dodávkyplynzásobování energiíspotřeba energiecena energie
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    J 019/10
    Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2015NPR

    (8893/15)
    COM (2015) 254

    Česká verze
    doručena dne 13.5.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Václav Hampl

    3.6.2015
    č. 74 J 019/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 9. schůze
    č. 150 - závěrečné usnesení přijato
    17.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    Česká republikahospodářská politikarozpočtový schodekstabilizace hospodářstvízdravotní systémhospodářská reformaveřejná zakázkahrubý domácí produktvysokoškolské vzdělánífiskální politikakorupcestabilizační programhlídání dětípolitika zaměstnanostireforma školstvípomoc sociálně znevýhodněným skupinámPakt o stabilitě a růstu
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    Projednávání v PSP

    Jiří Kautský
    K 020/10
    SDĚLENÍ(cs) Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro migraci

    (8961/15)
    COM (2015) 240

    Česká verze
    doručena dne 20.5.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    3.6.2015
    č. 70 K 020/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 9. schůze
    č. 160 - závěrečné usnesení přijato
    18.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    přeshraniční spolupráceobchodování s lidmibiometrievízová politikapolitický azylvnější hranice Evropské unieprogram EUmigrační politikanaléhavá pomocimigrace
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková
    J 023/10
    Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

    (9355/15)
    COM (2015) 286

    Česká verze
    doručena dne 28.5.2015
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    16.6.2015
    č. 78 J 023/10/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 9. schůze
    č. 161 - závěrečné usnesení přijato
    18.6.2015
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (23.11.2015)
    IPEX

    mezinárodní spoluprácemigrujícímezinárodní pomocoblast Středomoří (EU)migrační politika EUItálieŘecko
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Raimonda Lišková