Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 2 - Novela zákona o platu představitelů státní moci
  • 4 - Zákon rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • 5 - Rozpočtová pravidla
  • 6 - Zákon o cenách
  • 8 - Zákon o působnosti Celní správy
  • 9 - Zákon o působnosti Celní správy - související zákony
  • 10 - Zákon o dani z nemovitých věcí
  • 11 - Zákon o myslivosti

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

  • 7 - Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
2

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

2/1 VHZD Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hajda (VHZD) 4. schůze č.64  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2014 Sb. poslanec parlamentu, odměňování, poslanec EP, finanční příjem členů parlamentu, mzda, soudce
4

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

4/1 VHZD 4/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 4. schůze č.58  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 24/2015 Sb. veřejné finance, hospodářská podpora, rozpočtová pravidla, územní management, regionální hospodářství, územní samospráva, obecní rozpočet
5

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

5/1 VHZD 5/2 VUZP Andrej Babiš(ministr financí)Karel Kratochvíle (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) 4. schůze č.59  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 25/2015 Sb. hospodářská podpora, rozpočtová pravidla
6

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

6/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) 4. schůze č.60  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 353/2014 Sb. cenová politika, ceny, cenová regulace, tisk
7

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

7/1 VHZD Karel Šidlo(zástupce skupiny poslanců)Petr Bratský (VHZD) 4. schůze č.67  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 354/2014 Sb. vlastnictví, pojištění zákonné odpovědnosti, motorové vozidlo, pojištění motorových vozidel
8

Návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

8/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 4. schůze č.61  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 355/2014 Sb. duševní vlastnictví, celní právo, celní spolupráce, celní formality, celní kontrola, celní doklad
9

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

9/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 4. schůze č.62  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 356/2014 Sb. duševní vlastnictví, celní právo, ochrana práv a svobod, ochrana spotřebitele, přibližování legislativy, celní kontrola
10

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10/1 VHZD Andrej Babiš(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) 4. schůze č.63  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 23/2015 Sb. daňové přiznání, daňový poplatník, daň z majetku, osvobození od daní
11

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

11/1 VHZD 11/2 VUZP Marian Jurečka(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 4. schůze č.66  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2014 Sb. hospodaření se zdroji, živočišné zdroje, správní dohled, finanční pomoc, regulace lovu, lov
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky