Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 10. funkčním období

senátní návrh zákona

 • 330 - Novela zákona o církvích - senátní návrh
 • 331 - Novela exekučního řádu - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 332 - Dohoda ČR-Srbsko ochrana informací

jiný

 • 366 - Žádost prezidenta - ústavní soudce
 • 375 - Závěry z jednání ER 23. - 24. října 2014
 • 385 - Předběžný souhlas - statut evropské nadace
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
330

Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

330/1 UPV 330/2 VVVK František Bublan (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Petr Vícha (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Dagmar Terelmešová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Miloš Malý (senátor)Karel Kapoun (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Radek Sušil (senátor)Milan Štěch (senátor)Eva Syková (senátorka)Ivo Bárek (senátor)Pavel Trpák (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Jan Látka (senátor)Lubomír Franc (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Jaromír Strnad (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Zdeněk Škromach (senátor)Karel Korytář (senátor)Martin Tesařík (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Jan Žaloudík (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl(UPV) (VVVK) 2. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.33  - odročuje jednání
  Návrh senátního návrhu zákona byl vzat zpět navrhovatelem dne 18. března 2015
  Podán: Lhůta pro výbory:
  331

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  331/1 UPV Zdeněk Škromach (senátor)Milan Štěch (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Petr Vícha (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Miroslav Nenutil (senátor)Miloš Malý (senátor)Karel Kapoun (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Jan Látka (senátor)Lubomír Franc (senátor)Eva Syková (senátorka)Zdeněk Berka (senátor)Ivo Bárek (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Zdeněk Besta (senátor)Josef Táborský (senátor)Pavel Trpák (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Hassan Mezian (senátor)Karel Korytář (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Jan Žaloudík (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl(UPV) 2. schůze č.35  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory: duševní vlastnictví, hudba, umělecká profese, autorské právo, reprodukování
  332

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Bělehradu dne 13. května 2013

  332/1 VZOB Bohuslav Sobotka(předseda vlády)(VZOB) 2. schůze č.30  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Republika Srbsko, zpřístupňování informací, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
  366

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. David Uhlíř)

  366/1 UPV 366/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
   (UPV) (VVVK) 2. schůze č.26  - schvaluje
   č.27  - schvaluje
   č.28  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   375

   Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 23. - 24. října 2014

   375/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    (VEU) 2. schůze č.29  - bere na vědomí
    Podán:
    385

    Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací

    385/1 VEU 385/2 VEU Helena Válková(ministr spravedlnosti)(VEU) 2. schůze č.31  - vyslovuje souhlas
    č.32  - doprovodné usnesení
    Podán: organizace EU, činnost orgánů, Česká republika, veřejně prospěšná služba, přeshraniční spolupráce, dobročinná organizace, Evropský parlament, nadace
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky