Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
25. schůze Senátu v 9. funkčním období

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 336 - Návrh zákona o státní službě

senátní návrh zákona

 • 330 - Novela zákona o církvích - senátní návrh
 • 331 - Novela exekučního řádu - senátní návrh
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
330

Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů

330/1 UPV 330/2 VVVK František Bublan (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Petr Vícha (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Dagmar Terelmešová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Miloš Malý (senátor)Karel Kapoun (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Radek Sušil (senátor)Milan Štěch (senátor)Eva Syková (senátorka)Ivo Bárek (senátor)Pavel Trpák (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Jan Látka (senátor)Lubomír Franc (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Jaromír Strnad (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Zdeněk Škromach (senátor)Karel Korytář (senátor)Martin Tesařík (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Jan Žaloudík (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl(UPV) (VVVK) 25. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.599  - přikazuje
  Návrh senátního návrhu zákona byl vzat zpět navrhovatelem dne 18. března 2015
  Podán: Lhůta pro výbory:
  331

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  331/1 UPV Zdeněk Škromach (senátor)Milan Štěch (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Petr Vícha (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Miroslav Nenutil (senátor)Miloš Malý (senátor)Karel Kapoun (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Jan Látka (senátor)Lubomír Franc (senátor)Eva Syková (senátorka)Zdeněk Berka (senátor)Ivo Bárek (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Zdeněk Besta (senátor)Josef Táborský (senátor)Pavel Trpák (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Hassan Mezian (senátor)Karel Korytář (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Jan Žaloudík (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl(UPV) 25. schůze č.600  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: duševní vlastnictví, hudba, umělecká profese, autorské právo, reprodukování
  336

  Návrh zákona o státní službě

  336/1 UPV 336/2 VZSP 336/3 VUZP Roman Sklenák(zástupce skupiny poslanců)(UPV) (VZSP) (VUZP) 25. schůze č.595  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2014 Sb. struktura státní správy, veřejná správa, profesní status, veřejná služba, státní úředník, statut úředníka, státní zaměstnanec, práva úředníka, povinnosti úředníka
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 139/09
  Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

  (10201/14)
  COM (2014) 285

  Česká verze
  doručena dne 23.5.2014
  Historie tisku EU
  VEU
  Miroslav Krejča

  13.8.2014
  č. 316 K 139/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25. schůze
  č. 596 - závěrečné usnesení přijato
  1.10.2014
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (10.02.2015)
  IPEX

  spotřeba energieužitkové vozidlomotorové palivosnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidly
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Lukáš Vacík
  K 140/09
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Strategie evropské energetické bezpečnosti

  (10409/14)
  COM (2014) 330

  Anglická verze
  doručena dne 2.6.2014
  Česká verze
  doručena dne 23.6.2014
  Historie tisku EU
  VEU
  Miroslav Krejča

  13.8.2014
  č. 317 K 140/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
  • Usnesení přijato
  • 17.7.2014

   
  25. schůze
  č. 597 - závěrečné usnesení přijato
  1.10.2014
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (09.04.2015)
  IPEX

  zásobování energiítransevropská síťsoběstačnost v zásobování energiídomácí trhvýroba energieenergetický výzkum
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Lukáš Vacík
  N 143/09
  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

  (11598/14)
  COM (2014) 397

  Česká verze
  doručena dne 9.7.2014
  Historie tisku EU
  VEU
  Miroslav Krejča

  30.9.2014
  č. 324 N 143/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo životního prostředíVUZP
  • Usnesení přijato
  • 30.9.2014

   
  25. schůze
  č. 598 - závěrečné usnesení přijato
  1.10.2014
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (12.05.2015)
  IPEX

  surovinaelektronický odpadobalová technikavozidlorecyklace odpaduskleníkový plynnovela zákonazásobník elektrické energiekvalita životního prostředíprevence znečištěnízdraví veřejnostizneškodňování odpadunepovolená skládkasnižování plynných emisí
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Lukáš Vacík
  K 144/09
  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu

  (11592/14)
  COM (2014) 398

  Česká verze
  doručena dne 9.7.2014
  Historie tisku EU
  VEU
  Miroslav Krejča

  30.9.2014
  č. 324 K 144/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Ministerstvo životního prostředíVUZP
  • Usnesení přijato
  • 30.9.2014

   
  25. schůze
  č. 598 - závěrečné usnesení přijato
  1.10.2014
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (12.05.2015)
  IPEX

  hospodaření se zdrojizachování zdrojůpřírodní zdrojenovinkahospodářský růstkonkurenceschopnostekologická daňnakládání s odpademtrvale udržitelný rozvojhospodářská reforma
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Lukáš Vacík