Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
19. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 229 - Zákon o volbách do PČR
 • 233 - Zákon o volbách do EP
 • 234 - Chemický zákon
 • 235 - Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • 236 - Kontrolní řád- související zákony
 • 237 - Zákon o evropské občanské iniciativě
 • 238 - Zákon o archivnictví a spisové službě
 • 239 - Zákon o obalech

senátní návrh zákona

 • 126 - Novela zákona o JŘ Senátu
 • 194 - Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
 • 195 - Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba
 • 196 - Novela zákona o odpadech
 • 225 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 193 - Dohoda ČR Andora výměna informací daně
 • 197 - Dohoda o zřízení EMBL
 • 202 - Smlouva ČR - Bosna a Hercegovina - trestná činnost

jiný

 • 135 - Doporučení Mezinárodní organizace práce
 • 192 - Zpráva o životním prostředí v roce 2012
 • 209 - Předchozí souhlas- zrušení rozhodnutí Rady 2007/124/ES (Euratom)
 • 226 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2013
 • 228 - Zpráva o peticích za rok 2013
 • 248 - Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
 • 250 - Návrh pořadu jednání Evropské rady (20.-21.3.2014)
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
126

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

126/1 UPV 126/10 UPV 126/2 MIV 126/3 VUZP 126/4 VZOB 126/5 VZSP 126/6 VVVK 126/7 VEU 126/8 VHZD 126/9 VUZP Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Janeček (VZSP) (VEU) Martin Tesařík (VUZP) Dagmar Terelmešová (MIV) Jozef Regec (VZOB) Milan Pešák (VVVK) 19. schůze č.425  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
135

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 202 o minimálních úrovních sociální ochrany a stanovisko vlády k němu

135/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)
  Petr Guziana (VZSP) 19. schůze č.427  - bere na vědomí
  Podán:
  192

  Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2012

  192/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)
   Petr Gawlas (VUZP) 19. schůze č.431  - bere na vědomí
   Podán:
   193

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Madridu dne 11. června 2013

   193/1 VHZD 193/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 19. schůze č.433  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   194

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

   194/1 VZSP 194/2 VUZP 194/3 VHZD Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Dagmar TerelmešováDagmar Terelmešová (VZSP) Leopold Sulovský (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 19. schůze č.445  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   195

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

   195/1 VZSP Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Dagmar TerelmešováDagmar Terelmešová (VZSP) 19. schůze č.446  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   196

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   196/1 VUZP 196/2 UPV 196/3 VHZD Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Ivo BárekIvo Bárek (VUZP) Petr Šilar (VHZD) (UPV) 19. schůze č.434  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   197

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973

   197/1 VVVK 197/2 VZOB Marcel Chládek(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Eva Syková (VVVK) Pavel Lebeda (VZOB) 19. schůze č.436  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   202

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu

   202/1 UPV 202/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Pavel Lebeda (VZOB) 19. schůze č.444  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   209

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností, jakožto součást obecného programu Bezpečnost a ochrana svobod

   209/1 VEU Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Krejča (VEU) 19. schůze č.442  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   225

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

   225/1 VHZD Petr Gawlas (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Petr Bratský (senátor)Karel Korytář (senátor)Jan Látka (senátor)Petr Šilar (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Jozef Regec (senátor)Petr Vícha (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří LajtochJiří Lajtoch (VHZD) 19. schůze č.435  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   226

   Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2013

   226/1 VEU 226/2 UPV Jiří Dienstbier(ministr vlády ČR)
    Miroslav Krejča (VEU) Miroslav Nenutil (UPV) 19. schůze č.447  - bere na vědomí
    Podán:
    228

    Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2013

    Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
     19. schůze č.448  - bere na vědomí
     Podán:
     229

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     229/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) 19. schůze č.437  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2014 Sb.
     233

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

     233/1 UPV Milan ChovanecEliška Wagnerová (UPV) 19. schůze č.438  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2014 Sb.
     234

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

     234/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Stanislav Juránek (VUZP) 19. schůze č.428  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2014 Sb.
     235

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     235/1 VZSP Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Petr Guziana (VZSP) 19. schůze č.424  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2014 Sb.
     236

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

     236/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Škaloud (UPV) 19. schůze č.439  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 64/2014 Sb.
     237

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

     237/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) 19. schůze č.440  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2014 Sb.
     238

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     238/1 VUZP Milan Chovanec(ministr vnitra)Jan Horník (VUZP) 19. schůze č.441  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 56/2014 Sb.
     239

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

     239/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) 19. schůze č.429  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2014 Sb.
     248

     Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

     Tomáš Kladívko(zástupce komise Senátu)
      19. schůze č.426  - volí
      Podán:
      250

      Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 20. a 21. března 2014

      250/1 VEU  
       (VEU) 19. schůze č.422  - konstatuje
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       N 095/09
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

       (13457/13)
       COM (2013) 620

       Česká verze
       doručena dne 10.9.2013
       Historie tisku EU
       VEU
       Jan Látka

       13.11.2013
       č. 194 N 095/09/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo životního prostředí 19. schůze
       č. 430 - závěrečné usnesení přijato
       19.3.2014
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (08.05.2014)
       IPEX

       ekosystémochrana živočišné říšeživé rostlinyhraniční kontrolaochrana rostlinné říšemožnost zpětného vysledovánídovozní omezení
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       N 102/09
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech za účelem omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek

       (15845/13)
       COM (2013) 761

       Česká verze
       doručena dne 8.11.2013
       Historie tisku EU
       VEU
       Dagmar Zvěřinová

       5.2.2014
       č. 225 N 102/09/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo životního prostředí 19. schůze
       č. 432 - závěrečné usnesení přijato
       19.3.2014
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (11.06.2014)
       IPEX

       recyklace odpaduobalová technikaprevence znečištěníplast
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       K 103/09
       Sdělení Komise Roční analýza růstu 2014

       (15803/13)
       COM (2013) 800

       Česká verze
       doručena dne 19.11.2013
       Historie tisku EU
       VEU
       Dagmar Zvěřinová

       5.2.2014
       č. 230 K 103/09/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Úřad vlády 19. schůze
       č. 423 - závěrečné usnesení přijato
       19.3.2014
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (19.06.2014)
       IPEX

       hospodářský růste-governmentkonkurenceschopnostvyrovnanost rozpočtukrátkodobá prognózačlenský stát EUdlouhodobá nezaměstnanostvýpůjční nákladyPakt o stabilitě a růstu
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       K 105/09
       Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Obnovení důvěry v toky dat mezi EU-USA

       (17067/13)
       COM (2013) 846

       Anglická verze
       doručena dne 29.11.2013
       Česká verze
       doručena dne 14.1.2014
       Historie tisku EU
       VEU
       Miroslav Krejča

       5.2.2014
       č. 231 K 105/09/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo vnitra 19. schůze
       č. 443 - závěrečné usnesení přijato
       20.3.2014
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (04.06.2014)
       IPEX

       ochrana soukromívýměna informacípřeshraniční tok datosobní údajesprávní spolupráceSpojené státysmlouva s ESochrana dat
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Raimonda Lišková