Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 9. funkčním období

jiný

 • 210 - Závěry z jednání ER
 • 215 - Návrhy kandidátů na funkci VOP
 • 220 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2013
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
210

Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 19. - 20. prosince 2013

210/1 VEU Jiří Rusnok(předseda vlády)
  Josef Táborský (VEU) 18. schůze č.404  - bere na vědomí
  Podán:
  215

  Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv

  215/1 VVVK Tomáš Kladívko(zástupce komise Senátu)
   Jaromír Jermář (VVVK) 18. schůze č.413  - volí
   č.414  - volí
   Podán:
   220

   Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2013

    
    18. schůze č.412  - bere na vědomí
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    K 085/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostech

    (12453/13)
    COM (2013) 499

    Česká verze
    doručena dne 18.7.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    11.12.2013
    č. 203 K 085/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
    • Usnesení přijato
    • 29.10.2013

     
    18. schůze
    č. 407 - závěrečné usnesení přijato
    29.1.2014
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (11.04.2014)
    IPEX

    spolupráce v oblasti vzděláváníškolní mobilitaškolský systémmezinárodní spoluprácevysokoškolské vzdělánívztahy mezi školou a průmyslemuznání diplomu
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    N 092/09
    Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o udělení výhod tomuto podniku

    (13253/13)
    COM (2013) 607

    Česká verze
    doručena dne 3.9.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    15.1.2014
    č. 216 N 092/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVHZD
    • Usnesení přijato
    • 17.12.2013

     
    18. schůze
    č. 408 - závěrečné usnesení přijato
    29.1.2014
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (25.03.2014)
    IPEX

    financování EUspolečný podnikjaderný výzkummarketingjaderná fúze
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    N 093/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012

    (13555/13)
    COM (2013) 627

    Česká verze
    doručena dne 12.9.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    15.1.2014
    č. 218 N 093/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    • Usnesení přijato
    • 17.12.2013

     
    18. schůze
    č. 409 - závěrečné usnesení přijato
    29.1.2014
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.04.2014)
    IPEX

    jednotný trhnovinkatransevropská síťsvoboda poskytovat službyvytváření pracovních příležitostíregulace telekomunikacíkonkurenceschopnosttelekomunikační průmysl
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    J 094/09
    Doporučení Komise ze dne 11.9.2013 o konzistentních povinnostech nediskriminace a metodikách výpočtu nákladů s cílem podpořit hospodářskou soutěž a zlepšit podmínky pro investice do širokopásmového připojení

    (13566/13)
    C (2013) 5761

    Česká verze
    doručena dne 12.9.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    15.1.2014
    č. 218 J 094/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    • Usnesení přijato
    • 17.12.2013

     
    18. schůze
    č. 409 - závěrečné usnesení přijato
    29.1.2014
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.04.2014)
    IPEX

    analýza nákladůpřenosová síťcenová regulaceantidiskriminační politikaregulace telekomunikací
    Registr Rady EU

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 096/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie

    (14102/13)
    COM (2013) 690

    Česká verze
    doručena dne 9.10.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    11.12.2013
    č. 202 K 096/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Úřad vlády 18. schůze
    č. 405 - závěrečné usnesení přijato
    29.1.2014
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.05.2014)
    IPEX

    statistika zaměstnanostistatistická metodavytváření pracovních příležitostíhospodářská a sociální soudržnostmobilita pracovní sílysociální dialog (EU)koordinace politik v Evropské měnové unii
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 098/09
    Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení

    (15030/13)
    COM (2013) 715

    Česká verze
    doručena dne 18.10.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    11.12.2013
    č. 205 N 098/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Státní úřad pro jadernou bezpečnost 18. schůze
    č. 406 - závěrečné usnesení přijato
    29.1.2014
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (09.04.2014)
    IPEX

    bezpečnost při práciprůhlednost administrativyionizující zářeníjaderná elektrárnabezpečnostní normazdravotní rizikojaderná havárieMezinárodní agentura pro atomovou energiiradioaktivní odpadradiační ochrana
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 099/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Dlouhodobá vize infrastruktury v Evropě a za jejími hranicemi

    (14835/13)
    COM (2013) 711

    Česká verze
    doručena dne 15.10.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    15.1.2014
    č. 217 K 099/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchodu 18. schůze
    č. 410 - závěrečné usnesení přijato
    29.1.2014
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.04.2014)
    IPEX

    rozvod elektřinyplynovodtřetí zemězemě ESVOdomácí trhzásobování energiípřeprava energietransevropská síť
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 100/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2013-2014

    (14942/13)
    COM (2013) 700

    Anglická verze
    doručena dne 17.10.2013
    Česká verze
    doručena dne 19.11.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Zdeněk Besta

    15.1.2014
    č. 214 K 100/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo zahraničních věcí 18. schůze
    č. 411 - závěrečné usnesení přijato
    29.1.2014
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (10.04.2014)
    IPEX

    TureckoČerná HoraRepublika Srbskopředvstupní strategiepřístupové kritériumBosna a HercegovinaKosovoIslandAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedoniejednání o přistoupení
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík