Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 200 - Zákon o ochraně spotřebitele

senátní návrh zákona

 • 182 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 194 - Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
 • 195 - Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba
 • 196 - Novela zákona o odpadech

mezinárodní smlouva

 • 198 - Dohoda o financování pomoci EU v letech 2014 - 2020

jiný

 • 190 - Žádost prezidenta - ústavní soudci
 • 199 - Pravidla hospodaření senátorských klubů 2014
 • 201 - Návrh usnesení Senátu k pozicím na ER 19.-20.12.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
182

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

182/1 VUZP 182/2 VHZD Petr Vícha (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jiří Bis (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Ivo BárekIvo Bárek (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 17. schůze č.395  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: opatření na kontrolu znečištění, náklady za znečištění, znečišťování atmosféry, distribuce energie, atmosféra, znečišťující příměsi v atmosféře
190

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.)

190/1 UPV 190/2 UPV 190/3 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
  Miroslav Antl (UPV) Václav Homolka (VVVK) 17. schůze č.388  - vyslovuje souhlas
  Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě.č.389  - vyslovuje souhlas
  Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě.
  Podán:
  194

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  194/1 VZSP 194/2 VUZP 194/3 VHZD Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Dagmar TerelmešováDagmar Terelmešová (VZSP) Leopold Sulovský (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 17. schůze č.396  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: pronájem nemovitosti, osídlení, základní životní potřeby, nouzová kolonie, sociální příspěvek, bezdomovec, finanční pomoc, chudoba
  195

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  195/1 VZSP Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Dagmar TerelmešováDagmar Terelmešová (VZSP) 17. schůze č.398  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: sociální pomoc, základní životní potřeby, nabídka zaměstnání, poptávka po zaměstnání, veřejná instituce, společenská změna, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, chudoba, služba ve veřejném zájmu
  196

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  196/1 VUZP 196/2 UPV 196/3 VHZD Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Ivo BárekIvo Bárek (VUZP) Petr Šilar (VHZD) (UPV) 17. schůze č.399  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: odpad, nakládání s odpadem, kovový odpad, trestná činnost, recyklace odpadu, neželezné rudy, krádež
  198

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie

  198/1 VHZD 198/2 VZOB Jan Kohout(ministr zahraničních věcí)Jan Fischer(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 17. schůze č.394  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, ratifikace dohody, zámořské teritorium, Evropský rozvojový fond, finanční pomoc
  199

  Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2014

  Jan Hajda(zástupce výboru Senátu)
   17. schůze č.400  - schvaluje
   Podán:
   200

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

   200/1 VHZD Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Jan Hajda (VHZD) 17. schůze č.393  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 476/2013 Sb. omezování soutěže, spotřebitelské hnutí, ochrana spotřebitele, nekalá reklama, přímý prodej, podomní obchod, psychické vypětí
   201

   Návrh usnesení Senátu k informaci o programu a pozicích vlády pro jednání Evropské rady, která se uskuteční 19. - 20. prosince 2013

   Miroslav Krejča (zástupce výboru Senátu)
    17. schůze č.390  - bere na vědomí
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 084/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010

    (12315/13)
    COM (2013) 520

    Česká verze
    doručena dne 16.7.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    13.11.2013
    č. 193 N 084/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 30.10.2013

     
    17. schůze
    č. 392 - závěrečné usnesení přijato
    18.12.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (16.05.2014)
    IPEX

    Hospodářská a měnová uniefinanční kontrolaeurozónaúvěrová instituceinvestiční společnost
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jiří Kautský
    N 087/09
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES

    (12990/13)
    COM (2013) 547

    Česká verze
    doručena dne 7.8.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    23.10.2013
    č. 190 N 087/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financí 17. schůze

    IPEX

    finanční právoplatbaelektronické penízeplatba v rámci EUinformace pro spotřebitelejednotný trhelektronický obchod
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 088/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

    (12991/13)
    COM (2013) 550

    Česká verze
    doručena dne 7.8.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    23.10.2013
    č. 190 N 088/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financí 17. schůze

    IPEX

    jednotný trhinformace pro spotřebiteleplatba v rámci EUbankovní poplatekelektronické penízefinanční právoplatba
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská