Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
17. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 200 - Zákon o ochraně spotřebitele

senátní návrh zákona

 • 182 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 194 - Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení
 • 195 - Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba
 • 196 - Novela zákona o odpadech

mezinárodní smlouva

 • 198 - Dohoda o financování pomoci EU v letech 2014 - 2020

jiný

 • 190 - Žádost prezidenta - ústavní soudci
 • 199 - Pravidla hospodaření senátorských klubů 2014
 • 201 - Návrh usnesení Senátu k pozicím na ER 19.-20.12.
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
182

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Petra Víchy, Jiřího Bise a Pavla Eyberta, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

182/1 VUZP 182/2 VHZD Petr Vícha (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jiří Bis (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Ivo BárekIvo Bárek (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 17. schůze č.395  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
190

Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.)

190/1 UPV 190/2 UPV 190/3 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
  Miroslav Antl (UPV) Václav Homolka (VVVK) 17. schůze č.388  - vyslovuje souhlas
  Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě.č.389  - vyslovuje souhlas
  Plné znění tisku je k dispozici pouze v tištěné podobě.
  Podán:
  194

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  194/1 VZSP 194/2 VUZP 194/3 VHZD Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Dagmar TerelmešováDagmar Terelmešová (VZSP) Leopold Sulovský (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 17. schůze č.396  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  195

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  195/1 VZSP Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Dagmar TerelmešováDagmar Terelmešová (VZSP) 17. schůze č.398  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  196

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  196/1 VUZP 196/2 UPV 196/3 VHZD Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Alena Dernerová (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Ivo BárekIvo Bárek (VUZP) Petr Šilar (VHZD) (UPV) 17. schůze č.399  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  198

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie

  198/1 VHZD 198/2 VZOB Jan Kohout(ministr zahraničních věcí)Jan Fischer(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 17. schůze č.394  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  199

  Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2014

  Jan Hajda(zástupce výboru Senátu)
   17. schůze č.400  - schvaluje
   Podán:
   200

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

   200/1 VHZD Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Jan Hajda (VHZD) 17. schůze č.393  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 476/2013 Sb.
   201

   Návrh usnesení Senátu k informaci o programu a pozicích vlády pro jednání Evropské rady, která se uskuteční 19. - 20. prosince 2013

   Miroslav Krejča (zástupce výboru Senátu)
    17. schůze č.390  - bere na vědomí
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 084/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení problémů úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení problémů a jednotného fondu pro řešení problémů bank a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010

    (12315/13)
    COM (2013) 520

    Česká verze
    doručena dne 16.7.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    13.11.2013
    č. 193 N 084/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 30.10.2013

     
    17. schůze
    č. 392 - závěrečné usnesení přijato
    18.12.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (16.05.2014)
    IPEX

    Hospodářská a měnová uniefinanční kontrolaeurozónaúvěrová instituceinvestiční společnost
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jiří Kautský
    N 087/09
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2013/36/EU a 2009/110/ES a kterou se zrušuje směrnice 2007/64/ES

    (12990/13)
    COM (2013) 547

    Česká verze
    doručena dne 7.8.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    23.10.2013
    č. 190 N 087/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financí 17. schůze

    IPEX

    finanční právoplatbaelektronický převod finančních prostředkůplatba v rámci ESinformace pro spotřebitelejednotný trhelektronický obchod
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    N 088/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

    (12991/13)
    COM (2013) 550

    Česká verze
    doručena dne 7.8.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    23.10.2013
    č. 190 N 088/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financí 17. schůze

    IPEX

    jednotný trhinformace pro spotřebiteleplatba v rámci ESbankovní poplatekelektronický převod finančních prostředkůfinanční právoplatba
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská