Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
15. schůze Senátu v 9. funkčním období

jiný

 • 105 - Petice za koncepci vyšších odborných škol
 • 156 - Zpráva o vývoji EU 2012
 • 180 - Žádost prezidenta - ústavní soudce
 • 189 - Souhlas s trestním stíháním - Richtrová

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 449 - Sdružování v politických stranách - vrácený k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
105

Petice "Za zachování a koncepční vyřešení dalšího rozvoje vyšších odborných škol ve vzdělávací soustavě ČR"

105-1 VVVK Markéta Pražmová, Karel Štix, Marie Bílová
  (VVVK) 15. schůze č.368  - schvaluje
  č.369  - schvaluje
  č.370  - schvaluje
  Podán:
  156

  Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2012

  156/1 VEU Jiří Rusnok(předseda vlády)
   (VEU) 15. schůze č.363  - schvaluje
   Podán:
   180

   Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.)

   180/1 UPV 180/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
    (UPV) (VVVK) 15. schůze č.357  - schvaluje
    č.358  - schvaluje
    č.359  - vyslovuje souhlas
    Podán:
    189

    Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Evy Richtrové

    Eliška Wagnerová (zástupce výboru Senátu)
     15. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
     449

     Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

     449/1 UPV Jiří Dienstbier (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Miroslav Nenutil (UPV) 15. schůze č.367  - odročuje jednání
     Podán: Lhůta pro Senát: volby, financování strany, volební kampaň, volební výdaje, financování voleb
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 075/09
     Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Barcelonské cíle: Rozvoj zařízení péče o děti předškolního věku v Evropě v zájmu trvalého růstu podporujícího začlenění

     (10925/13)
     COM (2013) 322

     Česká verze
     doručena dne 12.6.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Krejča

     26.9.2013
     č. 171 K 075/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo práce a sociálních věcíVVVK
     • Usnesení přijato
     • 11.9.2013

      
     15. schůze
     č. 364 - závěrečné usnesení přijato
     30.10.2013
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     rovnost žen a mužůhospodářský růstsociální zařízeníhlídání dětípopulační prognózapřístup ke vzdělánívytváření pracovních příležitostípředškolní výchovakvalita výukyútlé dětstvípráce žen
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Štěpán Černý
     N 073/09
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu Copernicus a o zrušení nařízení (EU) č. 911/2010

     (10275/13)
     COM (2013) 312

     Česká verze
     doručena dne 30.5.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Krejča

     26.9.2013
     č. 170 N 073/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředí 15. schůze
     č. 365 - závěrečné usnesení přijato
     30.10.2013
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2014)
     IPEX

     financování EUdružicekosmický výzkummarketingprogram EUpozorováníveřejná bezpečnost
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Štěpán Černý
     K 076/09
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě

     (10900/13)
     COM (2013) 407

     Česká verze
     doručena dne 14.6.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Antonín Maštalíř

     26.9.2013
     č. 173 K 076/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchodu 15. schůze
     č. 366 - závěrečné usnesení přijato
     30.10.2013
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     mezinárodní trhnovinkavýkonnost energetikyzměna klimatukonkurenceschopnostvýroba železa a oceli
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 077/09
     Předloha návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2009/71/EURATOM, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení - návrh předložený ke stanovisku Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru podle článku 31 Smlouvy o Euratomu

     (11064/13)
     COM (2013) 343

     Česká verze
     doručena dne 18.6.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Krejča

     26.9.2013
     č. 172 N 077/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Státní úřad pro jadernou bezpečnostVHZD
     • Usnesení přijato
     • 11.9.2013

      
     15. schůze
     č. 362 - závěrečné usnesení přijato
     30.10.2013
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.02.2014)
     IPEX

     jaderné právobezpečnost při prácijaderná bezpečnostsladění noremprevence environmentálních rizikjaderná elektrárnabezpečnostní normaMezinárodní agentura pro atomovou energiiradioaktivní odpad
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Štěpán Černý
     K 089/09
     Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2012 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

     (12989/13)
     COM (2013) 565

     Anglická verze
     doručena dne 8.8.2013
     Česká verze
     doručena dne 27.8.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Josef Táborský

     26.9.2013
     č. 169 K 089/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 15. schůze
     č. 361 - závěrečné usnesení přijato
     30.10.2013
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (12.02.2014)
     IPEX

     Hospodářská a měnová unienárodní parlamentprincip subsidiarityEvropská komisespolupráce mezi institucemi
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc
     K 090/09
     Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2012 o subsidiaritě a proporcionalitě

     (13002/13)
     COM (2013) 566

     Anglická verze
     doručena dne 8.8.2013
     Česká verze
     doručena dne 27.8.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Josef Táborský

     26.9.2013
     č. 169 K 090/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 15. schůze
     č. 361 - závěrečné usnesení přijato
     30.10.2013
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (12.02.2014)
     IPEX

     národní parlamentformulace zákonaprincip subsidiarityzásada proporcionalityinstituce Evropské unie
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc