Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 139 - Zákon o místních poplatcích
 • 140 - Zákon o směnárenské činnosti
 • 141 - Zákon o směnárenské činnosti - související
 • 143 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 145 - Zákon o kontrole obchodu s výrobky s omezeným prodejem
 • 148 - Zákon o Vojenské policii
 • 149 - Zákon o výkonu vazby
 • 150 - Zákon o vodovodech a kanalizacích
 • 151 - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • 152 - Zákon o prekursorech drog
 • 153 - Zákon o návykových látkách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 142 - Zákon o Státním pozemkovém úřadu
 • 144 - Zákon o státní sociální podpoře

senátní návrh zákona

 • 137 - Zákon o ochraně oznamovatelů jednání - senátní

jiný

 • 91 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012
 • 136 - Žádost prezidenta - ústavní soudce

senátní návrh schválený v PS

 • 147 - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
91

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012

91/1 VHZD 91/2 SKSP Jaromír Novák
  Karel Korytář (VHZD) Petr Bratský (SKSP) 12. schůze č.309  - bere na vědomí
  Podán:
  136

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)

  136/1 UPV 136/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
   Miroslav Antl (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 12. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
   137

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních ke zvýšení míry ochrany oznamovatelů jednání, které není v souladu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů

   Libor Michálek (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Tomio Okamura (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Miluše Horská (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Petr Šilar (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl12. schůze č.307  - vrací navrhovateli k dopracování
    Podán:
    139

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    139/1 VHZD 139/2 UPV 139/3 VUZP Jan Fischer(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) Miloš Malý (UPV) 12. schůze č.279  - zamítá
    Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
    Podán: Lhůta pro Senát: daňový poplatník, místní orgány státní správy, místní daň, důchodový plán
    140

    Návrh zákona o směnárenské činnosti

    140/1 VHZD 140/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomio Okamura (UPV) 12. schůze č.284  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2013 Sb. peněžní trh, devizová politika, hodnota obchodu, směnečné právo, bankovní politika, peníze, směnný kurz, směnitelnost měny, zahraniční měna, směnné relace, pohyblivý kurz
    141

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

    141/1 VHZD 141/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomio Okamura (UPV) 12. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2013 Sb. peněžní trh, devizová politika, směnečné právo, bankovní politika, peníze, směnitelnost měny, zahraniční měna, směnné relace
    142

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

    142/1 VHZD 142/2 UPV 142/3 VUZP Petr Bendl(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 12. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2013 Sb. veřejná správa, zemědělská nemovitost, nabytí vlastnictví, zemědělsky využívaná půda
    143

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

    143/1 VZSP 143/2 UPV František Koníček(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 12. schůze č.305  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2013 Sb. sociální zabezpečení, Slovensko, Česká republika, důchodce, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, cizí státní občan, důchodový plán
    144

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

    144/1 VZSP 144/2 VVVK Vlasta Bohdalová(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) Marcel Chládek (VVVK) 12. schůze č.287  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2013 Sb. sociální zabezpečení, střední vzdělání, vyživovaná osoba, důchodový plán, student
    145

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

    145/1 VHZD Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2013 Sb. zahraniční politika, třetí země, tranzit, dovozní omezení, vývozní omezení, mezinárodní úmluva OSN, uplatňování právních předpisů EU, nedovolený obchod, střelná zbraň a střelivo
    147

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    147/1 VHZD Veronika Vrecionová(zástupce Senátu)Petr Šilar (VHZD) 12. schůze č.302  - pozměňovací návrhy
    Projednávání návrhu zákona bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny.
    Podán: Lhůta pro Senát: inženýrské stavitelství, ochrana půdy, zemědělská půda, zemědělská daň, služba ve veřejném zájmu
    148

    Návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

    148/1 VZOB Vlastimil Picek(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 12. schůze č.291  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2013 Sb. armáda, polovojenské síly, policie
    149

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    149/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 12. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2013 Sb. vězeňský režim, nápravně výchovné zařízení, právo na spravedlnost, výkon trestu, vazba, zadržení
    150

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

    150/1 VHZD 150/2 VUZP Miroslav Toman(ministr zemědělství)Veronika Vrecionová (VHZD) Eva Richtrová (VUZP) 12. schůze č.276  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2013 Sb. vodohospodářské stavby, doprava potrubím, znečišťování vody, odpadní voda, ochrana vod, voda, vodní hospodářství, rozvod vody, pitná voda, úprava vody, spotřeba vody
    151

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    151/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 12. schůze č.277  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2013 Sb. zemědělská výrobní politika, rostlinolékařská legislativa, zemědělské poradenství, správní dohled, uplatňování právních předpisů EU, ochrana rostlin, správní kontrola, testování, agrární sektor
    152

    Návrh zákona o prekursorech drog

    152/1 VZSP Martin Holcát(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 12. schůze č.303  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 272/2013 Sb. drogová závislost, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, přibližování legislativy, obchodování s drogami, omamná látka, lék, psychotropní látka
    153

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    153/1 VZSP Matrtin Holcát(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 12. schůze č.304  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2013 Sb. povolení k prodeji, toxikologie, drogová závislost, farmaceutická legislativa, Program OSN pro mezinárodní kontrolu drog, obchodování s drogami, omamná látka, nedovolený obchod, psychotropní látka
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    K 037/09
    Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

    (6122/13)
    COM (2013) 37

    Česká verze
    doručena dne 11.2.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    2.7.2013
    č. 137 K 037/09/03
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo spravedlnostiVHZD
    • Usnesení přijato
    • 25.6.2013

     
    12. schůze
    č. 282 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.01.2014)
    IPEX

    velkoobchodzemědělsko-potravinářský sektordistributorustanovení příčící se dobrým mravůmomezování soutěžeprůmyslový výrobekdodávkapotravinářský průmyslmaloobchod
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    N 046/09
    Návrh změny návrhu Komise COM(2011) 607 final/2 - nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

    (7533/13)
    COM (2013) 145

    Česká verze
    doručena dne 14.3.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    19.6.2013
    č. 123 N 046/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo práce a sociálních věcí 12. schůze
    č. 306 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (06.02.2014)
    IPEX

    nezaměstnanost mladýchevropská strategie zaměstnanostiEvropský sociální fondboj proti nezaměstnanostiiniciativa EU
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    N 047/09
    Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

    (7537/13)
    COM (2013) 146

    Česká verze
    doručena dne 14.3.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    19.6.2013
    č. 123 N 047/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo pro místní rozvoj 12. schůze
    č. 306 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (06.02.2014)
    IPEX

    rozložení financování EUEvropský sociální fondEvropský fond pro regionální rozvojvytváření pracovních příležitostíFond soudržnostinezaměstnanost mladých
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 048/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

    (7589/13)
    COM (2013) 144

    Česká verze
    doručena dne 15.3.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    19.6.2013
    č. 123 K 048/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo práce a sociálních věcí 12. schůze
    č. 306 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (06.02.2014)
    IPEX

    přístup k zaměstnánínezaměstnanost mladýchhospodářská recesezaškolovánímladý pracovníkvytváření pracovních příležitostímladý člověk
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 049/09
    Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí

    (7367/13)
    COM (2013) 123

    Česká verze
    doručena dne 12.3.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Jan Látka

    19.6.2013
    č. 125 K 049/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředí 12. schůze
    č. 297 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (16.01.2014)
    IPEX

    plasttrvale udržitelný rozvojodpad z domácnostírecyklace odpadubiologická rozložitelnostznečišťování pobřeží
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Michal Krb
    N 052/09
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair

    (7869/13)
    COM (2013) 151

    Česká verze
    doručena dne 26.3.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    2.7.2013
    č. 140 N 052/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 12. schůze
    č. 289 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (07.02.2014)
    IPEX

    zahraniční studentvízová politikacizí státní občanpovolení k pobytuzaškolovánívýzkumný pracovník
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    N 053/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací

    (7999/13)
    COM (2013) 147

    Česká verze
    doručena dne 27.3.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    17.7.2013
    č. 147 N 053/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchodu 12. schůze
    č. 295 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.01.2014)
    IPEX

    investiční nákladypřenosová síťtransevropská síťinženýrské stavbyprůmyslová spolupráce
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 057/09
    Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030

    (8096/13)
    COM (2013) 169

    Česká verze
    doručena dne 3.4.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 148 K 057/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

     
    12. schůze
    č. 301 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (10.03.2014)
    IPEX

    změna klimatusnižování plynných emisítrvale udržitelný rozvojhospodářský růstkonkurenceschopnostzásobování energiíobnovitelná energieúspora energie
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 060/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení

    (8193/13)
    COM (2013) 167

    Česká verze
    doručena dne 9.4.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 151 K 060/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředíVUZP
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

     
    12. schůze
    č. 299 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.01.2014)
    IPEX

    mezinárodní jednánízměna klimatusnižování plynných emisí
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    K 062/09
    Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky

    (8398/13)
    COM (2013) 150

    Česká verze
    doručena dne 12.4.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    19.6.2013
    č. 132 K 062/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financí 12. schůze
    č. 286 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.01.2014)
    IPEX

    transevropská síťfinanční trhhospodářská reformahospodářský růsttrvale udržitelný rozvojdohled nad trhemfinanční právofinanční institucedlouhodobé financování
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 058/09
    Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie

    (8098/13)
    COM (2013) 175

    Anglická verze
    doručena dne 4.4.2013
    Česká verze
    doručena dne 24.4.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 149 K 058/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

     
    12. schůze
    č. 294 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (17.01.2014)
    IPEX

    statistika EUobnovitelná energiedopravní síťsnižování plynných emisíspotřeba energieprogram EU
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 059/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě

    (8101/13)
    COM (2013) 180

    Anglická verze
    doručena dne 4.4.2013
    Česká verze
    doručena dne 23.4.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 150 K 059/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

    VUZP
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

     
    12. schůze
    č. 298 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (10.01.2014)
    IPEX

    znečišťující příměsi v atmosféřefosilní palivosnižování plynných emisí
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    N 063/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

    (8229/13)
    COM (2013) 173

    Česká verze
    doručena dne 18.4.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    17.7.2013
    č. 153 N 063/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo vnitra 12. schůze
    č. 290 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (20.01.2014)
    IPEX

    reforma základních institucíboj proti zločinuEuropolCEPOLčinnost orgánůjednací řád
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    K 064/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

    (8556/13)
    COM (2013) 216

    Česká verze
    doručena dne 19.4.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 152 K 064/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo životního prostředí 12. schůze
    č. 300 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.01.2014)
    IPEX

    kampaň na získání veřejnostifinancování EUpřírodní katastrofa
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    N 065/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012

    (9037/13)
    COM (2013) 228

    Česká verze
    doručena dne 30.4.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Josef Táborský

    2.7.2013
    č. 136 N 065/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo spravedlnosti 12. schůze
    č. 283 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.01.2014)
    IPEX

    trestní rejstříksprávní formalitynemovitý majetekmezivládní spolupráce (EU)prostor svobody, bezpečnosti a právaprincip vzájemného uznáváníosobní stavobchodní rejstříkjednotný trh
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    J 074/09
    Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2016

    (10063/13)
    COM (2013) 353

    Česká verze
    doručena dne 7.6.2013
    Historie tisku EU
    VEU
    Josef Táborský

    17.7.2013
    č. 154 J 074/09/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo financíVHZD
    • Usnesení přijato
    • 16.7.2013

     
    12. schůze
    č. 278 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.01.2014)
    IPEX

    konkurenceschopnostdaňová reformavyrovnanost rozpočtuČeská republikazprostředkovatelna prácereforma školstvísvobodné povolánírozpočtový schodekkorupce
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jiří Kautský