Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 86 - Zákon o střelných zbraních
 • 87 - Zákon o státním občanství ČR
 • 88 - Zákon o nakládání s těžebním odpadem
 • 94 - Zákon o odpadech
 • 95 - Soudní poplatky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
86

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

86/1 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)Jaroslav Sykáček (VZOB) 10. schůze č.206  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2013 Sb. osobní zbraň, obchod se zbraněmi, nedovolený obchod, střelná zbraň a střelivo, seznam, evidence obyvatelstva
87

Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

87/1 VZOB 87/2 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)František Bublan (VZOB) Tomio Okamura (UPV) 10. schůze č.207  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 186/2013 Sb. potomek, Česká republika, státní občanství, udělení občanství
88

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

88/1 VHZD 88/2 VUZP Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 10. schůze č.212  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2013 Sb. odpad, těžební průmysl, nakládání s odpadem, těžba rud, přibližování legislativy, skladování odpadu, rašelina
94

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

94/1 VUZP Tomáš Chalupa(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) 10. schůze č.209  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2013 Sb. odpad, ochrana životního prostředí, nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, elektronický odpad
95

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

95/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)(UPV) 10. schůze č.211  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2013 Sb. soudní řízení, trestní řízení, náklady řízení, ceník
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
K 007/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a Sociálnímu výboru a Výboru regionů Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy

(16425/12)
COM (2012) 673

Česká verze
doručena dne 25.11.2012
Historie tisku EU
VEU
Miroslav Krejča

27.3.2013
č. 86 K 007/09/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo životního prostředíVUZP
 • Projednávání přerušeno
 • 6.2.2013

 • Usnesení přijato
 • 7.3.2013

 
10. schůze
č. 210 - závěrečné usnesení přijato
16.5.2013
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (10.10.2013)
IPEX

spotřeba vodyznečišťování vodytrvale udržitelný rozvojvodohospodářství v zemědělstvíochrana voddohodnutí cenvyužití vodysuchopovodeň
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Michal Krb
K 008/09
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o přezkumu evropské politiky pro řešení problému nedostatku vody a sucha

(16547/12)
COM (2012) 672

Česká verze
doručena dne 25.11.2012
Historie tisku EU
VEU
Miroslav Krejča

27.3.2013
č. 86 K 008/09/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo životního prostředíVUZP
 • Projednávání přerušeno
 • 6.2.2013

 • Usnesení přijato
 • 7.3.2013

 
10. schůze
č. 210 - závěrečné usnesení přijato
16.5.2013
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (10.10.2013)
IPEX

suchovyužití vodyochrana vodvodohospodářství v zemědělstvíspotřeba vody
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Michal Krb
K 009/09
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) Plány povodí

(16571/12)
COM (2012) 670

Česká verze
doručena dne 25.11.2012
Historie tisku EU
VEU
Miroslav Krejča

27.3.2013
č. 86 K 009/09/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo životního prostředíVUZP
 • Projednávání přerušeno
 • 6.2.2013

 • Usnesení přijato
 • 7.3.2013

 
10. schůze
č. 210 - závěrečné usnesení přijato
16.5.2013
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (10.10.2013)
IPEX

spodní vodavodní hospodářstvívodní zdrojepovrchová vodaochrana vodvnitrostátní vodyvnitrozemská vodní cesta
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Michal Krb
N 033/09
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii

(6342/13)
COM (2013) 48

Česká verze
doručena dne 12.2.2013
Historie tisku EU
VEU
Tomáš Grulich

30.4.2013
č. 103 N 033/09/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Národní bezpečnostní úřad 10. schůze
č. 214 - závěrečné usnesení přijato
16.5.2013
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (18.09.2013)
IPEX

ochrana údajůpřenosová síťzprostředkování datpočítačová kriminalitaEvropská agentura pro bezpečnost sítí a informacímezivládní spolupráce (EU)veřejná bezpečnostvýměna informací
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Dominika Dražilová
K 034/09
Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie kybernetické bezpečnosti Evropské unie: Otevřený, bezpečný a chráněný kyberprostor

(6225/13)
JOIN (2013) 1

Česká verze
doručena dne 11.2.2013
Historie tisku EU
VEU
Tomáš Grulich

30.4.2013
č. 103 K 034/09/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Národní bezpečnostní úřad 10. schůze
č. 214 - závěrečné usnesení přijato
16.5.2013
Všechna hlasování
Stenografický zápis

reakce Komise (18.09.2013)
IPEX

zprostředkování datochrana údajůpřenosová síťvýměna informacíveřejná bezpečnostpočítačová kriminalitaEvropská agentura pro bezpečnost sítí a informacímezivládní spolupráce (EU)partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem
Registr Rady EU

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

Dominika Dražilová