Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

  • 10 - Zákon o platu a náležitostech
  • 11 - Sociálně-právní ochrana dětí
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
10

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

10/1 VHZD 10/2 UPV 10/3 VZSP Ludmila Müllerová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Hajda (VHZD) Zdeněk Schwarz (VZSP) Miroslav Antl (UPV) 3. schůze č.50  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 11/2013 Sb. poslanec parlamentu, odměňování, finanční příjem členů parlamentu, mzda
11

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

11/1 VZSP 11/2 UPV Ludmila Müllerová(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 3. schůze č.51  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 505/2012 Sb. sociální dávky, dítě, rodinné přídavky
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky