Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 7. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 11 - Trestní zákoník
 • 12 - Trestní zákoník - související

senátní návrh zákona

 • 239 - Novela loterijního zákona - senátní návrh zákona
 • 324 - Novela zákona o státních svátcích - senátní návrh
 • 332 - Novela zákona o volbách - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 325 - Smlouva ČR - Makedonie - utaj. informace
 • 326 - Dohoda ČR Moldávie - ochrana investic
 • 335 - Rámcová úml. o ochraně a rozvoji Karpat
 • 336 - Dohoda ČR - Rakousko o výměně utaj. informací
 • 337 - Dohoda ČR a Chorvatsko o ochraně investic
 • 339 - Přístup k Protokolu o výsadách a imunitách ESO
 • 343 - Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
11

Návrh trestního zákoníku

11/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 3. schůze č.78  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb. trestní odpovědnost, trestní právo, trestný čin, trestní zákoník
12

Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

12/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 3. schůze č.79  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 41/2009 Sb. trestní právo, trestní zákoník
239

Návrh senátního návrhu zákona, senátora Josefa Novotného, senátora Petra Víchy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

239/1 VHZD
 • záznam z jednání
239/4 VHZD
 • schvaluje
239/2 UPV
 • záznam z jednání
239/3 VUZP
 • záznam z jednání
Josef Novotný (senátor)Petr Vícha (senátor)Jiří Liška (senátor)Petr Pithart (senátor)Alena Palečková (senátorka)Soňa Paukrtová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Josef Zoser (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Martin Mejstřík (senátor)Ladislav Macák (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Igor Petrov (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) Václav Homolka (UPV) 3. schůze č.90  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: hra, správní kontrola, hazardní hry, herna
324

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

324/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
324/2 UPV
 • záznam z jednání
324/3 VZSP
 • pozměňovací návrhy
324/4 VHZD
 • odročuje jednání
Martin Mejstřík (senátor)Jaromír Štětina (senátor)Vlastimil Balín (VVVK) Alena Palečková (VZSP) Adolf Jílek (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 3. schůze č.92  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: doba odpočinku, volno po pracovním týdnu, státní svátek
325

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

325/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
325/2 SKOS
 • bere na vědomí
Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) Jana Juřenčáková (SKOS) 3. schůze č.83  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Makedonie, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů
326

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 2. září 2008 v Praze

326/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
326/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 3. schůze č.80  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Moldavsko, ochrana investic, podpora investic
332

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

332/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
332/2 VZOB
 • pozměňovací návrhy
Tomáš Grulich (zástupce komise Senátu)Soňa Paukrtová (UPV) Tomáš Töpfer (VZOB) 3. schůze č.93  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: organizace voleb, hlasování, volební právo, korespondenční hlasování, parlamentní volby
335

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

335/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
335/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Martin Bursík(ministr životního prostředí)Václav Vlček (VUZP) Jaromír Štětina (VZOB) 3. schůze č.89  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: země střední a východní Evropy, ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj, ochrana krajiny, biologická diverzita
336

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

336/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
336/2 SKOS
 • bere na vědomí
Mirek Topolánek(předseda vlády)Rostislav Slavotínek (VZOB) Jana Juřenčáková (SKOS) 3. schůze č.84  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Rakousko, důvěrná informace, ochrana komunikací, státní tajemství, ochrana údajů
337

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. září 2008 v Záhřebu

337/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
337/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 3. schůze č.81  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Chorvatsko, ochrana investic, podpora investic
339

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli, podepsaný v Paříži dne 12. července 1974

339/1 VVVK
 • vyslovuje souhlas
339/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Ondřej Liška(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)Jan Hálek (VVVK) Vlastimil Sehnal (VZOB) 3. schůze č.87  - vyslovuje souhlas
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní organizace, vědecká spolupráce, astronomie, astronautika
343

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006

343/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
343/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Jan Hajda (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 3. schůze č.85  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: ochrana lesa, pěstování lesů, udržitelné lesní hospodářství, tropické dřevo
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
N 122/06
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

(11857/08)
KOM (2008) 436

Česká verze
doručena dne 16.7.2008
Historie tisku EU
VEU
Karel Tejnora

17.12.2008
N 122/06/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo dopravyVHZD
 • Usnesení přijato
 • 10.12.2008

 
3. schůze
č. 86 - závěrečné usnesení přijato
8.1.2009
Všechna hlasování
Stenografický zápismýtodopravní infrastrukturaužitkové vozidlodaň z motorových vozidel
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP

N 026/07
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci

(16521/08)
KOM (2008) 818

Česká verze
doručena dne 11.12.2008
Historie tisku EU
VEU
Petr Guziana

7.1.2009
N 026/07/02
 •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

 
Ministerstvo zdravotnictví 3. schůze
č. 88 - závěrečné usnesení přijato
8.1.2009
Všechna hlasování
Stenografický zápiszdraví veřejnostibezpečnost výrobkujakost výrobkutransplantace orgánůlékařstvíčlenský stát EU
Registr Rady EU

Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

The Legislative Observatory (Evropský parlament)

Projednávání v PSP