Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 292 - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • 307 - Zákon o péči o zdraví lidu
 • 309 - Horní zákon
 • 310 - Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
 • 312 - Zákon o pohonných hmotách
 • 313 - Zákon o evropské družstevní společnosti
 • 314 - Související s tiskem č. 313
 • 315 - Zákon o veřejných dražbách
 • 317 - Zákon o dluhopisech na rok 2006
 • 320 - Trestní řád
 • 321 - Zákon o podpoře kultury
 • 322 - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
 • 323 - Zákon o insolvenčních správcích
 • 324 - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
 • 325 - Zákon o užívání státních symbolů
 • 330 - Živnostenský zákon
 • 338 - Zákon o zrušení Fondu národního majetku

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 304 - Zákon o náhradním výživném
 • 305 - Zákon o přechodu závazků z ČR na kraje a obce
 • 306 - Zákona o omezení provozu zastaváren
 • 308 - Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
 • 311 - Zákon o zrušení Fondu národního majetku
 • 316 - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
 • 319 - Zákon o obcích
 • 329 - Zákon o odpadech

senátní návrh zákona

 • 149 - Zákona o přechodu věcí z majetku ČR - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 195 - GNSS
 • 249 - Smlouva ČR -Anguilla
 • 250 - Smlouva ČR - Jersey
 • 251 - Smlouva ČR - Man
 • 252 - Smlouva ČR - Nizozemí (Aruba)
 • 253 - Smlouva ČR - Nizozemí (Niz. Antily)
 • 254 - Smlouva ČR - Turks a Caicos
 • 255 - Smlouva ČR - Spoj. král. Montserrat
 • 256 - Smlouva ČR - Britské Panenské ostrovy
 • 257 - Smlouva ČR - Kajmanské ostrovy
 • 258 - Smlouva ČR - Guernsey
 • 259 - Dohoda ČR - Čína o podpoře a ochraně investic
 • 260 - Opční protokol k Úmluvě proti mučení

jiný

 • 247 - Zpráva o peticích
 • 303 - Kontrolní závěr NKÚ
 • 318 - 7. rotace sil
 • 335 - Pravidla hospodaření
 • 336 - Závěry ze zasedání ER

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 331 - Zákon o majetku - senátní návrh vrácený k dopracování
 • 332 - Změna ústavy - senátní návrh vrácený k dopracování
 • 333 - Státní svátky - senátní návrh vrácený k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
149

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Pospíšila a dalších o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

149/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
149/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
149/3 VUZP
 • pozměňovací návrhy
149/4 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Ivan Adamec (senátor)Pavel Eybert (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Alena Palečková (senátorka)Vlastimil Sehnal (senátor)Jan Hálek (senátor)Bedřich Moldan (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Luděk Sefzig (senátor)Pavel Sušický (senátor)Karel Tejnora (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Liana Janáčková (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Robert Kolář (VHZD) Pavel Eybert (VUZP) Jaroslav Kubín (UPV) 11. schůze č.461  - změna lhůty
Podán: Lhůta pro výbory: převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, obec, obecní půda
195

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Ukrajinou o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS)

195/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
195/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Šimonovský(ministr dopravy)František Kopecký (VHZD) Ladislav Svoboda (VZOB) 11. schůze č.458  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: členský stát EU, Ukrajina, inteligentní transportní systém, navigační zařízení, satelitní navigace
247

Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2005 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

Václav Jehlička(zástupce výboru Senátu)
  11. schůze č.471  - bere na vědomí
  Podán:
  249

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb

  249/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  249/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.421  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, úspory, Anguilla, výměna informací, úrok
  250

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Jersey a Českou republikou

  250/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  250/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.422  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: daň z příjmů, Česká republika, úspory, Normanské ostrovy
  251

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Ostrovem Man a Českou republikou

  251/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  251/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.423  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: daň z příjmů, Česká republika, úspory, ostrov Man
  252

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

  252/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  252/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.424  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, úspory, Aruba, výměna informací, úrok
  253

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily a Českou republikou o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

  253/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  253/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.425  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, úspory, výměna informací, Nizozemské Antily, úrok
  254

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos

  254/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  254/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.426  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: daň z příjmů, Česká republika, úspory, Ostrovy Turks a Caicos
  255

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat

  255/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  255/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.427  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: daň z příjmů, Montserrat, Česká republika, úspory
  256

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů

  256/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  256/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.428  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: daň z příjmů, Česká republika, úspory, Britské Panenské ostrovy
  257

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy

  257/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  257/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.429  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: daň z příjmů, Česká republika, úspory, Kajmanské ostrovy
  258

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Guernsey a Českou republikou

  258/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  258/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jan Nádvorník (VHZD) Jiří Stříteský (VZOB) 11. schůze č.430  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: daň z příjmů, Česká republika, úspory, Normanské ostrovy
  259

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. prosince 2005 v Praze

  259/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  259/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 11. schůze č.431  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Čína, ochrana investic, podpora investic
  260

  Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

  260/1 VVVK
  • dává souhlas k ratifikaci
  260/2 UPV
  • dává souhlas k ratifikaci
  260/3 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Zdeněk Bárta (VVVK) Ladislav Svoboda (VZOB) František Příhoda (UPV) 11. schůze č.447  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: lidská práva, vězeňské právo, Česká republika, mučení, kruté a ponižující zacházení
  292

  Návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

  292/1 VZSP
  • zamítá
  292/3 VZSP
  • zamítá
  292/2 VHZD
  • zamítá
  292/4 VHZD
  • zamítá
  Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) Ivo Bárek (VHZD) 11. schůze č.452  - zamítá
  Návrh zákona byl znovu postoupen 22. března 2006
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2006 Sb. pracovní podmínky, pracovní právo, bezpečnost při práci, zaměstnavatel, zdraví na pracovišti
  303

  Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu Správa železniční dopravní cesty s. o.

  303/1 VHZD
  • bere na vědomí
   
   František Kopecký (VHZD) 11. schůze č.459  - vyslovuje souhlas
   č.460  - bere na vědomí
   Podán:
   304

   Návrh zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

   304/1 VZSP
   • zamítá
   304/2 VVVK
   • zamítá
   Anna Čurdová(zástupce skupiny poslanců)Josef Novotný (VZSP) Martin Mejstřík (VVVK) 11. schůze č.448  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: vyživovací povinnost, rozvod, sociální dávky, sociální příspěvek, neúplná rodina, dítě, zálohová platba
   305

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

   305/1 VUZP
   • zamítá
   Miloslav Kala a Miroslav Kapoun(poslanci)Jiří Brýdl (VUZP) 11. schůze č.436  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 317/2006 Sb. volný čas, převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, sociální zařízení, systém vlastnictví půdy, odborový svaz, sdružení, půda ve vlastnictví státu
   306

   Návrh zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době

   306/1 VHZD
   • zamítá
   František Beneš(zástupce skupiny poslanců)Ivo Bárek (VHZD) 11. schůze č.437  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2006 Sb. otevírací doba, obchodní pravidla, použité zboží
   307

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   307/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   David Rath(ministr zdravotnictví)Tomáš Julínek (VZSP) 11. schůze č.435  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: dokumentace, doplněk stravy, lidská výživa, zdraví veřejnosti, lék, lékařské údaje
   308

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

   308/1 UPV
   • nezabývat se
   308/2 SKUCR
   • konstatuje
   308/3 VZOB
   • nezabývat se
   Lubomír Zaorálek(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) Jiří Pospíšil (VZOB) 11. schůze č.444  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2006 Sb. hlasování, obranná politika, válka, parlamentní volby, jednací řád parlamentu, dolní komora
   309

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

   309/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   309/2 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 11. schůze č.434  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2006 Sb. rozpočtová politika, těžební průmysl, rezervy, důlní provoz, dekontaminace, důlní dobývání
   310

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

   310/1 UPV
   • schvaluje
   310/2 VHZD
   • schvaluje
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Jiří Nedoma (VHZD) 11. schůze č.439  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2006 Sb. finanční pomoc, odškodnění, pomoc obětem trestné činnosti
   311

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)

   311/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   311/2 VVVK
   • nezabývat se
   Miloš Melčák(zástupce skupiny poslanců)Robert Kolář (VHZD) Václav Jehlička (VVVK) 11. schůze č.449  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2006 Sb. veřejný majetek, privatizace, zrušení společnosti, kulturní představení, knihovna
   312

   Návrh zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

   312/1 VHZD
   • zamítá
   Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Igor Petrov (VHZD) 11. schůze č.443  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2006 Sb. povolení k prodeji, nebezpečná látka, náhradní palivo, prodej, zemní plyn, motorové palivo, benzin, dieselová nafta
   313

   Návrh zákona o evropské družstevní společnosti

   313/1 UPV
   • zamítá
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubín (UPV) 11. schůze č.441  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2006 Sb. založení společnosti, sídlo právnické osoby, obchodní rejstřík, subjektivita podle evropského práva, evropské družstvo
   314

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti

   314/1 UPV
   • zamítá
   Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubín (UPV) 11. schůze č.442  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2006 Sb. obchodní právo, zákoník práce, subjektivita podle evropského práva, evropské družstvo
   315

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   315/1 VHZD
   • záznam z jednání
   Radko Martínek(ministr pro místní rozvoj)Robert Kolář (VHZD) 11. schůze č.433  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 315/2006 Sb. elektronický obchod, aukční prodej
   316

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů

   316/1 VHZD
   • zamítá
   Ladislav Skopal(zástupce skupiny poslanců)Jiří Nedoma (VHZD) 11. schůze č.438  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: omezování soutěže, soutěžní politika, soutěžní právo, kontrola restriktivních praktik, obchodní filiálka
   317

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2006

   317/1 VHZD
   • nezabývat se
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 11. schůze č.420  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2006 Sb. veřejný dluh, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, umořování veřejného dluhu
   318

   Vládní návrh na zapojení České republiky do 7. rotace Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy

   318/1 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   Karel Kühnl(ministr obrany)
    Josef Zoser (VZOB) 11. schůze č.467  - vyslovuje souhlas
    Podán:
    319

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

    319/1 VUZP
    • zamítá
    319/2 UPV
    • zamítá
    Václav Votava(zástupce skupiny poslanců)Miloslav Pelc (VUZP) Václava Domšová (UPV) 11. schůze č.451  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: finance místních úřadů, obec, region, Praha, finanční kontrola
    320

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    320/1 UPV
    • schvaluje
    Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) 11. schůze č.454  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2006 Sb. soudní řízení, soudní spolupráce, trestní řízení, policejní spolupráce (EU), evropský soudní prostor
    321

    Návrh zákona o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů

    321/1 VVVK
    • schvaluje
    Vítězslav Jandák(ministr kultury)Zdeněk Janalík (VVVK) 11. schůze č.432  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2006 Sb. kulturní politika, kulturní dědictví, šíření kultury, památka
    322

    Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

    322/1 VZOB
    • pozměňovací návrhy
    322/2 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Svoboda (VZOB) Adolf Jílek (VHZD) 11. schůze č.465  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2006 Sb. vojenské vybavení, veřejná bezpečnost, předmět podnikání, odborná kvalifikace, chemický výrobek, oprávnění k výkonu služby, živnost, střelná zbraň a střelivo
    323

    Návrh zákona o insolvenčních správcích

    323/1 UPV
    • schvaluje
    323/2 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) Milan Balabán (VHZD) 11. schůze č.455  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2006 Sb. odborná kvalifikace, konkurz, solventnost, nucená správa
    324

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

    324/1 VUZP
    • schvaluje
    324/2 VHZD
    • schvaluje
    324/3 VHZD
    • pozměňovací návrhy
    Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Vladimír Schovánek (VHZD) 11. schůze č.453  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2006 Sb. politika životního prostředí EU, průmyslové znečišťování, směrnice (EU), snižování plynných emisí, obchodovatelné emisní povolení, znečišťující příměsi v atmosféře, skleníkový plyn
    325

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

    325/1 UPV
    • schvaluje
    325/2 VVVK
    • schvaluje
    325/3 VZOB
    • schvaluje
    František Bublan(ministr vnitra)Jiří Stodůlka (UPV) Martin Mejstřík (VVVK) Rostislav Slavotínek (VZOB) 11. schůze č.464  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2006 Sb. státní symbol, vlajka
    329

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

    329/1 VUZP
    • zamítá
    Iva Šedivá(zástupce skupiny poslanců)Jitka Seitlová (VUZP) 11. schůze č.445  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2006 Sb. odpad, produkty důlního dobývání, nakládání s odpadem, zemědělský odpad
    330

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    330/1 VHZD
    • schvaluje
    Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) 11. schůze č.466  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2006 Sb. založení společnosti, podnikatel, podnikavost, živnost, obchodní rejstřík
    331

    Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

    Robert Kolář(zástupce Senátu)11. schůze č.468  - bere na vědomí
    Podán: převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, obec, dědictví
    332

    Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

    Jaroslav Kubera(zástupce Senátu)11. schůze č.469  - bere na vědomí
    Podán: ústava, rozpuštění parlamentu, dolní komora
    333

    Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

    Martin Mejstřík(zástupce Senátu)11. schůze č.470  - bere na vědomí
    Podán: křesťanství, státní svátek
    335

    Návrh na změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2006

    Milan Balabán (zástupce výboru Senátu)
     11. schůze č.457  - schvaluje
     Podán:
     336

     Závěry ze zasedání Evropské rady konané 23. a 24. března 2006 v Bruselu

     Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)
      11. schůze č.446  - bere na vědomí
      Podán:
      338

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

      338/1 VHZD
      • konstatuje
      Bohuslav Sobotka(ministr financí)(VHZD) 11. schůze č.463  - nezabývat se
      Zákon je projednáván podle § 118 zákona o Jednacím řádu Senátu
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2006 Sb. veřejný majetek, privatizace, zrušení společnosti, civilní ochrana, povodeň
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky