Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 24 - Zákon o registračních pokladnách
 • 25 - Zákon o ochraně služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
 • 26 - Státní dluhopisový program
 • 33 - Zákon o zaměstnanosti
 • 35 - Návrh zákona o inspekci práce
 • 36 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
 • 37 - Návrh zákona o kolektivním vyjednávání
 • 38 - Návrh zákona o spotřebních daních - EU
 • 40 - Návrh zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 23 - Zákon o vlastnictví bytů
 • 27 - Státní sociální podpora
 • 28 - Státní sociální podpora
 • 29 - Jednací řád PS
 • 30 - Zákoník práce
 • 31 - Občanský soudní řád
 • 32 - Občanský soudní řád
 • 34 - Obchodní zákoník
 • 39 - Návrh zákona o odškodnění - okup. 68

senátní návrh zákona

 • 13 - Referendum o Ústavě EU - senátní návrh
 • 46 - Návrh zákona o majetku České republiky - senátní návrh
 • 47 - Konkurs a vyrovnání - senátní návrh
 • 262 - Atomový zákon
 • 436 - Zákon o volbách - korespondenční volby

mezinárodní smlouva

 • 1 - Readmisní dohoda ČR - Rakousko
 • 5 - EBRD - zařazení Mongolska
 • 17 - Výpověď smlouvy ČR-Mongolsko
 • 460 - Smlouva ČR-Černá hora dvojí zdanění
 • 473 - Dohoda o programu pracovní dovolené

jiný

 • 2 - Doporučení VPM
 • 12 - Strategie udržitelného rozvoje ČR
 • 48 - Lisabonská strategie

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Vládní návrh kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004

1/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
1/2 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
František Bublan(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) Vlastimil Balín (VVVK) 4. schůze č.86  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: migrace, Česká republika, Rakousko, nelegální migrace
2

Závěrečná doporučení Výboru proti mučení - kontrolního orgánu Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

2/1 VVVK
 • bere na vědomí
 
  Václav Roubíček (VVVK) 4. schůze č.99  - bere na vědomí
  Podán:
  5

  Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na změnu Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj spočívající v zařazení Mongolska mezi země, ve kterých EBRD působí

  5/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  5/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jiří Nedoma (VHZD) Ladislav Svoboda (VZOB) 4. schůze č.76  - vyslovuje souhlas
  Podán: Lhůta pro výbory: EBOR, přistoupení k dohodě, Mongolsko
  12

  Strategie udržitelného rozvoje České republiky

  12/3 VUZP
  • bere na vědomí
  12/1 VHZD
  • konstatuje
  12/2 VEU
  • přerušuje projednávání
  12/4 VVVK
  • bere na vědomí
  12/5 VEU
  • bere na vědomí
  Martin Jahn(místopředseda vlády)
   Bedřich Moldan (VUZP) Eduard Matykiewicz (VEU) Milan Balabán (VHZD) Jan Hálek (VVVK) 4. schůze č.92  - bere na vědomí
   Podán:
   13

   Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátorů Tomáše Julínka, Jiřího Lišky, Jaroslava Mitlenera a dalších senátorů o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   13/1 UPV
   • schvaluje
   13/2 VEU
   • pozměňovací návrhy
   13/3 SKUCR
   • konstatuje
   Tomáš Julínek (senátor)Jiří Liška (senátor)Jaroslav Mitlener (senátor)Ivan Adamec (senátor)Milan Balabán (senátor)Milan Bureš (senátor)Pavel Eybert (senátor)Jan Hálek (senátor)Zdeněk Janalík (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Bedřich Moldan (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Alena Palečková (senátorka)Josef Pavlata (senátor)Miloslav Pelc (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)František Příhoda (senátor)Václav Roubíček (senátor)Vlastimil Sehnal (senátor)Přemysl Sobotka (senátor)Jiří Stříteský (senátor)Pavel Sušický (senátor)Jiří Šneberger (senátor)Karel Tejnora (senátor)Vítězslav Vavroušek (senátor)Alena Venhodová (senátorka)Jaromír Volný (senátor)Jiří Žák (senátor)Jiří Stodůlka (UPV) Helena Rögnerová (VEU) Jiří Stodůlka (SKUCR) 4. schůze č.84  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: evropská ústava, referendum
   17

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství ze dne 9. července 1984

   17/1 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   17/2 UPV
   • vyslovuje souhlas
   František Bublan(ministr vnitra)Jaromír Štětina (VZOB) Václava Domšová (UPV) 4. schůze č.87  - vyslovuje souhlas
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, státní občanství, Mongolsko, dítě, dvojí státní příslušnost
   23

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů

   23/1 VUZP
   • schvaluje
   23/2 UPV
   • schvaluje
   František Beneš(zástupce skupiny poslanců)Jitka Seitlová (VUZP) Ladislav Macák (UPV) 4. schůze č.78  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 171/2005 Sb. bydlení, spoluvlastnictví, bytové právo, družstevní dům, osobní vlastnictví
   24

   Návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)

   24/1 VHZD
   • zamítá
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Robert Kolář (VHZD) 4. schůze č.74  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2005 Sb. účetnictví, elektronická zařízení, maloobchod, účetní položka, příjem ? platba, hromadné stravování
   25

   Návrh zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti a o změně zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   25/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   25/2 VHZD
   • schvaluje
   25/3 VEU
   • schvaluje
   Pavel Dostál(ministr kultury)Liana Janáčková (VVVK) Alena Gajdůšková (VEU) František Kopecký (VHZD) 4. schůze č.75  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2005 Sb. informační politika, hromadné sdělovací prostředky, informační společnost, zpřístupňování informací, televize, rozhlasové vysílání, omezené šíření informací
   26

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006

   26/1 VHZD
   • nezabývat se
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 4. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 172/2005 Sb. veřejný dluh, převoditelný cenný papír, emise cenných papírů, snižování dluhu
   27

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

   27/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   Hana Orgoníková(zástupce skupiny poslanců)Alena Palečková (VZSP) 4. schůze č.70  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2005 Sb. sociální zabezpečení, rodina, předškolní výchova, otcovská dovolená, dítě, mateřská škola
   28

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   28/1 VZSP
   • schvaluje
   Josef Janeček(zástupce skupiny poslanců)Alena Palečková (VZSP) 4. schůze č.71  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2005 Sb. sociální zabezpečení, adopce dítěte, péče o postižené osoby, adoptované dítě, rodinné přídavky
   29

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

   29/1 UPV
   • nezabývat se
   29/2 SKUCR
   • konstatuje
   Martin Říman(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Stodůlka (SKUCR) 4. schůze č.73  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2005 Sb. jednací řád parlamentu, vyšetřovací komise, veřejnost zasedání
   30

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

   30/1 VZSP
   • schvaluje
   30/2 VHZD
   • schvaluje
   Josef Janeček(zástupce skupiny poslanců)Daniela Filipiová (VZSP) Vladimír Schovánek (VHZD) 4. schůze č.72  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2005 Sb. adopce dítěte, zákoník práce, otcovská dovolená, mateřská dovolená, rodinné přídavky
   31

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů

   31/1 UPV
   • pozměňovací návrhy
   31/2 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   Zuzka Rujbrová(zástupce skupiny poslanců)Ondřej Feber (UPV) Vlastimil Balín (VVVK) 4. schůze č.68  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2005 Sb. soudní řízení, mentálně postižený člověk, soudní vyšetřování, způsobilost k právním úkonům
   32

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

   32/1 UPV
   • nezabývat se
   Vilém Holáň(zástupce skupiny poslanců)Ondřej Feber (UPV) 4. schůze č.69  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2005 Sb. soudní řízení, adopce dítěte, občanskoprávní řízení, nevyřízené soudní spory
   33

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

   33/1 VZSP
   • pozměňovací návrhy
   33/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Milan Balabán (VHZD) 4. schůze č.79  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 202/2005 Sb. práce, pracovní vztahy, předmět podnikání, samostatná výdělečná činnost, právnická osoba, živnost, živnostník, osoba samostatně výdělečně činná, fyzická osoba
   34

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

   34/1 UPV
   • pozměňovací návrhy
   34/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Jiří Pospíšil(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Kubín (UPV) Adolf Jílek (VHZD) 4. schůze č.104  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2005 Sb. obchodní právo, obchodní soud, přibližování legislativy, soudní úředník, obchodní rejstřík
   35

   Návrh zákona o inspekci práce

   35/1 VZSP
   • zamítá
   35/2 VHZD
   • zamítá
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Soňa Paukrtová (VHZD) 4. schůze č.80  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2005 Sb. zákonné pracovní podmínky, pracovní inspekce, bezpečnost při práci, sociální klauzule
   36

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

   36/1 VZSP
   • záznam z jednání
   36/2 VHZD
   • zamítá
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Soňa Paukrtová (VHZD) 4. schůze č.81  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2005 Sb. zákonné pracovní podmínky, pracovní inspekce, bezpečnost při práci, sociální klauzule
   37

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů

   37/1 VZSP
   • zamítá
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) 4. schůze č.82  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2005 Sb. pracovní vztahy, politika zaměstnanosti, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva
   38

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   38/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   38/2 VEU
   • pozměňovací návrhy
   38/3
   • souhrnné pozměňovací návrhy
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Jiří Oberfalzer (VEU) (PN) 4. schůze č.105  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2005 Sb. daň ze spotřeby, fiskální politika, spotřební daň, tabákový průmysl
   39

   Návrh zákona o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

   39/1 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   39/2 VVVK
   • doprovodné usnesení
   39/3 VZOB
   • pozměňovací návrhy
   39/4 VZOB
   • doprovodné usnesení
   39/5 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   39/6 VHZD
   • doprovodné usnesení
   Miroslava Němcová(poslankyně)Václav Jehlička (VVVK) Jiří Nedoma (VHZD) Josef Jařab (VZOB) 4. schůze č.106  - pozměňovací návrhy
   č.107  - doprovodné usnesení
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 203/2005 Sb. oběť, vojenská okupace, Československo, odškodnění, náhrada škody, Organizace Varšavské smlouvy
   40

   Návrh zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

   40/1 VUZP
   • schvaluje
   40/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Milan Urban a Libor Ambrozek(ministr průmyslu a obchodu)Jaroslav Mitlener (VUZP) Adolf Jílek (VHZD) 4. schůze č.98  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2005 Sb. alternativní energie, obnovitelné zdroje, tepelná energie, vodní energie, obnovitelná energie, solární energie, geotermální energie, větrná energie, elektrická energie, využívání zdrojů, bioplyn
   46

   Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

   46/1 VHZD
   • odročuje jednání
   46/6 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   46/2 UPV
   • přerušuje projednávání
   46/3 VUZP
   • přerušuje projednávání
   46/4 UPV
   • pozměňovací návrhy
   46/5 VUZP
   • zamítá
   Robert Kolář(zástupce výboru Senátu)Adolf Jílek (VHZD) Jiří Brýdl (VUZP) Ondřej Feber (UPV) 4. schůze č.101  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: převod vlastnictví, nemovitý majetek, veřejný majetek, obec, dědictví
   47

   Návrh senátního návrhu zákona Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb.,o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

   47/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   47/2 VEU
   • schvaluje
   47/3 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Milan Balabán(zástupce výboru Senátu)Josef Vaculík (VHZD) Helena Rögnerová (VEU) Jiří Šneberger (UPV) 4. schůze č.100  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: finanční instituce, konkurz, pohledávka, nucená správa, vyrovnání s věřiteli, dluh
   48

   Podklady pro projednání Lisabonské strategie v Senátu

    
    4. schůze č.91  - bere na vědomí
    Podán:
    262

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) , ve znění pozdějších předpisů

    262/1 VUZP
    • odročuje jednání
    262/3 VUZP
    • pozměňovací návrhy
    262/2 VHZD
    • zamítá
    262/4 VHZD
    • rozhodl
    262/5 VEU
    • záznam z jednání
    262/6
    • souhrnné pozměňovací návrhy
    Jitka Seitlová (senátorka)Václava Domšová (senátorka)Pavel Janata (senátor)Václav Jehlička (senátor)Jan Ruml (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Josef Zoser (senátor)Jiří Brýdl (VUZP) Miroslav Škaloud (VEU) (PN) Robert Kolář (VHZD) 4. schůze č.83  - vrácen výborům k novému projednání
    Podán: Lhůta pro výbory: jaderná elektrárna, mírové využití energie, radioaktivní odpad, jaderné právo, jaderná bezpečnost, obec, ionizující záření, správní řízení
    436

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.

    436/1 UPV
    • odročuje jednání
    436/7 UPV
    • doporučuje
    436/2 VVVK
    • odročuje jednání
    436/3 VUZP
    • doporučuje Senátu odročit
    436/4 SKKZ
    • odročuje jednání
    436/5 VZOB
    • odročuje jednání
    436/6 VZOB
    • doporučuje
    Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Liška (senátor)Karel Tejnora (senátor)František Kopecký (senátor)Alexandr Novák (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Pavel Eybert (senátor)Ivan Adamec (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Zdeněk Bárta (senátor)Václava Domšová (senátorka)Jan Ruml (senátor)Josef Jařab (senátor)Martin Mejstřík (senátor)Karel Barták (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Petr Pithart (senátor)Jaroslava Moserová (senátorka)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Brýdl (VUZP) Jan Hadrava (SKKZ) Josef Zoser (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) 4. schůze č.94  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory: hlasování, rozdělení na volební kraje, korespondenční hlasování, parlamentní volby, konečný volební seznam
    460

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

    460/1 VHZD
    • dává souhlas k ratifikaci
    460/2 VZOB
    • dává souhlas k ratifikaci
    Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Vlastimil Sehnal (VZOB) 4. schůze č.77  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Republika Srbsko, dvojí zdanění, daňová úmluva
    473

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu, podepsaná dne 11. října 2004 v Praze

    473/1 VZSP
    • dává souhlas k ratifikaci
    473/2 VZOB
    • vyslovuje souhlas
    Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Milan Špaček (VZSP) Rostislav Slavotínek (VZOB) 4. schůze č.89  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory: práce, Česká republika, migrující pracovník, pracovník v zahraničí, Nový Zéland, dovolená, pracovní povolení, povolení k pobytu, vízová politika
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 009/05
    Návrh Nařízení Evropské parlamentu a Komise vytvářející Evropský institut rovnosti pohlaví

    (7244/05)
    KOM (2005) 81

    Česká verze
    doručena dne 11.3.2005
    Historie tisku EU
    VEU
    Ludmila Müllerová

     
    Ministerstvo práce a sociálních věcí 4. schůze
    č. 108 - závěrečné usnesení přijato
    31.3.2005
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis    rovnost žen a mužůevropské organizacelidská právapráva žen
    Projednávání v PSP