Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 5. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 461 - Zákon nakládání se surovými diamanty
 • 462 - Zákon o poštovních službách
 • 463 - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 464 - Autorský zákon
 • 466 - Zákon o zdravotnických prostředcích
 • 467 - Občanský soudní řád
 • 469 - Zákon o investičních pobídkách

jiný

 • 433 - Nasazení sil AČR leden - červen 2004
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
433

Informace vlády České republiky o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2004

433/1 VZOB
 • bere na vědomí
Karel Kühnl(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 2. schůze č.32  - bere na vědomí
Podán: armáda, Irák, NATO, vojska v zahraničí
461

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

461/1 VHZD
 • záznam z jednání
461/2 VUZP
 • schvaluje
Bohuslav Sobotka(ministr financí)František Kopecký (VHZD) Jiří Brýdl (VUZP) 2. schůze č.33  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 60/2005 Sb. dovoz, vývoz, tranzit, dovozní povolení, drahokamy, vývozní povolení
462

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

462/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
462/2 VVVK
 • pozměňovací návrhy
462/3 VUZP
 • pozměňovací návrhy
462/4 VEU
 • pozměňovací návrhy
Vladimír Mlynář(ministr informatiky)Soňa Paukrtová (VHZD) Miroslav Škaloud (VEU) Jiří Zlatuška (VVVK) Jaroslav Mitlener (VUZP) 2. schůze č.36  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2005 Sb. spoje, přibližování legislativy, poskytování služeb, poštovní služba, služba ve veřejném zájmu, patentová licence
463

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

463/1 VUZP
 • schvaluje
Jiří Paroubek(ministr pro místní rozvoj)Jiří Brýdl (VUZP) 2. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 61/2005 Sb. bytová politika, financování z veřejných prostředků, plán financování, zlepšování bydlení, způsob financování
464

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

464/1 VVVK
 • záznam z jednání
464/2 UPV
 • schvaluje
464/3 VEU
 • schvaluje
Ludvík Hovorka(zástupce skupiny poslanců)Jiří Zlatuška (VVVK) Luděk Sefzig (VEU) Jiří Stodůlka (UPV) 2. schůze č.30  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2005 Sb. duševní vlastnictví, autorské právo, audiovizuální dokument, audiovizuální politika, komunikační sazby
466

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

466/1 VZSP
 • schvaluje
Josef Janeček(zástupce skupiny poslanců)Richard Sequens (VZSP) 2. schůze č.37  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2005 Sb. živnost, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní péče
467

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

467/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Pospíšil(zástupce skupiny poslanců)Ladislav Macák (UPV) 2. schůze č.31  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2005 Sb. občanské právo, odvolání, žaloba na zrušení, soud vyšší instance
469

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů

469/1 VHZD
 • nezabývat se
Tomáš Kvapil(poslanec)Robert Kolář (VHZD) 2. schůze č.34  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2005 Sb. podpůrná politika, daňová úleva, investiční úvěr, regionální pomoc, rekvalifikace, investiční podpora, podpora zaměstnanosti, podpora investic
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky