Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
18. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 415 - Zákon o uznávání odborné kvalifikace
 • 416 - Zákon o kontrole vývozu zboží
 • 419 - Branný zákon
 • 420 - Branný zákon - související zákony
 • 421 - Zákon o zrušení civilní služby
 • 423 - Odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004
 • 426 - Zákon o odměňování - reforma veřejných financí
 • 427 - Zákon o státním zastupitelství
 • 428 - Zákon o právní pomoci v přeshraničních sporech v EU
 • 429 - Zákon o evropské společnosti
 • 430 - Zákon o evrop. spol. - související
 • 431 - Zákon o správních poplatcích
 • 432 - Zákon o správních poplatcích - související
 • 435 - Energetický zákon
 • 441 - Zákon o podpoře malého a středního podnikání
 • 442 - Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy
 • 443 - Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
 • 444 - Zákon o státním dluhopisovém programu
 • 445 - Zákon o snižování hluku
 • 446 - Opatření k Iráku
 • 447 - Zákon o geologických pracích
 • 448 - Zákon o povinném značení lihu
 • 449 - Zákon o daních z příjmů
 • 450 - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
 • 451 - Zákon o České televizi
 • 456 - Zajištění úvěru - EUROFIMA

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 418 - Zákon vypořádání majetkových nároků v družstvech
 • 452 - Trestní zákon
 • 458 - Zákon o hospodaření energií

senátní návrh zákona

 • 406 - Státní občanství - senátní
 • 436 - Zákon o volbách - korespondenční volby

mezinárodní smlouva

 • 319 - Změna hranic ČR - SRN
 • 377 - Budapeštská úmluva (CMNI)
 • 382 - EUMETSAT
 • 383 - Úmluva Mezinárodní organizace - průkazy totožnosti námořníků
 • 396 - Dohoda ČR a Maďarska o uznávání dokladů
 • 408 - Dohoda - navigační systém Galileo
 • 409 - Úmluva o určení státu - žádost o azyl

jiný

 • 407 - Působení sil AČR v zahraničních operacích
 • 412 - Působení AČR v Irácké republice v roce 2005
 • 437 - Stanovisko VEU a SKSÚPP

ústavní zákon

 • 417 - Ústavní zákon o hranicích se SRN

senátní návrh schválený v PS

 • 468 - Zákon o spotřebních daních
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
319

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, která byla podepsána dne 17. dubna 2003 v Praze

319/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
319/2 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
František Bublan(ministr vnitra)Josef Zoser (VZOB) Jiří Stodůlka (UPV) 18. schůze č.552  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, pohraniční oblast, dálnice, hranice, Německo
377

Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapeštská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)

377/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
377/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Šimonovský(ministr dopravy)Ivo Bárek (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 18. schůze č.527  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: vnitrozemská vodní doprava, Česká republika, nákladní doprava, vnitrozemská vodní cesta
382

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)

382/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
382/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Pavel Eybert (VUZP) Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.530  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní spolupráce, vědecká spolupráce, meteorologie, klimatologie, družice
383

Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná), přijatá na 91. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2003

383/1 VZSP
 • bere na vědomí
383/2 VZOB
 • bere na vědomí
Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) Petr Smutný (VZOB) 18. schůze č.546  - bere na vědomí
Podán: Lhůta pro výbory: Mezinárodní organizace práce, Česká republika, identifikační průkaz
396

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice, podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004

396/1 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
396/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jaroslava Moserová (VVVK) Josef Jařab (VZOB) 18. schůze č.525  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Maďarsko, Česká republika, rovnocennost diplomů, uznání dokladů o odborné kvalifikaci
406

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Šuly a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

406/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
406/2 SKKZ
 • schvaluje
406/3 UPV
 • pozměňovací návrhy
406/4 VZOB
 • pozměňovací návrhy
Jaroslav Šula (senátor)Karel Barták (senátor)Daniel Kroupa (senátor)František Kroupa (senátor)Ivo Bárek (senátor)Martin Mejstřík (senátor)Martin Mejstřík (VVVK) Jitka Seitlová (SKKZ) Edvard Outrata (UPV) Josef Zoser (VZOB) 18. schůze č.529  - přikazuje
č.571  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory: státní občanství, Československo, udělení občanství, dvojí státní příslušnost, aplikace zákona
407

Vládní návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2005

407/1 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Karel Kühnl(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.533  - schvaluje
Podán: armáda, západní Balkán, Irák, NATO, vojska v zahraničí, Afghánistán, evropská obranná politika
408

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře, rozmísťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací

408/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
408/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
408/3 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Šimonovský(ministr dopravy)František Kopecký (VHZD) Václav Roubíček (VVVK) Jaroslav Horák (VZOB) 18. schůze č.528  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, inteligentní transportní systém, navigační zařízení, mezinárodní spolupráce, satelitní navigace
409

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství

409/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
409/2 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
František Bublan(ministr vnitra)Jaroslav Doubrava (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) 18. schůze č.553  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: organizace EU, Česká republika, cizinecké právo, pomoc uprchlíkům, cizí státní občan, povolení k pobytu, azylové právo
412

Vládní návrh na prodloužení doby působení kontingentu Armády České republiky v souboru mezinárodních opatření k řešení situace v Irácké republice v roce 2005

412/1 VZOB
 • vyslovuje souhlas
Karel Kühnl(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.534  - schvaluje
Podán: armáda, humanitární pomoc, Irák, vojska v zahraničí, policejní spolupráce
415

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

415/1 VVVK
 • schvaluje
415/2 VEU
 • schvaluje
Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Zlatuška (VVVK) Alena Gajdůšková (VEU) 18. schůze č.523  - schvaluje návrh zákona
č.524  - doprovodné usnesení
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 588/2004 Sb. odborná kvalifikace, uznání diplomu, uznání studia, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, politika zaměstnanosti EU, volný pohyb pracovníků, svoboda poskytovat služby
416

Návrh zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

416/1 VHZD
 • schvaluje
416/2 VEU
 • schvaluje
Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Helena Rögnerová (VEU) 18. schůze č.522  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 594/2004 Sb. vojenské vybavení, nová technologie, mezinárodní obchodní právo, zahraniční obchod, kontrola vývozu
417

Návrh ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo

417/1 VZOB
 • schvaluje
417/2 UPV
 • schvaluje
František Bublan(ministr vnitra)Petr Smutný (VZOB) Jiří Stodůlka (UPV) 18. schůze č.551  - schvaluje návrh zákona
Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 633/2004 Sb. Česká republika, hranice, Německo
418

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

418/1 VHZD
 • zamítá
418/2 UPV
 • zamítá
Miloslava Vostrá(zástupce skupiny poslanců)Josef Vaculík (VHZD) Ondřej Feber (UPV) 18. schůze č.526  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: vlastnictví, družstvo, vlastnický podíl, závazková odpovědnost, zemědělské družstvo
419

Návrh zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

419/1 VZOB
 • schvaluje
Karel Kühnl(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.531  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 585/2004 Sb. armáda, válečné právo, základní vojenská služba, zálohy, vojenský výcvik, dobrovolná vojenská služba, vojenské cvičení
420

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

420/1 VZOB
 • schvaluje
Karel Kühnl(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 18. schůze č.532  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 586/2004 Sb. armáda, válečné právo, základní vojenská služba, zálohy, vojenský výcvik, dobrovolná vojenská služba, civilní služba, vojenské cvičení
421

Návrh zákona o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů

421/1 VZSP
 • schvaluje
Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) 18. schůze č.535  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 587/2004 Sb. základní vojenská služba, derogace, civilní služba
423

Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky

423/1 VHZD
 • schvaluje
423/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Robert Kolář (VHZD) Ondřej Feber (UPV) 18. schůze č.538  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 590/2004 Sb. poslanec parlamentu, odměňování, finanční příjem členů parlamentu, mzda, prémie, politika úsporných opatření, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správy
426

Návrh zákona o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování

426/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
426/2 UPV
 • pozměňovací návrhy
426/3
 • souhrnné pozměňovací návrhy
Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Robert Kolář (VHZD) (PN) Ondřej Feber (UPV) 18. schůze č.545  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 626/2004 Sb. poslanec parlamentu, odměňování, finanční příjem členů parlamentu, mzda, prémie, politika úsporných opatření, soudce a státní zástupce, ústřední orgány státní správy
427

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

427/1 UPV
 • schvaluje
427/2 VEU
 • schvaluje
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) Adolf Jílek (VEU) 18. schůze č.540  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 630/2004 Sb. odměňování, pracovník v zahraničí, stanovení mzdy, státní zástupce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, Eurojust
428

Návrh zákona o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

428/1 UPV
 • schvaluje
428/2 VEU
 • schvaluje
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) Adolf Jílek (VEU) 18. schůze č.541  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 629/2004 Sb. právo EU, Evropská unie, soudní spolupráce, právo EU - vnitrostátní právo, řešení sporů, pohraniční oblast, právní pomoc, soudní spolupráce EU v trestních věcech, občan EU
429

Návrh zákona o evropské společnosti

429/1 UPV
 • schvaluje
429/2 VEU
 • schvaluje
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubín (UPV) Jiří Skalický (VEU) 18. schůze č.542  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 627/2004 Sb. evropská společnost, podnikové vedení, evropský podnik, zaměstnanec, ochrana akcionářů, akcionář
430

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti

430/1 UPV
 • schvaluje
430/2 VEU
 • nezabývat se
Pavel Němec(ministr spravedlnosti)Jaroslav Kubín (UPV) Jiří Skalický (VEU) 18. schůze č.543  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 628/2004 Sb. evropská veřejná služba, evropská společnost, evropský úředník, zaměstnanec (EU), evropský podnik, zaměstnanec
431

Návrh zákona o správních poplatcích

431/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
431/2 VUZP
 • schvaluje
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Soňa Paukrtová (VHZD) Petr Fejfar (VUZP) 18. schůze č.536  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 634/2004 Sb. veřejná správa, daňové orgány, ceník, režijní náklady
432

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích

432/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
432/2 VUZP
 • záznam z jednání
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Soňa Paukrtová (VHZD) Petr Fejfar (VUZP) 18. schůze č.537  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 635/2004 Sb. veřejná správa, režijní náklady
435

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

435/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
435/2 VUZP
 • schvaluje
435/3 VEU
 • pozměňovací návrhy
Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Ivan Adamec (VHZD) Miroslav Škaloud (VEU) Jiří Brýdl (VUZP) 18. schůze č.550  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 670/2004 Sb. energetická politika, odvětví energetiky, elektrárenský průmysl, veřejná správa, plynárenský průmysl, podpora podnikání, regulace trhu
436

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb. a zákona č. 418/2004 Sb. a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb.

436/1 UPV
 • odročuje jednání
436/7 UPV
 • doporučuje
436/2 VVVK
 • odročuje jednání
436/3 VUZP
 • doporučuje Senátu odročit
436/4 SKKZ
 • odročuje jednání
436/5 VZOB
 • odročuje jednání
436/6 VZOB
 • doporučuje
Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Liška (senátor)Karel Tejnora (senátor)František Kopecký (senátor)Alexandr Novák (senátor)Jiří Pospíšil (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Pavel Eybert (senátor)Ivan Adamec (senátor)Tomáš Julínek (senátor)Zdeněk Bárta (senátor)Václava Domšová (senátorka)Jan Ruml (senátor)Josef Jařab (senátor)Martin Mejstřík (senátor)Karel Barták (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Petr Pithart (senátor)Jaroslava Moserová (senátorka)Jiří Stodůlka (UPV) Jiří Brýdl (VUZP) Jan Hadrava (SKKZ) Josef Zoser (VZOB) Josef Pavlata (VVVK) 18. schůze č.544  - přikazuje
Podán: Lhůta pro výbory: hlasování, rozdělení na volební kraje, korespondenční hlasování, parlamentní volby, konečný volební seznam
437

Stanovisko Výboru pro záležitosti Evropské unie a Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury ke schválenému textu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu

Jiří Skalický(zástupce výboru Senátu)
  18. schůze č.539  - bere na vědomí
  Podán:
  441

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.

  441/1 VHZD
  • nezabývat se
  Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Robert Kolář (VHZD) 18. schůze č.556  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 690/2004 Sb. podpora podnikání, malá a střední průmyslová odvětví, státní podpora
  442

  Návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy a o změně zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

  442/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) 18. schůze č.565  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2005 Sb. zemědělská politika, převod vlastnictví, veřejný majetek, zrušení společnosti
  443

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.

  443/1 VHZD
  • schvaluje
  443/2 VEU
  • schvaluje
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Helena Rögnerová (VEU) 18. schůze č.558  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 691/2004 Sb. daňový systém, daň, zkrácení daně, vyhýbání se daním, vybírání daní, daňové orgány, mezinárodní spolupráce, finanční kontrola, pohledávka
  444

  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003

  444/1 VHZD
  • zamítá
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) 18. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 5/2005 Sb. převoditelný cenný papír, finanční ztráta, umořování
  445

  Návrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  445/1 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  445/2 UPV
  • zamítá
  445/3 VEU
  • zamítá
  445/4 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Milada Emmerová(ministr zdravotnictví)Josef Novotný (VZSP) Karel Tejnora (VEU) Ladislav Macák (UPV) Jitka Seitlová (VUZP) 18. schůze č.560  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: ochrana proti hluku, hluk, hluková zátěž, hladina hluku
  446

  Návrh zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice

  446/1 VZOB
  • schvaluje
  Cyril Svoboda(ministr zahraničních věcí)Josef Jařab (VZOB) 18. schůze č.569  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 4/2005 Sb. kulturní dědictví, ochrana kulturního dědictví, Irák, kulturní majetek
  447

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

  447/1 VUZP
  • schvaluje
  447/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Vladimír Schovánek (VUZP) František Kopecký (VHZD) 18. schůze č.568  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 3/2005 Sb. těžební průmysl, odborná kvalifikace, geologie, plynárenský průmysl, průzkum nerostných surovin, těžba ropy, princip vzájemného uznávání
  448

  Návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  448/1 VHZD
  • zamítá
  448/2 SKRV
  • schvaluje
   Robert Kolář (VHZD) Josef Vaculík (SKRV) 18. schůze č.559  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 676/2004 Sb. zkrácení daně, ochrana spotřebitele, značení zboží nálepkami, alkoholický nápoj, chemický alkohol, označení výrobku
  449

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  449/1 VHZD
  • záznam z jednání
  449/2 VZSP
  • schvaluje
  449/3 VEU
  • schvaluje
  Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Helena Rögnerová (VEU) Alena Palečková (VZSP) 18. schůze č.557  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 669/2004 Sb. rodina, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, manželé, odpis, dítě
  450

  Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

  450/1 VUZP
  • schvaluje
  450/2 VEU
  • schvaluje
  Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Luděk Sefzig (VEU) 18. schůze č.567  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 695/2004 Sb. ochrana životního prostředí, politika životního prostředí EU, průmyslové znečišťování, snižování plynných emisí, obchodovatelné emisní povolení, znečišťující příměsi v atmosféře, skleníkový plyn, prevence environmentálních rizik
  451

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  451/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Dostál(ministr kultury)Zdeněk Bárta (VVVK) 18. schůze č.562  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2005 Sb.
  452

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

  452/1 UPV
  • schvaluje
  Ivan Langer(poslanec)Pavel Janata (UPV) 18. schůze č.561  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 692/2004 Sb. veřejná bezpečnost, převoz nemocných, zdravotnická služba, veřejný pořádek, zdravotní personál, trestný čin proti osobám, trestný čin proti majetku, zdraví veřejnosti, první pomoc
  456

  Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

  456/1 VHZD
  • nezabývat se
  Milan Šimonovský(ministr dopravy)Milan Balabán (VHZD) 18. schůze č.555  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 668/2004 Sb. železniční doprava, záruka úvěru, podpora modernizace, kolejové vozidlo
  458

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

  458/1 VHZD
  • schvaluje
  458/2 VUZP
  • schvaluje
  František Beneš(poslanec)Alexandr Novák (VHZD) Jaroslav Mitlener (VUZP) 18. schůze č.564  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 694/2004 Sb. přírodní zdroje, energetická politika, hospodaření se zdroji, úspora energie, vytápění, ekologická norma, označení výrobku
  468

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

  468/1 VHZD
  • schvaluje
  Josef Vaculík(zástupce Senátu)Soňa Paukrtová (VHZD) 18. schůze č.563  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 693/2004 Sb. zemědělská výroba, spotřební daň, minerální olej, daňová asignace
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky