Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
3. schůze Senátu v 4. funkčním období

jiný

 • 16 - Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael
 • 17 - Žádost prezidenta o vyslovení souhlasu se jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jiří Mucha)
 • 18 - Informace o nasazení 9. zesílené roty
 • 19 - Informace vlády o vojenských cvičeních AČR
 • 20 - Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech sil NATO
 • 21 - Zpráva o peticích doručených Senátu v roce 2002
 • 24 - Trestní stíhání - V. Železný
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
16

Informace vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Státu Izrael přes území České republiky

16/1 VZOB
 • bere na vědomí
Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
  Jiří Pospíšil (VZOB) 3. schůze č.50  - bere na vědomí
  Podán:
  17

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jiří Mucha)

  17/1 UPV
  • vyslovuje souhlas
  17/2 VVVK
  • vyslovuje souhlas
  Václav Havel(prezident republiky)
   Jiří Stodůlka (UPV) Václav Jehlička (VVVK) 3. schůze č.47  - schvaluje
   č.48  - vyslovuje souhlas
   Podán:
   18

   Informace vlády ČR o nasazení 9. zesílené roty radiační, chemické a biologické ochrany v rámci protiteroristické operace "Trvalá svoboda"

   18/1 VZOB
   • bere na vědomí
   Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 3. schůze č.51  - bere na vědomí
   Podán: Česká republika, vojska v zahraničí, Afghánistán, ministerská odpovědnost
   19

   Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2003

   19/1 VZOB
   • bere na vědomí
   Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 3. schůze č.52  - bere na vědomí
   Podán: armáda, NATO, vojenská spolupráce, akční program, vojenské cvičení
   20

   Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2002 do 30. září 2002

   20/1 VZOB
   • bere na vědomí
   Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 3. schůze č.53  - bere na vědomí
   Podán: mezinárodní bezpečnost, NATO, Česká republika, vojenský letoun, vojenské letectvo, pozemní vojska, vojenská spolupráce
   21

   Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2002 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2002

   František Mezihorák (senátor)
    3. schůze č.49  - bere na vědomí
    Podán:
    24

    Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Vladimíra Železného

    Mandátový a imunitní výbor(senátoři)
     Soňa Paukrtová (MIV) 3. schůze č.54  - vyslovuje souhlas
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky