(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (schválen)
 4. Balíček dokumentů proti financování terorismu
  /evropský senátní tisk č. N 077/13N 078/13N 079/13N 080/13N 081/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Balíček dokumentů k oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie
  /evropský senátní tisk č. N 087/13K 088/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. - 17. prosince 2021
  /senátní tisk č. 177/ (přerušeno do 14:30)
 7. Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam  (zvolení Petr Blažek a Daniel Kroupa)
 8. Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. - 17. prosince 2021
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam  (závěrečné usnesení přijato )
 9. Návrh usnesení Senátu k mimořádným aktivitám ruské armády na hranicích Ukrajiny
  Stenozáznam  (závěrečné usnesení přijato )
 10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti
  /evropský senátní tisk č. K 076/13/Stenozáznam
 11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor
  /evropský senátní tisk č. K 094/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Jirsy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam  (přikázán)
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  /senátní tisk č. 147/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 14. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2022
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.