(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Petice Voda je život
  /senátní tisk č. 279/Stenozáznam  (projednáno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 108/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona o občanských průkazech
  /senátní tisk č. 109/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
  /senátní tisk č. 110/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh stavebního zákona
  /senátní tisk č. 105/Stenozáznam  (zamítnut)
 6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
  /senátní tisk č. 106/Stenozáznam  (zamítnut)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.