(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh usnesení Senátu k problematice dotačních programů pro podnikatele poskytovaných státem v souvislosti s vládními opatřeními vyhlašovanými v návaznosti na nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
  Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 46/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a o změně některých dalších zákonů
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (přikázán)
 5. Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh usnesení Senátu k 30. výročí Visegrádské skupiny
  Stenozáznam  (schváleno)
 7. Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci v důsledku platných mimořádných opatření v sociálních službách
  Stenozáznam  (schváleno)
 8. Návrh usnesení Senátu k čerpání finančních prostředků z ESF+ pro plánovací období 2021 - 2027
  Stenozáznam  (odročeno do příští schůze Senátu)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.