(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 12. funkčním období


  1. Volba předsedy Senátu
    Stenozáznam  (Miloš Vystrčil zvolen předsedou Senátu)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.