(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 3. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. - 19. října 2018
  /senátní tisk č. 343/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Informace vlády ČR o výsledcích mimořádné Evropské Rady k brexitu, která se konala 25. 11. 2018
  /senátní tisk č. 14/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 3. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 13. - 14. prosince 2018
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 2/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.