(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
 2. Slib senátorů
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
 4. Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů
 5. Ustavení Mandátového a imunitního výboru
 6. Volba předsedy Senátu
 7. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
 8. Volba místopředsedů Senátu
 9. Potvrzení volby předsedy MIV
 10. Stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci
 11. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
 12. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
 13. Ustavení výborů Senátu
 14. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
 15. Ustavení komisí Senátu
 16. Volba předsedů komisí Senátu
 17. Stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
 18. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
 19. Schválení zasedacího pořádku
   (poslední bod jednání před polední přestávkou)

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0