(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 1. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Slib senátorů
   (všichni senátoři složili slib bez výhrad)
 3. Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise a o volbě jejích funkcionářů
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 4. Volba předsedy Senátu
  Stenozáznam
 5. Stanovení počtu místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (Senát určil, že bude mít 4 místopředsedy)
 6. Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů
  Stenozáznam  (Senát zřídil MIV)
 7. Ustavení Mandátového a imunitního výboru
  Stenozáznam  (Senát ustavil MIV)
 8. Volba místopředsedů Senátu
  Stenozáznam  (Senát zvolil mstopředsedy Senátu Ivo Bárka, Miluši Horskou, Přemysla Sobotku a Zdeňka Škromacha)
 9. Potvrzení volby předsedy Mandátového a imunitního výboru
  Stenozáznam  (Senát potvrdil ve funkci předsedy MIV Jiřího Oberfalzera)
 10. Stanovení počtu ověřovatelů
  Stenozáznam  (stanoví počet 14-ti ověřovatelů)
 11. Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu
  Stenozáznam  (schvaluje nominaci ověřovatelů)
 12. Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (zřízeny výbory Senátu)
 13. Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
  Stenozáznam  (Senát stanovil počty členů výborů Senátu a komisí )
 14. Schválení zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 15. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor platně zvoleni
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 16. Slib senátora
   (slib složil senátor Miroslav Antl)
 17. Ustavení výborů Senátu
  Stenozáznam  (Senát ustavil své výbory)
 18. Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
  Stenozáznam  (Senát potvrdil volbu předsedů výborů)
 19. Ustavení komisí Senátu
  Stenozáznam  (Senát ustavil komise Senátu)
 20. Volba předsedů komisí Senátu
  Stenozáznam  (Senát zvolil předsedy komisí)
 21. Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
  Stenozáznam  (Senát stanovil počty)
 22. Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
  Stenozáznam  (Senát zvolil členy delegací)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.