(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 3. schůze Senátu v 6. funkčním období


 1. Vládní návrh na vyslání polní nemocnice Role 2E Armády České republiky do sestavy Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu
  /senátní tisk č. 16/Stenozáznam  (schváleno)
 2. Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Jiřího Čunka
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (schváleno)
 3. Návrh na změny ve složení orgánů Senátu
   (schváleno)
 4. Potvrzení volby předsedů výborů
   (potvrzena volba)
 5. Návrh usnesení Senátu k pověření dalších senátorů odůvodnit senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a změně některých dalších zákonů při projednávání v Poslanecké sněmovně
   (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.