Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 107 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 66 - Změny Přílohy I a Přílohy II Mez. úml. proti dopingu ve sportu
 • 93 - Dohoda ČR-Finsko o změně a ukončení platných Dohod o podpoře investic

jiný

 • 62 - Zpráva o ŽP ČR 2019
 • 88 - 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2021
 • 91 - Konvergenční program České republiky (duben 2021)
 • 101 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2020
 • 102 - Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020
 • 104 - Informace o nasazení sil AČR v roce 2020
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
62

Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

62/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
66

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

66/1 VVVK 66/2 VZOB Andrej Babiš(předseda vlády)Jaromíra Vítková (VVVK) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, Česká republika, chemický výrobek, ratifikace dohody, sport, dopování, farmaceutický výrobek, hormon, povzbuzující prostředek, Světová antidopingová agentura
88

1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021

88/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, NATO, Česká republika, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, pozemní vojska, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
91

Konvergenční program České republiky (duben 2021)

91/1 VHZD 91/2 VEU Alena Schillerová(ministr financí)
  Vladislav Vilímec (VHZD) (VEU) Podán:
  93

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót

  93/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Tomáš Czernin (VZOB) Podán: Česká republika, Finsko, vypovědění smlouvy, ochrana investic, podpora investic
  101

  Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020

  Hana Továrková(předseda ČTÚ)
   (VHZD) (SKSP) Podán:
   102

   Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020

   Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
    (VHZD) (UPV) Podán:
    104

    Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2020

    Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, rozpočet, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
    107

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

    Lumír Kantor (senátor)
     Podán:
     162

     Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

     162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
      František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
      205

      Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

      205/1 UPV 205/2 VHZD 205/3 VUZP 205/4 SKUCR Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) Zdeněk Hraba (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      K 025/13
      Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem

      (6407/21)
      COM (2021) 70

      Česká verze
      doručena dne 24.2.2021
      Historie tisku EU
      VEU
      Jiří Dušek

      2.6.2021
      č. 77 K 025/13/03
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo obrany České republiky 
      IPEX

      normalizacekosmický průmyslprůmyslová spoluprácevztahy mezi průmyslem a výzkumemevropská obranná politikanovinkavýzkum a vývojtransfer technologieakční programletecký průmysl
      Registr Rady EU

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Jana Zatloukalová