Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

mezinárodní smlouva

 • 40 - Změna přílohy VII - Göteborský protokol
 • 41 - Změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů

jiný

 • 42 - Petice "Zahrádkářský zákon"
 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ
 • 279 - Petice Voda je život

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
40

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol), přijatá v Ženevě dne 13. prosince 2019

40/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Renata Chmelová (VUZP) Ladislav Faktor (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: znečišťování životního prostředí, opatření na kontrolu znečištění, Česká republika, prevence znečištění, znečišťování stratosféry, znečišťování atmosféry, acidifikace životního prostředí, mezinárodní úmluva, ozon, látky znečišťující stratosféru
41

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: nakládání s odpadem, přeshraniční doprava, ratifikace dohody, přeshraniční spolupráce, nebezpečný odpad, zneškodňování odpadu
42

Petice pro přijetí Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (Zahrádkářský zákon)

Stanislav Kozlík
  (VVVK) Podán:
  117

  Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

  Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
   Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
   162

   Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

   162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
    František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
    205

    Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

    205/1 UPV 205/2 VHZD 205/3 VUZP 205/4 SKUCR Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) Zdeněk Hraba (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
    279

    Petice Voda je život

    Michal ChromecRadek Novotný
     (VVVK) Petr Šilar (VHZD) Petr Holeček (VUZP) Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 002/13
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení úlohy Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci připravenosti na krize a jejich řešení, pokud se týče léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

     (12971/20)
     COM (2020) 725

     Česká verze
     doručena dne 16.11.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Raduan Nwelati

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZ
     • Usnesení přijato
     • 17.2.2021

      

     IPEX

     krizové řízenízdravotnická legislativaEvropská agentura pro léčivé přípravkyfarmaceutický výrobekzdravotní inspekceepidemieprostředky zdravotnické techniky
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 003/13
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

     (12972/20)
     COM (2020) 726

     Česká verze
     doručena dne 16.11.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Raduan Nwelati

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZ
     • Usnesení přijato
     • 17.2.2021

      

     IPEX

     zdravotní rizikoEvropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocíepidemiologieepidemiezdravotní inspekceprevence nemocípřeshraniční spolupráce
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 004/13
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách, kterým se zrušuje rozhodnutí 1082/2013/EU

     (12973/20)
     COM (2020) 727

     Česká verze
     doručena dne 16.11.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Raduan Nwelati

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZ
     • Usnesení přijato
     • 17.2.2021

      

     IPEX

     infekční nemocnaléhavá pomockrizové řízeníepidemiologievýměna informacíepidemiezdraví veřejnostiprevence nemocípřeshraniční spolupráce
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 007/13
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (Akt o správě dat)

     (13351/20)
     COM (2020) 767

     Česká verze
     doručena dne 25.11.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Čunek

      
     Ministerstvo průmyslu a obchodu 
     IPEX

     správní spoluprácejednotný trhochrana údajůveřejné vlastnictvípřenos datprávo na opakované použití informacívýměna informacízpřístupňování informacíukládání a vyhledávání informacíosobní údaje
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc
     K 005/13
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám

     (12974/20)
     COM (2020) 724

     Česká verze
     doručena dne 16.11.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Raduan Nwelati

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZ
     • Usnesení přijato
     • 17.2.2021

      

     IPEX

     zdravotní inspekceprevence nemocímezinárodní spolupráceepidemiologieprostředky zdravotnické technikyinfekční nemocEvropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocízdravotní riziko
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 008/13
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálním výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu

     (13158/20)
     COM (2020) 761

     Česká verze
     doručena dne 26.11.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Raduan Nwelati

      
     Ministerstvo zdravotnictvíVZ
     • Usnesení přijato
     • 20.1.2021

      

     IPEX

     antimikrobiální rezistencestanovování cen léčivých přípravkůfarmaceutická legislativazdravotní péčevýzkum a vývojstrategie EUkonkurenceschopnostfarmaceutický průmyslnovinkabezpečnost dodávky
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 015/13
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013

     (14088/20)
     COM (2020) 824

     Česká verze
     doručena dne 16.12.2020
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

      
     Ministerstvo průmyslu a obchodu 
     IPEX

     obnovitelná energiesnižování plynných emisíspolupráce v oblasti energetikyprojekt společného zájmutransevropská síťenergetická rozvodná síťbezpečnost dodávkyelektrická energiezásobování plynemrozvod elektřiny
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík