Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 3 - Dohoda o mezinárodní finanční korporaci
 • 301 - Akta Světové poštovní unie
 • 302 - Ženevský akt Lisabonské doh. o označeních původu a zem.označ.
 • 306 - Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích
 • 309 - Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba
 • 341 - Změna Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

jiný

 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ
 • 279 - Petice Voda je život
 • 300 - Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021
 • 305 - Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2020
 • 307 - 2. doplněk k účasti sil AČR na voj, cvičeních
 • 310 - Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2020

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
3

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020

Alena Schillerová(ministr financí)Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, hlasování, Světová banka, Mezinárodní finanční korporace
117

Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
  Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
  162

  Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

  162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
   František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
   205

   Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   205/2 VHZD 205/3 VUZP Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Jiří Burian (UPV) (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
   279

   Petice Voda je život

   Michal ChromecRadek Novotný
    (VVVK) Podán:
    300

    Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021

    300/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, vojska v zahraničí, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
    301

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě

    301/1 VHZD 301/2 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: specializovaná instituce OSN, Světová poštovní unie, ratifikace dohody, poštovní služba
    302

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

    302/1 VHZD 302/2 VZOB Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, původní výrobek, osvědčení o původu
    305

    Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2020

    305/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
    306

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie, podepsaná dne 5. května 2020 v Bruselu

    306/1 VHZD 306/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: členský stát EU, Česká republika, vypovědění smlouvy, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic
    307

    2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

    307/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
    309

    Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", podepsaného v Niamey dne 28. dubna 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013

    309/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Francie, Niger, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Sahel
    310

    Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2020

    310/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: mezinárodní bezpečnost, Česká republika, vojenský letoun, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, pozemní vojska, vojenská spolupráce
    312

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

    Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováPodán:
     341

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Gándhínagaru dne 22. února 2020

      Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, ratifikace dohody, ochrana zvířat, živočišná říše
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky