Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

mezinárodní smlouva

 • 278 - Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba
 • 293 - Změny k Úmluvě o práci na moři
 • 295 - Změny příl. 2 a 3 Dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptáků

jiný

 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ
 • 279 - Petice Voda je život
 • 280 - Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí
 • 300 - Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
117

Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
  Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
  162

  Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

  162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
   František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
   205

   Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

   205/2 VHZD 205/3 VUZP Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Jiří Burian (UPV) (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
   278

   Návrh na přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil "Takuba", sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil "Serval", sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013

   278/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Pavel Fischer (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: armáda, Mali, NATO, vojska v zahraničí, profesionální armáda, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly
   279

   Petice Voda je život

   Michal ChromecRadek Novotný
    (VVVK) Podán:
    280

    Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí

    Eva Zamrazilová
     (VHZD) Podán:
     293

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Změny z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijaté na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018

     Jana Maláčová(VZSP) (VZOB) Podán: námořní doprava, pracovní podmínky, Mezinárodní organizace práce, posádka
     295

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v Durbanu dne 8. prosince 2018

     295/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VZOB) Podán: environmentální politika, spolupráce v oblasti životního prostředí, ochrana živočišné říše, ptáci
     300

     Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2021

     Lubomír Metnar(ministr obrany)Podán: armáda, vojska v zahraničí, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky