Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

mezinárodní smlouva

 • 163 - Dohoda ČR Botswana dvojí zdanění
 • 167 - Smlouva ČR - Bangladéš o zamezení dvojímu zdanění
 • 186 - Smlouva o vydávání mezi ČR a Argentinou
 • 187 - Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
 • 188 - Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
 • 189 - Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí

jiný

 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 168 - Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2020
 • 190 - Zpráva o ŽP ČR 2018
 • 191 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
 • 192 - Zpráva o peticích za rok 2019
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
117

Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
  Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
  163

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019

  163/1 VHZD 163/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Botswana, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
  167

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019

  167/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Bangladéš
  168

  Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

  Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán: armáda, politika spolupráce, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
  186

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019)

  Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Podán: Argentina, Česká republika, soudní spolupráce, policejní spolupráce, mezinárodní trestní právo, vydání
  187

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017

  Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Podán: mezinárodní dohoda, kosmická přeprava, ratifikace dohody, kosmická loď, vesmírná technologie, nosná raketa, Evropská kosmická agentura
  188

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí

  Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Podán: námořní doprava, námořní právo, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, námořní lodivodské služby
  189

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí

  Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Podán: námořní doprava, Mezinárodní námořní organizace, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, nákladní loď
  190

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2018

  Richard BrabecPodán: environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
  191

  Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019

   
   Podán:
   192

   Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2019, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2019 a Výroční zpráva za rok 2019 pro mediální oblast

   Jiří Drahoš(zástupce výboru Senátu)
    Podán:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky