Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

mezinárodní smlouva

 • 128 - Dohoda mezi ČR a Arménií o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání
 • 167 - Dohoda ČR-Finsko o změně a ukončení platných Dohod o podpoře investic
 • 168 - Dohoda o Mezinárodní finanční korporaci
 • 169 - Změna Dohody mezi ČR a VB o podp.a vzáj. ochr. investic
 • 171 - Smlouva mezi ČR a Kosovem o zamezení dvojímu zdanění
 • 179 - Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
 • 180 - Protokol o výsadách a imunitách EUTELSAT
 • 181 - Akta Světové poštovní unie
 • 182 - Pravidla pro zabránění srážkám na moři
 • 183 - Dohoda Korea ČR letecká doprava
 • 184 - Dohoda ČR Německo - Labská vodní cesta
 • 186 - Dohoda mezi ČR a Rakouskem o ukončení platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic
 • 187 - Dohoda mezi ČR a Švédskem o ukončení platnosti Dohody o podpoře a ochraně investic
 • 192 - Smlouva mezi ČR a San Marino o zamezení dvojímu zdanění

jiný

 • 170 - Zpráva o ŽP ČR 2020
 • 176 - Návrh na působení sil MO v Polské republice
 • 178 - Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2022
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
128

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957 (Praha, 9. června 2021)

128/1 UPV 128/2 VZOB Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jan Holásek (UPV) (VZOB) Podán: Česká republika, Arménie, mezinárodní spolupráce, dvoustranná dohoda, výkon trestu, vydání, evropský zatýkací rozkaz
167

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky o změně a ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské federální republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsané 6. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót

167/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Zbyněk Stanjura(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
168

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů Mezinárodní finanční korporace č. 273. ze dne 16. dubna 2020

168/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Zbyněk Stanjura(ministr financí)Herbert Pavera (VHZD) Podán: Lhůta pro výbory:
169

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót

169/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Zbyněk Stanjura(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
170

Zpráva o životním prostředí České republiky 2020

Richard Brabec(ministr životního prostředí)Anna Hubáčková(ministr životního prostředí)Podán:
171

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013

171/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Zbyněk Stanjura(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
176

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Polské republice za účelem posílení ochrany polsko-běloruské hranice

Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán:
178

Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022

Lubomír Metnar(ministr obrany)Jana Černochová(ministr obrany)(VZOB) Podán:
179

Návrh na sjednání Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017

Karel Havlíček(ministr dopravy)Martin Kupka(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
180

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999

Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jozef Síkela(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
181

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie podepsaná na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 3. až 7. září 2018 v Addis Abebě, a na mimořádném Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 24. až 26. září 2019 v Ženevě

Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Jozef Síkela(ministr průmyslu a obchodu)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
182

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí

Karel Havlíček(ministr dopravy)Martin Kupka(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
183

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách

Karel Havlíček(ministr dopravy)Martin Kupka(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
184

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021

Karel Havlíček(ministr dopravy)Martin Kupka(ministr dopravy)(VHZD) (VUZP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
186

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic, která byla sjednána formou výměny nót

Zbyněk Stanjura(ministr financí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
187

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót

Zbyněk Stanjura(ministr financí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
192

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021

Zbyněk Stanjura(ministr financí)Podán: Lhůta pro výbory:
Tisky EU
Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky