Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 2 - Zákon o platu představitelů státní moci
 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů
 • 336 - Novela volebních zákonů

mezinárodní smlouva

 • 1 - Akta Světové poštovní unie
 • 320 - Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
 • 323 - Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost
 • 324 - Úml. o ochraně rostlin a živočichů
 • 326 - Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci

jiný

 • 265 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
 • 283 - Petice Braňme média veřejné služby!
 • 314 - Petice na podporu biotroniky
 • 321 - Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2019
 • 322 - Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2018
 • 325 - 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018
 • 328 - Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2018
 • 343 - Zasedání ER - závěry
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
1

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu

Marta Nováková(ministr průmyslu a obchodu)Podán:
2

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Podán: Lhůta pro Senát:
265

Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Veronika SunBohumil BartošekJiří Pokorný
  (VVVK) (VZOB) Podán:
  276

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

  276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán:
  283

  Petice Braňme média veřejné služby!

  Alena Švejnohová
   (VVVK) (SKSP) Podán:
   314

   Petice na podporu biotroniky

   Dobromila Přibylová
    Peter Koliba (VVVK) Podán:
    320

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017

    320/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
    321

    Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2019

     (VZOB) Podán:
    322

    Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2018

    Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán:
    323

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu

    323/1 VZSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Žaloudík (VZSP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
    324

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017

    324/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Renata Chmelová (VUZP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
    325

    2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

    Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán:
    326

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017)

    Antonín Staněk(ministr kultury)(VVVK) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
    328

    Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2018

    Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán:
    336

    Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

    336/1 UPV 336/2 VUZP Jan Hamáček(ministr vnitra)Jiří Dienstbier (UPV) Jan Horník (VUZP) Podán:
    343

    Zasedání Evropské rady (18. října 2018) - závěry

    343/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
     Václav Hampl (VEU) Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 159/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

     (9606/18)
     COM (2018) 391

     Česká verze
     doručena dne 5.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     7.11.2018
     č. 286 N 159/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 
     IPEX

     finanční nástroje Společenstvípomoc Společenstvíčlenský stát EUsprávní reformastrukturální úpravahospodářské sbližovánínečlenská země Eurozónyprogram Společenstvíreforma základních institucí
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc
     N 174/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

     (10154/18)
     COM (2018) 472

     Česká verze
     doručena dne 15.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     7.11.2018
     č. 291 N 174/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 
     IPEX

     boj proti zločinupomoc obětem trestné činnostiorganizovaný zločinpočítačová kriminalitaterorismusjustice a vnitřní věcipřeshraniční spoluprácefondy ESvýměna informací
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Kateřina Kramešová
     N 173/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

     (10151/18)
     COM (2018) 473

     Česká verze
     doručena dne 15.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     7.11.2018
     č. 291 N 173/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 
     IPEX

     migrační politika Společenstvívnější hranice Evropské unievízová politikaSchengenská dohodafondy ES
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Kateřina Kramešová
     N 175/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

     (10153/18)
     COM (2018) 471

     Česká verze
     doručena dne 15.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     7.11.2018
     č. 291 N 175/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 
     IPEX

     vízová politikapomoc uprchlíkůmfondy ESpřeshraniční spoluprácejustice a vnitřní věcizpětná migracekontrola migracívnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenstvíazylové právo
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Kateřina Kramešová
     N 167/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU

     (9980/18)
     COM (2018) 439

     Česká verze
     doručena dne 13.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     7.11.2018
     č. 288 N 167/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo průmyslu a obchodu 
     IPEX

     fondy ESnovinkainvesticedatabázedigitalizace dokumentůtrvale udržitelný rozvojprogram Společenstvíjednotný trhkonkurenceschopnostkapitálový trh
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 169/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027

     (10167/18)
     COM (2018) 434

     Česká verze
     doručena dne 15.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     7.11.2018
     č. 287 N 169/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 
     IPEX

     novinkaumělá inteligencezpracování datprogram Společenstvípoužití výpočetní technikydigitalizace dokumentůdigitální technologie
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 176/11
     Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

     (10226/18)
     COM (2018) 462

     Česká verze
     doručena dne 15.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     7.11.2018
     č. 292 N 176/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
     IPEX

     evropská politika sousedských vztahůpolitika spolupráceprogram Společenstvírozvojová politikafinanční nástroje Společenstvíradioaktivní materiálymírové využití energiejaderná bezpečnost
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0