Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 15 - Dohody o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
 • 19 - Opční protokol k úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

jiný

 • 18 - Zpráva o životním prostředí ČR 2017
 • 21 - Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2019
 • 265 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
 • 283 - Petice Braňme média veřejné služby!
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
15

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018

15/1 VEU Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Jiří Čunek (VEU) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
18

Zpráva o životním prostředí České republiky 2017

Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) Podán:
19

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Marek Hilšer (VZSP) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
21

Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019

Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán:
265

Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

Veronika SunBohumil BartošekJiří Pokorný
  (VVVK) (VZOB) Podán:
  276

  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

  276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán:
  283

  Petice Braňme média veřejné služby!

  Alena Švejnohová
   (VVVK) (SKSP) Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 184/11
   Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

   (13542/18)
   COM (2018) 491

   Česká verze
   doručena dne 26.10.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   15.1.2019
   č. 24 K 184/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 
   IPEX

   Hospodářská a měnová unielegislativní proces ESnárodní parlamentprincip subsidiarityzpráva o činnostilegislativní procesvztahy mezi institucemi
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   K 185/11
   Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality

   (13537/18)
   COM (2018) 490

   Česká verze
   doručena dne 26.10.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   15.1.2019
   č. 24 K 185/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 
   IPEX

   princip subsidiaritylegislativní proces ESvztahy mezi instituceminárodní parlamentzásada proporcionalityzpráva o činnostilegislativní procesinstituce Evropské unie
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   K 186/11
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské Radě, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU

   (13544/18)
   COM (2018) 703

   Česká verze
   doručena dne 26.10.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   15.1.2019
   č. 24 K 186/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 
   IPEX

   instituce Evropské unielegislativní procespolitika Společenstvívztahy mezi institucemiprincip subsidiaritylegislativní proces ESnárodní parlamentzásada proporcionality
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   K 001/12
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě

   (14443/18)
   COM (2018) 770

   Česká verze
   doručena dne 27.11.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Mikuláš Bek

   15.1.2019
   č. 25 K 001/12/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 
   IPEX

   sociální politikainiciativa pro hospodářský růst v Evropěfiskální politikaeurozónainvestiční politikahospodářský růstkomunitární politika zaměstnanostiinvestice EShospodářská politikahospodářská reforma
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská