Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

senátní návrh zákona

 • 319 - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 320 - Úml.o implemen. opatření k boji proti snižování daň. základu
 • 323 - Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost
 • 324 - Úml. o ochraně rostlin a živočichů
 • 326 - Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci

jiný

 • 252 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
 • 265 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
 • 280 - Informace o nasazení sil MO v roce 2017
 • 283 - Petice Braňme média veřejné služby!
 • 314 - Petice na podporu biotroniky
 • 321 - Rozh. vl. o přeletech a průj.ozbroj.sil přes území ČR - 2019
 • 322 - Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 1. pololetí 2018
 • 325 - 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018
 • 328 - Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2018
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
252

Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

252/1 VVVK 252/2 VHZD Jindřiška Budweisrová
  Jaromír Jermář (VVVK) (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) Podán:
  265

  Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

  Veronika SunBohumil BartošekJiří Pokorný
   (VVVK) (VZOB) Podán:
   276

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

   276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán:
   280

   Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017

   280/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán:
   283

   Petice Braňme média veřejné služby!

   Alena Švejnohová
    (VVVK) (SKSP) Podán:
    314

    Petice na podporu biotroniky

    Dobromila Přibylová
     (VVVK) Podán:
     319

     Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jiřího Oberfalzera, Jiřího Voseckého, Jana Horníka, Zbyňka Linharta a Miloše Vystrčila, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

     Ivo Valenta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Jaroslav MalýPodán:
      320

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, která byla podepsána v Paříži dne 7. června 2017

      320/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
      321

      Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2019

       (VZOB) Podán:
      322

      Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2018

      Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán:
      323

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu

      323/1 VZSP Jana Maláčová(ministr práce a sociálních věcí)Jan Žaloudík (VZSP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
      324

      Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017

      Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
      325

      2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

      Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán:
      326

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017)

      Antonín Staněk(ministr kultury)(VVVK) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
      328

      Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2018

      Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky
      <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0