Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 125 - Zákon o JŘ PS a zákon o volbách

mezinárodní smlouva

 • 113 - Změna Dohody mezi ČR a VB o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • 128 - Dohoda mezi ČR a Arménií o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání
 • 144 - Dohoda ČR Německo - Labská vodní cesta

jiný

 • 62 - Zpráva o ŽP ČR 2019
 • 146 - Rozhodnutí o přeletech a průjezdech ozbrojených sil přes ČR - 2022
 • 150 - 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2021
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ

ústavní zákon

 • 124 - Novela Ústavy České republiky
 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
62

Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

62/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Zbyněk Linhart (VUZP) Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
113

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsané v Praze dne 10. července 1990 a změněné výměnou nót provedenou v Praze dne 23. srpna 1991 a 24. října 1991, která byla sjednána formou výměny nót

113/1 VHZD 113/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Spojené království, Česká republika, vypovědění smlouvy, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic
124

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

124/2 SKUCR Jakub Michálek(zástupce skupiny poslanců)(UPV) (SKUCR) (MIV) Podán: poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava, ministr
125

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

125/2 SKUCR Kateřina Valachová(zástupce skupiny poslanců)(UPV) (SKUCR) Podán: poslanec parlamentu, jmenování poslanců, parlamentní volby, jednací řád parlamentu, ministr
128

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání z 13. prosince 1957 (Praha, 9. června 2021)

128/1 UPV 128/2 VZOB Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jan Holásek (UPV) (VZOB) Podán: Česká republika, Arménie, mezinárodní spolupráce, dvoustranná dohoda, výkon trestu, vydání, evropský zatýkací rozkaz
144

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty, podepsaná v Praze a Berlíně dne 20. 7. 2021

144/2 VZOB Karel Havlíček(ministr dopravy)(VHZD) (VUZP) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvoustranná dohoda, plavební síť, vnitrozemská vodní cesta, mezinárodní vodní cesta, Německo
146

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2022

146/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, vojenský letoun, vojska v zahraničí, nadnárodní ozbrojené síly, vstup cizinců
150

2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021

Lubomír Metnar(ministr obrany)Podán:
162

Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

162/1 VHZD 162/2 VZOB 162/3 VUZP Andrej Babiš(předseda vlády)
  František Bradáč (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
  205

  Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

  205/1 UPV 205/2 VHZD 205/3 VUZP 205/4 SKUCR Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Hraba (UPV) Zdeněk Hraba (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky