Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 201 - Zákon o volbách do Evropského parlamentu

senátní návrh zákona

 • 193 - Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 163 - Dohoda ČR Botswana dvojí zdanění
 • 167 - Smlouva ČR - Bangladéš o zamezení dvojímu zdanění
 • 186 - Smlouva o vydávání mezi ČR a Argentinou
 • 187 - Prohlášení o využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana
 • 188 - Pravidlech pro zabránění srážkám na moři
 • 189 - Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí
 • 194 - Změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy
 • 197 - Smlouva ČR Senegal dvojí zdanění
 • 198 - Protokol o výsadách a imunitách EUTELSAT
 • 212 - Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací

jiný

 • 117 - Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020
 • 162 - Stanovisko k VZ NKÚ
 • 168 - Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2020
 • 190 - Zpráva o ŽP ČR 2018
 • 195 - Návrh na působ. sil MO v Mali, Nigeru a Čadu
 • 196 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2019
 • 213 - Informace o vojenských cvičeních za období červenec až prosinec 2019
 • 214 - Zasedání Evropské rady (26. a 27. března 2020) - komentovaný návrh pořadu jednání
 • 215 - Působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v ČR

ústavní zákon

 • 205 - Ústava České republiky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
117

Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020

Martin PýchaJaromír ŘezáčJaroslav ŠvecFrantišek Trnka
  Ladislav Chlupáč (VVVK) (VHZD) Podán:
  162

  Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ

  162/1 VHZD 162/2 VZOB Andrej Babiš(předseda vlády)
   František Bradáč (VHZD) (VUZP) Pavel Fischer (VZOB) Podán:
   163

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019

   163/1 VHZD 163/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Botswana, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva
   167

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019

   167/1 VHZD 167/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Šilar (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, Bangladéš
   168

   Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020

   168/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, politika spolupráce, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
   186

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019)

   186/1 UPV 186/2 VZOB Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Argentina, Česká republika, soudní spolupráce, policejní spolupráce, mezinárodní trestní právo, vydání
   187

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s přijetím Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guyana ve znění změn přijatých dne 4. prosince 2017

   187/1 VHZD 187/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Herbert Pavera (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, kosmická přeprava, ratifikace dohody, kosmická loď, vesmírná technologie, nosná raketa, Evropská kosmická agentura
   188

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři, 1972 (COLREG), ve znění pozdějších rezolucí

   188/1 VHZD 188/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, námořní právo, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, námořní lodivodské služby
   189

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969, ve znění pozdějších rezolucí

   189/1 VHZD 189/2 VZOB Vladimír Kremlík(ministr dopravy)Jaroslav Větrovský (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: námořní doprava, Mezinárodní námořní organizace, loď, ratifikace dohody, mezinárodní úmluva, námořní bezpečnost, nákladní loď
   190

   Zpráva o životním prostředí České republiky 2018

   Richard Brabec(VUZP) Podán: environmentální politika, ochrana životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, zpráva o činnosti, ministerská odpovědnost
   193

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

   Lumír Kantor (senátor)Miluše Horská (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)František Bradáč (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Václav Hampl (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Petr Šilar (senátor)Jiří Čunek (senátor)Milan Štěch (senátor)Hana Žáková (senátorka)Emilie Třísková (senátorka)Jan Horník (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)
    zpravodaj pro 1. čtení - Jan ŽaloudíkPodán:
    194

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019

    Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Česká republika, chemický výrobek, nebezpečná látka, přistoupení k dohodě, ratifikace dohody, pesticidy
    195

    Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu

    195/1 VZOB Lubomír Metnar(ministr obrany)Tomáš Czernin (VZOB) Podán: armáda, Čad, Nigérie, Mali, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, terorismus
    196

    Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019

    196/2 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)
     (VEU) Zdeněk Hraba (UPV) Podán:
     197

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020

     197/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Michal Kortyš (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Senegal, Česká republika, dvojí zdanění, daňová úmluva, daňový trestný čin
     198

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999

     198/1 VHZD Karel Havlíček(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, telekomunikace, satelitní přenos, družice, EUTELSAT
     199

     Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

     Zdeněk Hraba (senátor)
      zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlPodán:
      201

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      201/1 UPV Jan Hamáček(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: volby, Česká republika, evropský volební systém, Evropský parlament, evropské volby
      205

      Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

      205/2 VHZD Lukáš Černohorský(zástupce skupiny poslanců)Jiří Burian (UPV) (SKUCR) Vladislav Vilímec (VHZD) Lukáš Wagenknecht (VUZP) Podán: ústava, pravomoc instituce, kontrolní moc, kontrolní úřad
      212

      Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Stanovy Mezinárodního centra pro registraci seriálových publikací

      Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Podán: publikace, periodikum, vydávání, knihovna
      213

      Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2019

      Lubomír Metnar(ministr obrany)Podán: armáda, NATO, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, nadnárodní ozbrojené síly, vojenské cvičení
      214

      Zasedání Evropské rady (26. a 27. března 2020) - komentovaný návrh pořadu jednání

      Andrej Babiš(předseda vlády)
       (VEU) Podán:
       215

       Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

       Lubomír Metnar(ministr obrany)(VZOB) Podán:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky