Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 263 - Zákon o kompenzačním bonusu - územní samosprávné celky
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin

tisk EU

Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
263

Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků

263/1 VHZD 263/5 VHZD 263/2 VUZP 263/3 UPV 263/4 SKRV Zdeněk Nytra (senátor)Martin Červíček (senátor)Petr Vícha (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Zdeněk Hraba (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jan Tecl (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Vladislav VilímecVladislav Vilímec (VHZD) Miroslav Nenutil (SKRV) Michael Canov (UPV) Zbyněk Linhart (VUZP) 23. schůze č.413  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  364

  Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

  364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
   Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
   odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 047/12
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa

   (6766/20)
   COM (2020) 98

   Česká verze
   doručena dne 11.3.2020
   Historie tisku EU
   VEU
   Petr Orel

   30.6.2020
   č. 177 K 047/12/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo životního prostředí 25. schůze

   IPEX

   čistá technologienovinkapolitika v oblasti změny klimatuprůmyslová politikanakládání s odpademtrvale udržitelný rozvojprevence znečištěnívýrobní politikaakční program
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská