Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
 • 245 - Zákon o volbách do PČR
 • 261 - Zákon o silničním provozu
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin

mezinárodní smlouva

 • 271 - Fiskální pakt
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
225

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

225/1 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 17. schůze č.505  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  245

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  245/1 UPV 245/4 UPV 245/2 VUZP 245/3 SKUCR Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 17. schůze č.506  - odročuje jednání
   Podán: Lhůta pro výbory:
   261

   Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

   261/1 VHZD 261/2 VUZP 261/3 VZSP Ivo Valenta (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Jiří Cieńciała (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Patrik Kunčar (senátor)
    František Bradáč (VHZD) Jaroslav Malý (VZSP) Jiří Carbol (VUZP) 14. schůze č.406  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    271

    Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

    271/1 VHZD 271/2 VEU 271/3 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Petr Šilar (VHZD) Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (SKUCR) Zdeněk Brož (VZOB) 16. schůze č.452  - odročuje jednání
    Podán: Lhůta pro výbory:
    364

    Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

    364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
     Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
     odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 133/11
     Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027

     (8354/18)
     COM (2018) 322

     Česká verze
     doručena dne 4.5.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     25.9.2018
     č. 261 N 133/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 7.8.2018

     VUZP
     • Projednávání přerušeno
     • 17.7.2018

     • Projednávání přerušeno
     • 8.8.2018

     • Usnesení přijato
     • 19.9.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     finanční řízenírozpočtová pravidlavšeobecný rozpočet EScelkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém roce
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 135/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

     (8356/18)
     COM (2018) 324

     Česká verze
     doručena dne 4.5.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     25.9.2018
     č. 263 N 135/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíUPV
     • Usnesení přijato
     • 14.8.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     demokracievšeobecný rozpočet ESfinanční řízeníčlenský stát EUrozpočtová politikarozdělování komunitárních fondůprávní státrozpočtové zdrojeplnění rozpočtu
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jan Grinc
     N 136/11
     Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

     (8357/18)
     COM (2018) 325

     Česká verze
     doručena dne 4.5.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     25.9.2018
     č. 262 N 136/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 18. schůze

     IPEX

     obalový materiáldaň z příjmů právnických osobpříspěvky z HNPplastodpadfinanční kontrolazdroje z DPHcla podle CCT
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 137/11
     Návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

     (8358/18)
     COM (2018) 326

     Česká verze
     doručena dne 4.5.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     25.9.2018
     č. 262 N 137/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 18. schůze

     IPEX

     odpadfinanční kontrolaplastčlenský stát EUdaň z příjmů právnických osobkomise ESvlastní zdrojeobalový materiál
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 138/11
     Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

     (8359/18)
     COM (2018) 327

     Česká verze
     doručena dne 4.5.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     25.9.2018
     č. 262 N 138/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 18. schůze

     IPEX

     národní důchoddaň z příjmů právnických osobobalový materiálvlastní zdrojedaň z přidané hodnotyplastfinanční kontrolaodpadnárodní implementace práva Společenství
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 139/11
     Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty

     (8360/18)
     COM (2018) 328

     Česká verze
     doručena dne 4.5.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     25.9.2018
     č. 262 N 139/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 18. schůze

     IPEX

     členský stát EUfinanční kontrolazdroje z DPHdaň z přidané hodnoty
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     K 134/11
     Sdělení Komise Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání Víceletý finanční rámec na období 2021-2027

     (8353/18)
     COM (2018) 321

     Česká verze
     doručena dne 4.5.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     25.9.2018
     č. 261 K 134/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 7.8.2018

     VUZP
     • Projednávání přerušeno
     • 17.7.2018

     • Projednávání přerušeno
     • 8.8.2018

     • Usnesení přijato
     • 19.9.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     celkové výdaje, z nichž část není splatná v rozpočtovém rocefinancování rozpočtu Společenstvívšeobecný rozpočet ESrozpočtová politikarozpočtová pravidlafinanční řízení
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 150/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013

     (9634/18)
     COM (2018) 393

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     16.10.2018
     č. 274 N 150/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zemědělstvíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 10.10.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     zemědělské výdajespolečná zemědělská politikaEvropský zemědělský orientační a záruční fondpodpora zemědělstvízemědělská výrobarozvoj venkovafinanční pomockontrola managementu
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 151/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

     (9645/18)
     COM (2018) 392

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     16.10.2018
     č. 274 N 151/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zemědělstvíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 10.10.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     podpora zemědělstvíčlenský stát EUmanažerské plánováníspolečná zemědělská politikaudržitelné zemědělství
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 152/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013

     (9556/18)
     COM (2018) 394

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     16.10.2018
     č. 274 N 152/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zemědělstvíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 10.10.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     zemědělský výrobekznačení zboží nálepkamioznačení původuspolečná organizace trhupodpora zemědělstvíoznačení výrobkuinformace pro spotřebiteleokrajové územízemědělská výroba
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 153/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace

     (9615/18)
     COM (2018) 387

     Česká verze
     doručena dne 29.5.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Libor Michálek

     16.10.2018
     č. 278 N 153/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 10.10.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     investice EShospodářská a sociální soudržnoststabilizace hospodářstvífinanční pomocveřejné financeveřejná investicepomoc Společenstvíkoordinace politik v Evropské měnové unii
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 155/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

     (9651/18)
     COM (2018) 385

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Petr Orel

     16.10.2018
     č. 275 N 155/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo životního prostředíVUZP
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     finanční nástroje Společenstvíkvalita životního prostředíekologická politika Společenstvízměna klimatuspolupráce v oblasti životního prostředíochrana životního prostředíprogram Společenstvítrvale udržitelný rozvojbiologická diverzita
     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 156/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)

     (9573/18)
     COM (2018) 382

     Česká verze
     doručena dne 4.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Šárka Jelínková

     16.10.2018
     č. 279 N 156/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo práce a sociálních věcí 18. schůze

     IPEX

     stanovená kritériaprofesní přípravaorganizace zdravotnictvíchudobaEvropský sociální fondzačlenění do společnostipřístup k zaměstnáníevropská sociální politikapřístup ke vzdělánínovinka
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 157/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Horizont Evropa - rámcový program pro výzkum a inovace, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření

     (9865/18)
     COM (2018) 435

     Česká verze
     doručena dne 8.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     25.9.2018
     č. 266 N 157/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 18. schůze

     IPEX

     konkurenceschopnostkomunitární politika pro výzkumfinancování Společenstvívědecká spoluprácenovinkaorgán nebo agentura EUvýzkum a vývojšíření inovací
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 160/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

     (9511/18)
     COM (2018) 375

     Česká verze
     doručena dne 4.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Jeništa

     25.9.2018
     č. 264 N 160/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo pro místní rozvojVUZP
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     Evropský fond pro regionální rozvojfinanční řízeníevropská bezpečnostEvropský sociální fondazylové právoFond soudržnostivnější hranice Evropské unierozdělování komunitárních fondůmigrační politika Společenství
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 161/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

     (9522/18)
     COM (2018) 372

     Česká verze
     doručena dne 4.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Jeništa

     25.9.2018
     č. 265 N 161/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo pro místní rozvojVUZP
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     regionální politika ESznevýhodněná oblastregionální rozvojhospodářský růstregionální rozdílnostregionální pomocEvropský fond pro regionální rozvojFond soudržnostistanovená kritériapodpora zaměstnanosti
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 162/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

     (9536/18)
     COM (2018) 374

     Česká verze
     doručena dne 4.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Jeništa

     25.9.2018
     č. 265 N 162/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo pro místní rozvojVUZP
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     Evropský fond pro regionální rozvojregionální spoluprácepřeshraniční spoluprácezámořské země a územítřetí zeměregionální rozvojprogram Společenstvíevropská politika sousedských vztahů
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 164/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

     (9574/18)
     COM (2018) 367

     Česká verze
     doručena dne 11.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     16.10.2018
     č. 277 N 164/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 18. schůze

     IPEX

     program Společenstvíspolupráce v oblasti vzděláváníprofesní přípravapolitika vzdělávánípolitika mládežesportvzdělávání
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 166/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

     (9951/18)
     COM (2018) 438

     Česká verze
     doručena dne 13.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     25.9.2018
     č. 267 N 166/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravy 18. schůze

     IPEX

     záměr zájmu Společenstvítransevropská síťstrukturální politikafinanční nástroje Společenstvídopravní síťpřenosová síťprogram Společenstvítrvale udržitelný rozvojenergetická rozvodná síťinvestice
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 168/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond

     (10084/18)
     COM (2018) 476

     Česká verze
     doručena dne 13.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Jeništa

     16.10.2018
     č. 280 N 168/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo obrany České republikyVZOB
     • Usnesení přijato
     • 25.9.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     společná obranná politikaevropská obranná politikafondy ESvýdaje na obranukonkurenceschopnostvýzkum a vývojtřetí zeměpodpora investicnepřidružená zeměevropská bezpečnost
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Kateřina Kramešová
     N 170/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU

     (9898/18)
     COM (2018) 447

     Česká verze
     doručena dne 13.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Jiří Dušek

     16.10.2018
     č. 276 N 170/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravy 18. schůze

     IPEX

     kosmický prostorEvropská kosmická agenturasatelitní přenosorgán nebo agentura EUvesmírná technologieprogram Společenstvíkosmická politikasatelitní navigacevyužívání kosmického prostoru
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 171/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

     (10184/18)
     COM (2018) 465

     Česká verze
     doručena dne 15.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.10.2018
     č. 281 N 171/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zahraničních věcíVZOB
     • Usnesení přijato
     • 14.8.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     hospodářská a sociální soudržnostevropská integracesprávní reformapřeshraniční spoluprácenástroj předvstupních strukturálních politikhospodářská reformaevropská politika sousedských vztahůpolitická reformafinanční nástroje Společenstvípomoc Společenství
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 172/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

     (10148/18)
     COM (2018) 460

     Česká verze
     doručena dne 14.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     16.10.2018
     č. 281 N 172/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zahraničních věcíVZOB
     • Usnesení přijato
     • 14.8.2018

      
     18. schůze

     IPEX

     lidská právafinancování Společenstvíprogram Společenstvípolitika spoluprácedemokracierozvojová politikaprávní státfinanční pomocevropská politika sousedských vztahůpomoc Společenství
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     J 158/11
     Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

     (9870/18)
     COM (2018) 436

     Česká verze
     doručena dne 8.6.2018
     Historie tisku EU
     VEU
     Václav Hampl

     25.9.2018
     č. 266 J 158/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 18. schůze

     IPEX

     novinkaorgán nebo agentura EUprogram Společenstvíšíření inovacívědecká spoluprácekonkurenceschopnostkomunitární politika pro výzkumvýzkum a vývoj
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0