Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin

mezinárodní smlouva

 • 271 - Fiskální pakt
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
225

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

225/1 VZSP 225/2 VZSP 225/3 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Alena Dernerová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 17. schůze č.505  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  271

  Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

  271/1 VHZD 271/2 VEU 271/3 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Tomáš Petříček(ministr zahraničních věcí)Petr Šilar (VHZD) Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (SKUCR) Zdeněk Brož (VZOB) 16. schůze č.452  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  364

  Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

  364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
   Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
   odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
   Podán:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 159/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

   (9606/18)
   COM (2018) 391

   Česká verze
   doručena dne 5.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Petr Orel

   7.11.2018
   č. 286 N 159/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 4. schůze

   IPEX

   finanční nástroje Společenstvípomoc Společenstvíčlenský stát EUsprávní reformastrukturální úpravahospodářské sbližovánínečlenská země Eurozónyprogram Společenstvíreforma základních institucí
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc
   N 174/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

   (10154/18)
   COM (2018) 472

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   7.11.2018
   č. 291 N 174/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze

   IPEX

   boj proti zločinupomoc obětem trestné činnostiorganizovaný zločinpočítačová kriminalitaterorismusjustice a vnitřní věcipřeshraniční spoluprácefondy ESvýměna informací
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 173/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

   (10151/18)
   COM (2018) 473

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   7.11.2018
   č. 291 N 173/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze

   IPEX

   migrační politika Společenstvívnější hranice Evropské unievízová politikaSchengenská dohodafondy ES
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 175/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

   (10153/18)
   COM (2018) 471

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   7.11.2018
   č. 291 N 175/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze

   IPEX

   vízová politikapomoc uprchlíkůmfondy ESpřeshraniční spoluprácejustice a vnitřní věcizpětná migracekontrola migracívnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenstvíazylové právo
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 167/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU

   (9980/18)
   COM (2018) 439

   Česká verze
   doručena dne 13.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Jaroslav Doubrava

   7.11.2018
   č. 288 N 167/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 4. schůze

   IPEX

   fondy ESnovinkainvesticedatabázedigitalizace dokumentůtrvale udržitelný rozvojprogram Společenstvíjednotný trhkonkurenceschopnostkapitálový trh
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 169/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027

   (10167/18)
   COM (2018) 434

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   7.11.2018
   č. 287 N 169/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Úřad vlády 4. schůze

   IPEX

   novinkaumělá inteligencezpracování datprogram Společenstvípoužití výpočetní technikydigitalizace dokumentůdigitální technologie
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 176/11
   Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu

   (10226/18)
   COM (2018) 462

   Česká verze
   doručena dne 15.6.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   7.11.2018
   č. 292 N 176/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 4. schůze

   IPEX

   evropská politika sousedských vztahůpolitika spolupráceprogram Společenstvírozvojová politikafinanční nástroje Společenstvíradioaktivní materiálymírové využití energiejaderná bezpečnost
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 177/11
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

   (12118/18)
   COM (2018) 639

   Česká verze
   doručena dne 13.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Libor Michálek

   4.12.2018
   č. 12 N 177/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo dopravy 4. schůze

   IPEX

   letní časčlenský stát EUjednotný trhsladění norem
   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jana Zatloukalová
   N 178/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018

   (12143/18)
   COM (2018) 631

   Česká verze
   doručena dne 13.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Nenutil

   4.12.2018
   č. 10 N 178/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze

   IPEX

   evropská obranná politikahraniční kontrolačinnost orgánuorgán nebo agentura EUevropská spolupráceevropská bezpečnostpolovojenské sílynelegální migracevnější hranice Evropské uniemigrační politika Společenství
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 179/11
   Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Příspěvek Evropské komise k zasedání vysokých představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018

   (12112/18)
   COM (2018) 633

   Česká verze
   doručena dne 13.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Nenutil

   4.12.2018
   č. 10 N 179/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze

   IPEX

   orgán nebo agentura EUpomoc uprchlíkůmčinnost orgánučlenský stát EUazylové právomigrační politika Společenstvícizí státní občan
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 180/11
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění) - Příspěvek Evropské komise k zasedání vedoucích představitelů v Salcburku ve dnech 19. - 20. září 2018

   (12099/18)
   COM (2018) 634

   Česká verze
   doručena dne 12.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Nenutil

   4.12.2018
   č. 10 N 180/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze

   IPEX

   vyhoštěnípovolení k pobytucizí státní občanzpětná migracečlenský stát EUazylové právomigrační politika Společenstvínelegální migrace
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   Projednávání v PSP

   Kateřina Kramešová
   N 182/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

   (12321/18)
   COM (2018) 636

   Česká verze
   doručena dne 17.9.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Václav Hampl

   4.12.2018
   č. 11 N 182/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo vnitra 4. schůze

   IPEX

   nadaceevropský volební systémvolební kampaňevropské volbysankce Společenstvíosobní údajevolební výsledkyochrana datevropská stranaEvropský parlament
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Jan Grinc