Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 58 - Zákon o umělém přerušení těhotenství - senátní návrh
 • 59 - Novela zákona o volbách - senátní návrh
 • 107 - Zákon o státních svátcích - senátní návrh
 • 111 - Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
 • 143 - Exekuční řád - senátní návrh
 • 147 - Zákon o mezinárodním právu soukromém - senátní návrh
 • 149 - Horní zákon - senátní návrh
 • 199 - Trestní zákoník - senátní návrh
 • 277 - Zákon o České komoře porodních asistentek - senátní návrh
 • 312 - Zákon o státní památkové péči - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
58

Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství

58/1 VZ 58/2 UPV Václav Láska (senátor)Přemysl Rabas (senátor)Ladislav Kos (senátor)Petr Orel (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Ondřej Šimetka (senátor)Jan Holásek (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Roman KrausRoman Kraus (VZ) Pavel Kárník (UPV) 7. schůze č.158  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  59

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  59/2 SKUCR Zdeněk Hraba (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Petr Holeček (senátor)Marek Hilšer (senátor)Pavel Kárník (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Mikuláš Bek (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Horník (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Jan Holásek (senátor)Josef Bazala (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Jiří Růžička (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Adéla ŠípováOndřej Feber (UPV) (SKUCR) (SKKZ) 6. schůze č.120  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   107

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

   107/2 UPV Lumír Kantor (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Pavel Fischer (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Jan Tecl (senátor)Rostislav Koštial (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Vladislav Vilímec (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Jitka Chalánková (senátorka)Ondřej Šimetka (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Hynek Hanza (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Martin Červíček (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Roman Kraus (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Anna Hubáčková (senátorka)Josef Bazala (senátor)Jiří Čunek (senátor)Josef Klement (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Michael Canov (senátor)Hana Žáková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Jan Grulich (senátor)Petr Orel (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Petr Šilar (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Miroslav Balatka (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jan Sobotka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Lumír Aschenbrenner (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Přemysl Rabas(VVVK) Ondřej Feber (UPV) 15. schůze č.301  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    111

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

    111/1 UPV 111/2 VZOB 111/3 SKKZ Marek Hilšer (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Štěpánek (senátor)Michael Canov (senátor)Karel Zitterbart (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Marek Ošťádal (senátor)David Smoljak (senátor)Hana Žáková (senátorka)Jan Sobotka (senátor)Petr Holeček (senátor)Ivo Trešl (senátor)Helena Pešatová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Miroslav Balatka (senátor)Pavel Kárník (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Láska (senátor)Lumír Kantor (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Ondřej Šimetka (senátor)Jan Grulich (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Hynek Hanza (senátor)Roman Kraus (senátor)Miroslava Němcová (senátorka)Michal Kortyš (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Herbert Pavera (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)Miluše Horská (senátorka)Josef Klement (senátor)Jitka Seitlová (senátorka)Přemysl Rabas (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Jan TeclZdeněk Hraba (UPV) (SKKZ) (VZOB) 14. schůze č.272  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     143

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Adély Šípové, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

     Adéla Šípová (senátorka)
      zpravodaj pro 1. čtení - Jan Holásek(UPV) 16. schůze č.306  - přikazuje
      Podán: Lhůta pro výbory:
      147

      Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

      Václav Láska (senátor)
       zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk Hraba(UPV) (VSP) 16. schůze č.304  - přikazuje
       Podán: Lhůta pro výbory:
       149

       Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

       Miroslav Balatka (senátor)Přemysl Rabas (senátor)Herbert Pavera (senátor)Ladislav Chlupáč (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Marek Ošťádal (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Jan Horník (senátor)Marek Hilšer (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)
        zpravodaj pro 1. čtení - Leopold Sulovský(VHZD) (VUZP) (UPV) 16. schůze č.307  - přikazuje
        Podán: Lhůta pro výbory:
        199

        Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

        199/1 UPV Zdeněk Hraba (senátor)
         zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav AntlJan Holásek (UPV) 27. schůze č.512  - změna lhůty
         Podán: Lhůta pro výbory:
         277

         Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)

         277/2 UPV Lumír Kantor (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Hana Žáková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)Jan Horník (senátor)Miluše Horská (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Václav Hampl (senátor)Jiří Drahoš (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Milan Štěch (senátor)Petr Šilar (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Růžička (senátor)Jiří Čunek (senátor)
          zpravodaj pro 1. čtení - Peter Koliba(VZSP) (UPV) 25. schůze č.470  - přikazuje
          Návrh zákona byl vzat zpět navrhovatelem
          Podán: Lhůta pro výbory:
          312

          Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

          312/1 VVVK Renata Chmelová (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)Václav Hampl (senátor)Pavel Fischer (senátor)Jiří Růžička (senátor)David Smoljak (senátor)Václav Láska (senátor)Ladislav Kos (senátor)Jiří Drahoš (senátor)
           zpravodaj pro 1. čtení - Jaromíra VítkováJaromíra Vítková (VVVK) 5. schůze č.112  - změna lhůty
           Podán:
           364

           Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

           364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
            Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
            odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
            Podán:
            Tisky EU
            Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
            Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky