Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Částečně projednané tisky na schůzi Senátu

senátní návrh zákona

 • 143 - Exekuční řád - senátní návrh
 • 149 - Horní zákon - senátní návrh
 • 162 - Zákon o integrovaném záchranném systému - senátní návrh
 • 166 - Zákon o pobytu cizinců na území ČR - senátní návrh
 • 364 - Zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
143

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Adély Šípové, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

143/1 UPV Adéla Šípová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jan HolásekJan Holásek (UPV) 16. schůze č.306  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  149

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  149/1 VHZD 149/2 VUZP 149/3 SKRV 149/4 UPV Miroslav Balatka (senátor)Přemysl Rabas (senátor)Herbert Pavera (senátor)Ladislav Chlupáč (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Marek Ošťádal (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Patrik Kunčar (senátor)Jan Horník (senátor)Marek Hilšer (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Lukáš Wagenknecht (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Leopold SulovskýLeopold Sulovský (VHZD) Jiří Vosecký (SKRV) Ondřej Feber (UPV) Petr Vícha (VUZP) 16. schůze č.307  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   162

   Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   Jitka Seitlová (senátorka)Jan Horník (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Adéla Šípová (senátorka)Petr Orel (senátor)Tomáš Goláň (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Šárka Jelínková (senátorka)Jaromíra Vítková (senátorka)
    zpravodaj pro 1. čtení - Renata Chmelová(VUZP) (PIZSVZOB) (UPV) (VZOB) 17. schůze č.332  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory:
    166

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Jirsy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

    Tomáš Jirsa (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Jaroslav Chalupský (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jan Tecl (senátor)Rostislav Koštial (senátor)Jan Grulich (senátor)Tomáš Czernin (senátor)Tomáš Třetina (senátor)Pavel Karpíšek (senátor)Raduan Nwelati (senátor)Tomáš Fiala (senátor)Ladislav Faktor (senátor)Roman Kraus (senátor)Michal Kortyš (senátor)Miroslav Plevný (senátor)Mikuláš Bek (senátor)Marek Ošťádal (senátor)Jitka Chalánková (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Šilar (senátor)Miroslav Adámek (senátor)Hynek Hanza (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Lumír Kantor(VZ) (VHZD) (UPV) (VZOB) 18. schůze č.354  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     364

     Návrh senátního návrhu zákona Petra Pakosty a dalších, kterým se zakazuje používání metod hydraulického štěpení hornin při geologických pracích a hornické činnosti, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon, kterým se zakazuje hydraulické štěpení hornin)

     364/1 VHZD 364/3 VHZD 364/5 VHZD 364/2 VUZP 364/4 VUZP 364/6 VUZP Petr Pakosta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Pavel Trpák (senátor)
      Jiří Bis (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) 25. schůze č.723  - změna lhůty
      odročen do schválení Státní surovinové politiky Vládou ČR
      Podán:
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky