Hlasování ve formátu PDF  Zobrazení:  dle polit. přísl. |  dle sen. klubů |  dle výborů


339/12 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

pověřuje

NÁVRH BYL PŘIJAT

PŘÍTOMNO=46 JE TŘEBA=24
 [A] ANO=44  [N] NE=0  [0] NEPŘÍTOMEN=8  [X] ZDRŽEL SE=2  [T] TAJNÝ HLAS 

Organizační výbor

A  Martin Červíček A  Petr Holeček A  Jan Horník A  Miluše Horská
A  Zdeněk Nytra A  Jiří Oberfalzer A  Jiří Růžička 0  Petr Šilar
0  Petr Vícha A  Miloš Vystrčil

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

A  Miroslav Balatka 0  Jiří Cieńciała A  Michal Kortyš X  Ladislav Kos
A  Herbert Pavera A  Jaromír Strnad A  Leopold Sulovský 0  Petr Šilar
A  Jaroslav Větrovský A  Vladislav Vilímec

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

A  Tomáš Czernin 0  Ladislav Faktor X  Pavel Fischer A  Renata Chmelová
A  Tomáš Jirsa A  Patrik Kunčar A  Ladislav Václavec A  Jaroslav Zeman

Mandátový a imunitní výbor

A  Jaroslav Doubrava A  Zdeněk Hraba A  Renata Chmelová A  Leopold Sulovský
A  Jan Tecl A  Jaroslav Větrovský A  Lukáš Wagenknecht A  Jaroslav Zeman

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

0  Alena Dernerová A  Marek Hilšer A  Jitka Chalánková A  Lumír Kantor
0  Pavel Karpíšek A  Rostislav Koštial 0  Jan Žaloudík

Ústavně-právní výbor

A  Miroslav Adámek A  Michael Canov A  Martin Červíček A  Zdeněk Hraba
A  Anna Hubáčková A  Šárka Jelínková

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

A  Hynek Hanza A  Petr Holeček A  Zdeněk Nytra 0  Petr Vícha
A  Lukáš Wagenknecht

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

A  Jiří Drahoš A  Václav Chaloupek A  Ladislav Chlupáč A  Přemysl Rabas
A  Jan Tecl A  Jaromíra Vítková

Výbor pro záležitosti Evropské unie

A  Mikuláš Bek A  Jiří Čunek A  Jaroslav Doubrava A  Jiří Dušek
A  Raduan Nwelati 0  Petr Orel A  Hana Žáková

jednoduchý tisk

[Obsah]